หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นวิทยากร / การเป็นพิธีกร / การนำเสนอ การจัดลำดับขึ้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม.
วันที่ 9 ตุลาคม 2556 - 11 ตุลาคม 2556