โครงการปฐมนิเทศข้าราชการที่มาอยู่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สำนักงานจังหวัดลำปาง
ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
วันที่ 23 มีนาคม 2556