หลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ

แจ้งข่าวสาร

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
หลักสูตรยอดนิยม มีผู้ผ่านหลักสูตรนี้กว่า 3,000 ท่าน เช่น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน/ กรมศุลกากร 10 รุ่น / ปตท.8 รุ่น /จปร. / BTS /เป๊ปซี่ - โคล่า / ไพโอเนีย/ธนาคารแห่งประเทศไทย ฯลฯ
อบรมการพูด รุ่น 140 วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาท่านละ 9,500 (โอนภายใน 19 ม.ค. 61)
อบรมการเป็นหัวหน้างาน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาท่านละ 2,900 (โอนภายใน 19 ม.ค. 61)
อบรมการตลาด 4.0 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาท่านละ 2,900 (โอนภายใน 19 ม.ค. 61)
อบรมการพูด ปรึกษาได้ตลอดชีวิต ไม่ได้ผลยินดีคืนเงิน ฟรีคอร์สการพูดออนไลน์
สมัครเรียนทางline@ แจ้งชื่อที่อยู่เพื่อรับหนังสือพลังแห่งการพูด เพื่อประโยชน์สูงสุดกรุณาอ่านหนังสือและสมัครเรียนออนไลน์ก่อนมาอบรมค่ะ
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดี หลักสี่ เวลา 9.00 -16.00 น. พร้อมอาหารกลางวัน เบรค และเอกสาร สามารถดูคลิปวีดีโอผู้อบรม ผ่านกลุ่มปิด Facebook ตามรุ่นที่เข้าอบรม

หลักสูตรอื่นที่เปิดอบรม คลิกด้านล่าง