หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ณ หินใหญ่โฮมรีสอร์ท แม่วงก์
วันที่ 19 ธันวาคม 2556