หลักสูตร "การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ"

อบรม 3 วัน ปฏิบัติ 6 รอบ

หลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ

แจ้งข่าวสาร

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ หลักสูตรยอดนิยม มีผู้ผ่านหลักสูตรนี้กว่า 3,000 ท่าน เช่น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน/ กรมศุลกากร 10 รุ่น / ปตท.8 รุ่น /จปร. / BTS /เป๊ปซี่ - โคล่า / ไพโอเนีย/ธนาคารแห่งประเทศไทย
อบรมการพูดและการนำเสนอ เรียนการพูด 3 วัน โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดี หลักสี่ เวลา 9.00 -17.00 ได้ผล100% ไม่ได้ผลยินดีคืนเงิน ท่านละ 12,000 บาท รับรุ่นละ 20 ท่านเท่านั้น
รุ่น129 วันที่ 8-10 ก.ย โอนภายใน 25 ส.ค. 60 /9,000 พิเศษ มา 2 ท่านคิดท่านละ 8,000 บาทค่ะ
ฟรีคอร์สการพูดออนไลน์ ( ปกติ 2,900) เพื่อประโยชน์สูงสุดควรดูออนไลน์มาก่อนอบรม โอนแล้วแจ้งทาง Line Official เราเปิดระบบให้ค่ะ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน้าหลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชนค่ะ

หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ

หมายเลขบัญชีสำหรับโอนเงิน

หลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ

อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ

ความสำเร็จเกี่ยวข้องกับการพูดอย่างไร...ต้องดู!!

รายการ Bangkok Special ช่อง IPM ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ สัมภาษณ์ อ.สุกิจ ศุภกิจเจริญ

ตัวอย่างการบรรยายของ อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ

หน่วยงานที่เคยสัมมนา