หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / กิจกรรม work shop
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
วันที่ 2 กันยายน 2557