บริษัท เป๊ปซี่ โคล่า ไทยเทรดดิ้ง จำกัด
วันที่ 23 มิถุนายน 2559