หลักสูตร "กลยุทธ์การเอาชนะการเลือกตั้ง" ใช้เวลาอบรม 2 วัน พร้อมรับ หนังสือ 1 เล่ม

ใช้เวลาอบรม 2วัน พร้อมรับ หนังสือ 1 เล่ม การเอาชนะการเลือกตั้งทางการเมือง
ต้องมีการวางแผนการอบรม การจัดทำข้อมูล เพื่อนำมาใช้กำหนดเป็นกลยุทธ์ ในการชิงชัย

การปราศรัย เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ประการหนึ่ง ในการเอาชนะการเลือกตั้งทุกระดับ นอกจากนั้นการมีทีมงาน ที่มีประสบการณ์ จะช่วยทำให้การเอาชนะการเลือกตั้ง
เป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น เรามีทีมงาน ที่มีประสบการณ์ กว่า 20 ปี ในการจัดการเลือกตั้งทุกระดับ ตั้งแต่ อบต. เทศบาล อบจ. ส.ส. และ ส.ว.

การเลือกตั้ง เป็นได้โดยไม่ต้องซื้อเสียงชนะได้โดยไม่โดนใบเหลือง ใบแดง

เนื้อหาหลักสูตร

1.เตรียมตัวให้พร้อม ( ผู้สมัครนายกฯ / ทีมงาน / ผู้สมัครสมาชิกสภาฯ / สำนักงาน / ศูนย์ประสานงาน)

2.ปัจจัยที่จะทำให้ได้ชัยชนะ (ผู้สมัครฯ และทีมงานดี / งบประมาณ / ช่วยให้งานเดิน / นโยบายที่โดนใจ ข้อมูลการเลือกตั้งครบถ้วน / รู้จักใช้และพลิกแพลงกลยุทธ์ )

3.การสำรวจคะแนนนิยม (POLL) (ตัวอย่างแบบสอบถามเพื่อการสำรวจ คะแนนนิยม)

4.อาสาสมัครช่วยเลือกตั้ง (จุดด้อยของการเมืองแบบเก่า / จุดเด่นของการเมืองใหม่ที่มีอาสาสมัคร หน้าที่ของอาสาสมัครช่วยเลือกตั้ง /อาสาสมัครช่วยเลือกตั้งที่ดี / การอบรมอาสาสมัครช่วยเลือกตั้ง)

5.ตัวแทนผู้สมัครฯ

6.กฎหมายเลือกตั้ง (ต้องรู้กฎหมายเลือกตั้ง / ระวังอย่าทำผิดเสียเอง / อย่ากลัวจนเกินไป / ใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

7.ประชาสัมพันธ์ให้ได้ผล ( ป้าย ฟิวเจอร์บอร์ด / แผ่นพับ ใบปลิว / รถแห่ / การเดิน / จดหมายข่าว หรือแถลงการณ์โต้ตอบ / หนังสือพิมพ์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต / ปากต่อปาก)

8.ปราศรัยต้องได้คะแนน (ปราศรัยใหญ่หลังได้เบอร์ / ปราศรัยย่อย / ปราศรัยใหญ่ก่อนวันเลือกตั้ง รูปแบบวิธีการปราศรัย ข้อแนะนำ เพิ่มเติมในการปราศรัย)

9.ประมวลสาเหตุของความพ่ายแพ้ (ไม่เคยลงพื้นที่ / บุคลิกภาพท่าที ไม่เข้าท่า / ประเมินผิดพลาด / ทำผิดกฎหมาย ถูกวิชามาร / ไม่รู้จักการทำงานเป็นทีม / เลือกข้างผิด)

10.การปราศรัยหาเสียง (ภาคปฏิบัติ)

11.การพัฒนาบุคลิกภาพ

12.การสร้างทีมให้เป็นหนึ่งเดียว

การเอาชนะการเลือกตั้งทางการเมือง ต้องมีการวางแผน การอบรม การจัดทำข้อมูล เพื่อนำมาใช้กำหนด เป็นกลยุทธ์ ในการชิงชัย

การปราศรัย เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ประการหนึ่ง ในการเอาชนะการเลือกตั้งทุกระดับ

นอกจากนั้นการมีทีมงานที่มีประสบการณ์ จะช่วยทำให้การเอาชนะการเลือกตั้งเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ กว่า 20 ปี ในการจัดการเลือกตั้งทุกระดับ

ตั้งแต่ อบต. เทศบาล อบจ. ส.ส. และ ส.ว. การเลือกตั้ง

• เป็นได้โดยไม่ต้องซื้อเสียง

•ชนะได้โดยไม่โดนใบเหลือง ใบแดง

กระบวนการเอาชนะการเลือกตั้ง

  • ข้อมูลพื้นฐานต้องครบถ้วน
  • โพลมีประโยชน์อย่างไร
  • เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อม
  • จัดทำนโยบายอย่างไรให้โดนใจ
  • สร้างทีมอย่างไรให้ชนะแบบยกทีม
  • เคล็ดลับในการสร้างอาสาสมัครช่วยเลือกตั้ง
  • ประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ได้ผล
  • เปิดตัวให้ดูดีน่าเชื่อถือ
  • ทำอย่างไรจะได้เบอร์เดียวกันทุกเขต
  • เดินแบบไหนจึงจะได้คะแนน

 

ปราศรัยย่อย

ปราศรัยใหญ่

คะแนนมาจากไหน

*ความสำคัญของกฎหมายเลือกตั้ง*

ใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ ตีความกฎหมายให้แตก

กลัวเกินทำให้เสียโอกาส

ช่วยเลือกตั้ง เทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก (4 สมัย)

<

ช่วยเลือกตั้ง เทศบาลตำบลสรรพยา จ.ชัยนาท (2 สมัย)

สมัยที่ 1

สมัยที่ 2

ช่วยเลือกตั้ง เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จ.เชียงใหม่

ช่วยเลือกตั้งเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ช่วยเลือกตั้งเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

<

ช่วยเลือกตั้ง อบต.น้ำปั้ว จ.น่าน

อบรมกลยุทธ์ / การเอาชนะเลือกตั้ง / อบรมปราศรัยหาเสียง
รับปรึกษาวางแผนการเลือกตั้งทุกระดับ / ระดับ อบต. เทศบาล สส.
สอนพูดการปราศรัย / ฝึกปราศรัยหาเสียง / พูดปราศรัยในที่ชุมชน