หัวข้อ ธรรมชาติของคน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ
สำนักงานสรรพากรภาค 8
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 17 ธันวาคม 2556