หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังคิดบวก / การพัฒนา E.Q. / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โรงเรียนภัทรบพิตร จ.บุรีรัมย์
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 - 4 พฤษภาคม 2559