หัวข้อ การพูดปลุกใจ พูดอารมณ์ขัน นำเสนอ และพูดฉับพลันสมบูรณ์แบบ
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 - 24 กรกฎาคม 2559