ความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรม หลักสูตร "ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ"

ขอบคุณครับอาจารย์ทั้งสองท่าน ตั้งแต่ได้ไปอบรมที่สถาบันของอาจารย์ กลับมาผมมีความมั่นใจมากขึ้น ผมเป็นผู้นำของชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี มีงานค่อนข้างมาก ออกงานสัมมนาบ่อยครั้ง ผมตัดสินใจไม่ผิดที่ได้สมัครไปอบรม ไว้ผมจะหาเวลาว่างไปอบรมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะได้สมบูรณ์แบบครับ

คุณสมชาย ฤกษ์โภคี (รุ่น ที่ 34)ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี

ขอบคุณอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชามาให้กับผม หลักสูตรนี้ช่วยผมให้มีความเชื่อมั่น เพิ่มพูนความรู้และวิธีการ ขั้นตอนในการพูดที่ถูกต้อง และดีใจที่ได้มาพบเจอกับเพื่อนใหม่ๆ น่ารักๆ คงเป็นความผูกพันอันดีที่เคยมีมา ยินดีและขอบคุณมากครับ

คุณศุภรากร อสศราภรณ์ (อ้วน) รุ่นที่ 62 / บริษัท อยุธยาไฮเทคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เนื้อหาจัดเต็ม ให้โอกาสผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ศึกษาอ่านข้อมูลล่วงหน้า และเวลาสัมมนายังทบทวนให้เข้าใจอีกรอบ ขณะอบรมมีการทดสอบแบบฉับพลันทันด่วน ไม่อาจปฏิเสธได้ ทำให้ผู้เข้าร่วมกล้าหาญจับไมค์มากขึ้น บางครั้งก็เกรงใจอาจารย์และเป็นปลื้มนะคะ บางเวลาเจอกันโดยบังเอิญ อาจารย์จะโยนวิธีพูด แนะนำการพูดให้แบบตรงประเด็นเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ และแสดงท่าทางลีลาให้เราเข้าใจ กิจกรรมนี้ดีจริงๆ ค่ะ ปกติกลัวๆ ณ รุ่นนี้ ชนะจนได้ค่ะ

คุณพิณนภา จันทรกูล (ต๋อม) รุ่นที่ 62 / ทนายความ

อาจารย์สุกิจ ทำให้ชีวิตหนูเปลี่ยน ทั้งที่หนูยังเด็กแต่ผู้ใหญ่ก็รับฟัง ตอนนี้หนูได้เป็นวิทยากรด้านการสอนภาษาจีนและการพัฒนาหลักสูตรให้โรงเรียนในจังหวัด และหนูได้เป็นวิทยากรผู้ช่วยการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ

คุณศิรินภา บุญผ่องศรี (ฟ้า) รุ่นที่ 42

ได้รับประสบการณ์ที่ดีครั้งหนึ่งในชีวิตที่ค้นหามานาน (มาค้นพบตอนอายุ 54 ปี) รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้น กล้าออกมาพูดและกล้าพูดคุยกับผู้ฟังได้ สามารถทำให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมได้ ขอบคุณอาจารย์สุกิจ คุณนุช และผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ได้มอบประสบการณ์ดีๆ ในครั้งนี้

นาวาอากาศเอก แพทย์หญิงณัฐชลัยย์ ตรียุทธวัฒนา (โอ่ง) รุ่นที่ 38

เป็นหลักสูตรมหัศจรรย์ ที่ทำให้เรื่องยากๆ กลายเป็นเรื่องง่าย มีเทคนิคและวิธีการ ขุดเอาความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวเราออกมาได้อย่างที่เราเคยคิด อย่างที่ต้องการทำมานานตลอดมา หลักการง่ายๆ จำง่าย แต่ใช้ประโยชน์ได้จริง เหมาะสมกับตัวเราแต่ละคน ต้องชมวิทยากรด้วยความจริงใจครับ

เภสัชกรอุดม รินคำ รุ่นที่ 26 / เภสัชกร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุดม เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

มีประโยชน์ สุดคุ้ม จะยึดตามอาจารย์เป็นต้นแบบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในโอกาสต่อไป คงได้เจออาจารย์ในโอกาสต่อไป พรสวรรค์แตกต่าง ก็ต้องหาพรแสวงทางการพูดจากอาจารย์สุกิจนี่แหละค่ะ

