หลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ

แจ้งข่าวสาร

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
หลักสูตรยอดนิยม มีผู้ผ่านหลักสูตรนี้กว่า 3,000 ท่าน เช่น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน/ กรมศุลกากร 10 รุ่น / ปตท.8 รุ่น /จปร. / BTS /เป๊ปซี่ - โคล่า / ไพโอเนีย/ธนาคารแห่งประเทศไทย ฯลฯ
อบรมการพูด รุ่น 141 วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาท่านละ 12,500 (โอนภายใน 23 ก.พ. 61 เหลือ 11,000) รับอีก 1 ท่านเท่านั้นค่ะ !!
อบรมการพูด รุ่น 142 วันที่ 9-11 มีนาคม 2561 ราคาท่านละ 12,500 (โอนภายใน 23 ก.พ. 61 เหลือ 9,000)
อบรมการตลาด 4.0 รุ่น 4 วันที่ 30 มีนาคม 2561 ราคาท่านละ 3,900 (โอนภายใน 23 ก.พ. 61 เหลือ 2,900)
อบรมหัวหน้างาน รุ่น 3 วันที่ 31 มีนาคม 2561 ราคาท่านละ 3,900 (โอนภายใน 23 ก.พ. 61 เหลือ 2,900 บาท)
อบรมปลุกพลังสร้างความสำเร็จ รุ่น 2 วันที่ 1 เมษายน 2561 ราคาท่านละ 4,500 (โอนภายใน 23 ก.พ. 61 เหลือ 2,900)
สมัครเรียนทางline@ แจ้งชื่อที่อยู่เพื่อรับหนังสือพลังแห่งการพูด เพื่อประโยชน์สูงสุดกรุณาอ่านหนังสือและสมัครเรียนออนไลน์ก่อนมาอบรมค่ะ
อบรมการพูด ปรึกษาได้ตลอดชีวิต ไม่ได้ผลยินดีคืนเงิน ฟรีคอร์สการพูดออนไลน์
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดี หลักสี่ เวลา 9.00 -16.00 น. พร้อมอาหารกลางวัน เบรค และเอกสาร สามารถดูคลิปวีดีโอผู้อบรม ผ่านกลุ่มปิด Facebook ตามรุ่นที่เข้าอบรม

หลักสูตรอื่นที่เปิดอบรม คลิกด้านล่าง