“ถ้าเราสามารถทำงานอย่างมีความสุข เราก็จะมีความสุขในชีวิต”

เพื่อให้ผู้อบรมเป้าหมายในการทำงาน รักงานที่ทำ รักลูกค้า รักเพื่อร่วมงาน
ทำให้มีความสุขและประสบความสำเร็จทั้งในการทำงานและในชีวิตส่วนตัว

หน่วยงานที่เคยอบรมหลักสูตร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ธรรมชาติของคน    การทำงานเป็นทีม  ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ  ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทีมงานที่มีความสุข
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
15 สิงหาคม 2559

หัวข้อ ธรรมชาติของคน การทำงานเป็นทีม ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ณ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร กรมการพลังงานทหาร ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ณ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร กรมการพลังงานทหาร
13 พฤษภาคม 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

 ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
21 มกราคม 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

กองบิน 41
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
กองบิน 41
14 มกราคม 2558

ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมพลังงานทหาร การทำงานเป็นทีม และทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมพลังงานทหาร
19 พฤษภาคม 2557

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม และทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมพลังงานทหาร ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมพลังงานทหาร
28 มกราคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 มกราคม 2556

หัวข้อ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