ดร.กุลิสรา ปาณียะ (พร) รุ่นที่ 38

ขอบคุณ อ.สุกิจ และ อ.นุศรา มากๆ ครับ การอบรมในครั้งนี้ 3 วัน ผมรู้สึกผ่านไปไวมาก แน่นอนครับ งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกรา ผมอยากบอกว่า ถ้าอยากวาดรูปเก่ง ก็ต้องฝึกวาดรูป ถ้าอยากเขียนเก่ง ก็ต้องฝึกแต่งเรื่อง ถ้าอยากพูดเก่ง ต้องมาที่ศูนย์พัฒนาบุคลากรสุกิจ ศุภกิจเจริญ

คุณณัฐพงษ์ เลิศทวีสินสกุล (เฟิร์สท) รุ่นที่ 38 / เภสัชกร โรงพยาบาลเปาโล

มีประโยชน์มากเลยค่ะ เป็นการฝึกพูดที่สร้างแรงจูงใจ สร้างพลังให้กับคนที่ขาดความมั่นใจ มีเทคนิคมากมายในการสร้างความเชื่อมั่น และสามารถนำเทคนิคไปปฏิบัติได้ บรรยากาศในห้องอบรมเป็นกันเองมาก ไม่ง่วงเลย เหมือนมานั่งฟัง Talk Show สนุกสนานมากๆ เหมือนเวลาหมดเร็ว ได้ทั้งแง่คิดในการดำรงชีวิต อยากจะให้ที่ทำงานมาอบรมทุกคนเลย จะได้มีความมั่นใจ

คุณวรภา นาเมือง รุ่นที่ 26 /กรมพัฒนาที่ดิน (จาก กทม.)

ครั้งแรกมีความรู้สึกกังวลใจไม่ทราบว่าตัวเองจะทำได้ไหม และจะนำความรู้ ทักษะ และการพัฒนาครั้งนี้ไปใช้ในการทำหน้าที่ของตนเอง และคุ้มค่าเงินของการมาจัดอบรมครั้งนี้หรือไม่ ต่อมาวันที่ 2 รู้สึกฮึกเหิม เริ่มมีความกล้า และกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองมากขึ้น วันที่ 3 สุดท้ายของการอบรมมั่นใจแน่นอนว่าสามารถนำความรู้ทักษะและเกร็ดความรู้ เคล็ดลับที่วิทยากรแนะนำไปใช้ในหน้าที่ของการทำงานและชีวิตประจำวัน

คุณวิภาวรรณ พึ่งโยธิน / นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

ดิฉันเป็นผู้จัดให้มีการอบรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน สพป.ปทุมธานี เขต 1 รู้สึกประทับใจท่านวิทยากร ผู้ให้การอบรมในครั้งนี้ ท่านมีเทคนิควิธีการที่สามารถ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมกล้าพูด กล้าแสดงออก มีคำแนะนำดีๆ หลังการพูด ในโอกาสต่อไปจะเข้ารับการอบรมกับท่านอีกครั้ง

นางพรทิพย์ ศีตะโกเศศ / นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

เป็นหลักสูตรที่ดี มีประโยชน์ สามารถพัฒนาการพูดของผู้เข้าอบรม ได้ผลเป็นอย่างยิ่ง แม้จะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่ได้ผลเกินความคาดหวัง สามารถนำหลักการความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อได้จริง

คุณวานิชย์ สิงห์เท รุ่นที่ 40 / บจก.แสงโสม

ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ การพูดคงเป็นการเปิดเผยตัวตน ให้คนทั้งโลกเห็น ขอบคุณอาจารย์ที่กรุณาชี้แนะและปรับปรุงการพูดของปอม การพูดดีมีชัยไปกว่าครึ่งจริงๆ ค่ะ ปอมจะพยายามหาเวที เพื่อให้มีการต่อยอดทักษะที่อาจารย์ได้กรุณาสอนมาค่ะ

คุณหทัยทัต เชื้อสุวรรณ (ปอม) รุ่นที่ 40 / บจก. นีโอเท็กซ์ อินดัสตรี

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร “ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ” รุ่นที่ 61
วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558

ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการอบรมครั้งนี้ จากคนที่ประหม่าทุกครั้งที่จะจับไมค์ จนเฉยๆ แล้ว เพราะมันเป็นแค่ไมค์ จากคนที่พูดโดยไม่ได้มีการลำดับเรียบเรียง จนตอนนี้จะพูดอะไรต้องทำตาม 4 ขั้นตอน จะนำไปใช้ในชีวิตการทำงานจากวันนี้ค่ะ

คุณปัญญ์นิยา บุญเกิด (ติ๊ก)

สนุก และเห็นทุกคนเปลี่ยนจริงๆ ค่ะ อาจารย์มีเทคนิคดี นอกนั้นยังได้เพื่อนที่น่ารักเพิ่มอีก 18 คน

คุณสุกัญญา โอภากุล (ญา)

ผลที่ได้เกินความคาดหวัง ขอบคุณท่านอาจารย์มากๆ ครับ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

คุณณรงค์ สิงห์มีศรี

รู้สึกคิดถูกที่ตัดสินใจมาร่วมอบรมในครั้งนี้ค่ะ เพราะได้ความรู้และเทคนิคจากอาจารย์สุกิจมากมาย ได้มีโอกาสเป็นพิธีกร โดยสามารถลดความตื่นเต้นและการสั่นตอนจับไมค์อยู่หน้าห้อง ได้อย่างเหลือเชื่อจริงๆ ค่ะ ขอขอบคุณอาจารย์สุกิจมากๆ เลยค่ะ

คุณสุชาดา ติรวิภาส

เป็นการจัดสัมมนาที่ดีมากๆ มีประโยชน์สำหรับผู้มีปัญหาการพูดต่อหน้าชุมชน รู้สึกเป็นกันเองและมีเพื่อนเพิ่มอีกหลายคน

คุณอรรคพล เกลี้ยงประดิษฐ์ (ตู่)

ได้เพิ่มการแสดงออก พูดข้างหน้ามากขึ้น อาจารย์เป็นคนมีอารมณ์ดี

คุณปวีณวัฒน์ ศีลอุดม (บอส)

ได้ทักษะในการพูด การเดินเรื่อง และสรุปจบ รู้สึกขอบคุณการอบรมหลักสูตรศิลปะการพูด

คุณณภพ พรหมพรรษ์ (เต้)

รู้สึกประทับใจ อบอุ่นมากๆ ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆมากมาย แต่หลักสูตรนี้ดีที่สุด และพัฒนาได้จริงภายใต้ระยะเวลาอันสั้น เห็นผล ทุกคนมีบุคลิกภาพที่ดี อาจารย์ไม่ใช่บุคคลที่ทำธุรกิจแบบมุ่งหวังกำไร แต่ธุรกิจเป็นเพียงเส้นทางที่มอบสิ่งดีๆ ให้แก่คนไทยที่มีจิตคิดบวกจริงๆ ค่ะ

คุณฐิติรัตน์ รุ่งหิรัญศักดิ์ (ตุ๊ก)

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร "ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ" รุ่นที่ 40
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม.
25-27 กรกฎาคม 2557

ทำให้กล้าที่จะพูดและแสดงออกด้านการพูดต่อหน้าชุมชนที่มีผู้ฟังเยอะๆ ได้โดยไม่กลัว ไม่ประมาท สามารถลดความตื่นเต้นในการพูดในที่ชุมชนได้เป็นอย่างดี สามารถนำคำพูดที่มีสาระ มีขั้นตอน มีลำดับ มาบรรยายได้โดยคล่องแคล่ว

คุณนฤเบศร์ จารุนันทสิริ / บจม.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

รู้สึกประทับใจ ทำให้มีความคิดเชิงบวก มีความกล้าที่จะพูดในที่สาธารณะ และจะพัฒนาการพูดให้ดีขึ้นต่อไปครับ

พันโทสันติ ช่วยรัตน์

ได้รับความรู้ แนวทางในการพูด สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง แก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ได้ คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับ เป็นการเพิ่มศักยภาพและเพิ่มโอกาสในชีวิตค่ะ

คุณรตพร สิมันต์ / ธนาคารแห่งประเทศไทย

เป็นการเพิ่มความรู้ได้อย่างมาก ในการใช้ศิลปะการพูดต่อหน้าผู้คน เพิ่มความมั่นใจได้จริง

