หัวข้อ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังคิดบวก / พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
วันที่ 8 มีนาคม 2559