คุณวรัท ทรงรุจิรภัทร์

ได้รับความรู้ หลักการที่สำคัญในการนำไปใช้พูดในการทำงาน ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น ช่วยลดความกลัวในใจที่เกิดขึ้น

คุณนันท์นลิน ยืนยาว / ธนาคารกสิกรไทย

ได้ความรู้จากการอบรม ทำให้มีความกล้าในการพูดเพิ่มขึ้น

คุณวินัย ทรงรจิรัตน์

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร "ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ" รุ่นที่ 38
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม.
18-20 มิถุนายน 2557

ผมรู้สึกถึงความอบอุ่นจาก อ.นุศรา และความเป็นกันเองจาก อ.สุกิจมากครับ และเมื่อมาทราบประวัติของ อ.สุกิจ ก็ยิ่งประทับใจมากครับ อ.สุกิจเป็นคนที่ขวนขวาย หาความรู้อยู่ตลอดเวลา และมีหลักการใช้ชีวิตที่ดี ผมจึงขออนุญาตเอาไปใช้นะครับ

คุณพิพัฒพล พิพัฒน์กุลวุฒิ (กลาส) บริษัท แอปเปิ้ลไลน์ จำกัด

อาจารย์สอนดี ถ่ายทอดได้สนุกสนาน ทำให้การบรรยากาศในการเรียนดี ใส่ใจและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี หลังจากเรียนแล้วก็กล้าพูดมากขึ้น

คุณปานไพลิน โชควิวัฒน (นิว)

สนุก ตื่นเต้น กับการเรียน ทำให้รู้เทคนิคในการพูด ทำให้มีโอกาสได้ฝึกพูด รู้สึกได้พัฒนาตนเอง ได้ความรู้

คุณนันท์ทินี นพพิศาลวงศ์ (เอ๋) บริษัท ชิโนพลาสแพ็ก จำกัด

ทำให้รู้หลักการพูด ขั้นตอนการพูด ทำให้มีความมั่นใจในการพูด วิธีต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาองค์กรได้

คุณสุขธัญญาพัชร์ เศวตพัชรกูล (ดา) บริษัท กู๊ด ท๊อปอัพ จำกัด

การอบรมครั้งนี้ ผมมีความรู้สึกว่าทุกคนไม่ได้ใส่หน้ากาก ดีกว่าการอบรมที่อื่น

คุณพร้อมพงษ์ รังสรรค์ศิริ (พร้อม) ซีอิ๊วตรากวางดาวทอง

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร “ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ” รุ่นที่ 29
26-28 มิถุนายน 2556

ประทับใจวิทยากรมาก ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมได้อย่างดี เข้าใจง่าย นำไปปฏิบัติและปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และการทำงานได้จริง

ณัฐนันท์ ศรีมอย ส.ท.เทศบาลตำบลเวียงชัย

ได้ประโยชน์มาก ทุกครั้งผมจะไปในนามเทศบาลส่งไป แต่คราวนี้กระผมใช้เงินส่วนตัว และเป็นครั้งแรก ผมมีความประทับใจมาก ผมได้รับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิมครับ เรื่องศิลปะการพูด ขอบคุณท่านอาจารย์สุกิจ

ดำรง ประภาสวัต ส.ท.เทศบาลตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

3วัน รู้สึกได้ว่าเวลามันผ่านไปเร็วมาก เป็นการอบรมที่สนุก มีความรู้ ได้สาระทุกเวลาของนาทีเลยทีเดียว นอกจากเนื้อหาและการถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพ ของอาจารย์สุกิจแล้ว ผมยังได้มิตรภาพที่ดีและน่าประทับใจของเพื่อนร่วมอบรมรุ่นที่ 29 นี้ทุกคน

สุเทพ สิทธา

จากที่กระผมไม่กล้าพูดไมค์ แต่ตอนนี้กระผมกล้าพูดผ่านไมค์แล้ว กระผมขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมาก

ณรงค์ ขุนทอง ส.ท.เทศบาลตำบลช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่ทำให้เรากล้าพูด กล้าแสดงออก

แสงเดือน ศรีสุข บริษัท ดริสเซ่น แอร์คราฟท์ อินทีเรีย ซิสเทมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ดิฉันจะนำความรู้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเอง และองค์กรค่ะ

รวิวรรณ อ่อนศรีประไพ เรือนจำกลางสุรินทร์

คุ้มค่า คุ้มเวลาจริงๆ ครับ

วงศกร ณีศะนันท์

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร “ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ” รุ่นที่ 26
18-20 กุมภาพันธ์ 2556

รู้สึกประทับใจมากเลยค่ะ ถึงแม้ในกรุงเทพฯ จะมีคอร์สอบรมพัฒนาบุคลิกภาพแบบนี้มากมาย แต่ที่เลือกมาอบรมกับศูนย์พัฒนาบุคลากรสุกิจ ศุภกิจเจริญ ไม่ผิดหวังเลยค่ะ มาวันแรกกลัวไมล์มากที่สุด เวลาจะขึ้นเวทีหรือต้องจับไมค์ทุกครั้ง ใจจะสั่น คิดอะไรไม่ออก แต่หลังจากที่ได้อบรมกับอาจารย์สุกิจ ได้รู้ถึงหลักการว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ทำให้อย่างน้อยที่มาอบรมในครั้งนี้ได้ความรู้ติดมือกลับไปด้วย ขอบคุณอาจารย์มากๆ ค่ะ

คุณพิมลสิริ ศุภเสถียรไชย กรมพัฒนาที่ดิน (จาก กทม.)

เป็นหลักสูตรที่ดีมากสำหรับทุกๆ ท่าน สามารถนำความรู้ความเข้าใจ เทคนิคต่างๆ จากการอบรม ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมจากที่เข้ามาอบรมครั้งแรก ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดง ขี้อาย พูดแบบเรียบๆ แต่หลังจากที่ผ่านการอบรมแล้ว เปลี่ยนเป็นอีกบุคลิกหนึ่งที่ดีกว่า กล้าพูด ไม่ขี้อาย และกล้าที่จะทำหน้าที่พิธีกรด้วยความมั่นใจ รวมทั้งเป็นวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้ผู้อื่นได้ดี เข้าใจง่ายขึ้น

คุณปรัชพร เทพจักร์ เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว จ.ลำปาง

รู้สึกภูมิใจ ดีใจ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้สร้างเกียรติประวัติเล็กๆ ให้กับตัวเอง ด้วยการได้แชมป์โหวตในวันที่ 2 ของการฝึกอบรม และภูมิใจสุดๆ ตรงที่ ผมคือคนพิการคนแรกในประเทศไทย ที่ได้เข้าฝึกอบรมกับศูนย์พัฒนาบุคลากรสุกิจ ศุภกิจเจริญ

คุณโกมินทร์ มณฑา ดีเจ / นักพากย์ฟุตบอล

ผมเคยฝันมาหลายปีที่จะมีโอกาสได้มาฝึกพูดกับเขาบ้าง แต่ก็หาโอกาสและเวลาไม่ได้ แต่ก็พยายามหาเวทีให้กับตัวเองและพอพูดได้บ้างแบบมวยวัด ไม่มีหลัก มาครั้งนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สุกิจ ที่ทำให้ฝันผมเป็นจริง ผมใช้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทั้งหมด เพราะผมถือว่าเป็นการพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปปรับใช้กับงานในอาชีพ เพื่อจะได้ปกป้องคุ้มครองพี่น้องประชาชนที่ยังหลงผิด ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไปครับ

พ.ต.ท.มณเฑียร แสนเทพ สถานีตำรวจภูธรบ้านไร่

ได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม ได้เพื่อน-เครือข่ายมากขึ้น รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

คุณธิดารัตน์ อินทร์ชัย ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กรมอนามัย

เป็นการจัดสัมมนาอบรมที่ดีมากๆ ทำให้หลายๆ คนที่มีความกลัว แต่ไม่มีโอกาสแสดงออกได้มีโอกาส ทำให้มีการพัฒนาในด้านความคิด ความกล้า ความแสดงออกได้ดีขึ้นเยอะ ทำให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีมาก

คุณจักรี อิ่นแก้ว บริษัท เพอร์เฟคไลฟ์ ยูนิเวิร์ส (2009) จำกัด

รู้สึกประทับใจที่ได้มาอบรมในครั้งนี้ และจะนำไปพัฒนาต่อไป เพื่อให้มีโอกาสในการกล้าแสดงออกต่อที่ประชุมในทุกระดับได้

คุณธีรพล เหมือนอินทร์ เทศบาลเมืองตะพานหิน

เป็นประโยชน์มากในการเรียนรู้การพูดต่อหน้าที่ประชุม ทำให้เข้าใจหลักการ และมารยาทในการเป็นผู้พูดมากขึ้น

คุณราตรี แสงศรีจันทร์ มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย)

อาจารย์พูดได้ประทับใจมาก ให้ความรู้ ให้วิธีคิด ให้แนวทาง

คุณวงศ์วิจิตร นาคสวัสดิ์ บริษัท เพอร์เฟคไลฟ์ ยูนิเวิร์ส (2009) จำกัด

ก่อนเข้าร่วมอบรมรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง กลัวมาก ถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์มาก่อน พอได้เรียนจากท่านอาจารย์สุกิจและทีมงาน สามารถที่จะพูดได้อย่างมั่นใจ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ขอบคุณอาจารย์และทีมงานที่ได้เป็นครูให้ผมในครั้งนี้

คุณสมชาย มโนปัน มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย)

เปิดโลกทัศน์ เปิดมุมมอง เปิดประสบการณ์ สร้างโอกาสให้กับผู้เข้าอบรมทุกคน หลังอบรมเสร็จ รู้สึกมั่นใจ ลดความประหม่า กล้าแสดงออกมาขึ้น ประทับใจมากๆ ค่ะ

คุณคุณัญญา ปัญญาหล้า หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด

ได้รับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในตัวเองค่ะ กล้าที่จะแสดงออกและค้นพบว่า ตัวเราเองนั้นมีศักยภาพมากกว่าที่เราเคยรู้มาก่อน

คุณสุณิสา ใจหนัก ร้านทองเยาวราช กรุงเทพ จ.เชียงราย

ให้ความรู้อย่างมากในการพัฒนาบุคลิกภาพ และทำให้รู้เทคนิคต่างๆ ในการพูดที่ดี สามารถนำไปใช้ได้จริง ทำให้กล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึ้น จากเมื่อก่อนเป็นคนกลัวไมค์ แต่เมื่อเรียนเสร็จแล้ว ทำให้มีความกล้าที่จะจับไมค์พูดให้ผู้อื่นฟัง และจะพัฒนาตัวเองให้เป็นนักพูดที่ดีในอนาคตให้ได้ ขอบคุณมากๆ ครับ

คุณอาเขต เทพศักดิ์ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร "ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ" รุ่นที่ 21
27-28 พฤศจิกายน 2553

หนูมีความมั่นใจมากขึ้น จากก่อนๆ ที่ต้องกังวลเรื่องการพูดตลอด ว่าจะดีหรือไม่ดี ขอบคุณอาจารย์สุกิจมากๆ ที่ช่วยให้หนูรู้สึกมั่นใจขึ้น

พิมพ์นิภา วัฒนากล้า (ลิซ่า)

ผู้ดำนินรายการมีความเป็นมิตรดีมาก ถ้ามีโอกาสจะชักชวนเพื่อนๆ ลูกหลานมาอบรมอีกครั้งหนึ่ง

สุทัศน์ ใจมา (ทัด)

เป็นการจัดสัมมนาที่แปลกใหม่ สร้างความมั่นใจในการพูด คิด สนุกมากค่ะ วิทยากรดำเนินรายการได้ดีเยี่ยม ไม่ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกร็งหรือกลัว นำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ดีมากค่ะ

พัชรีย์ บารมี (อ๋อย)

ได้รับความสนุกสนาน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ท่านอาจารย์สุกิจและทีมงานเป็นกันเองดี ประทับใจมากค่ะ

วรนาฎ สิทธิฤทธิ์

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร "ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ" รุ่นที่ 20
18-19 กันยายน 2553

หนูรู้สึกว่าการสัมมนาครั้งนี้ปรับปรุงทักษะการพูดของหนูไปมาก โดยเฉพาะลำดับการพูด เหมือนมันซึมซับเข้าไปในสายเลือดหนูแล้ว ประสบการณ์ครั้งนี้อาจเป็นเพียง ระยะเวลา 2 วันที่สั้นๆ แต่จะจำมันไปนานๆ เพื่อต่อยอดชีวิตให้ไปถึงที่สุด ขอบพระคุณอาจารย์สุกิจค่ะ

พิมพ์นิภา วัฒนากล้า(ลิซ่า)

รู้สึกชอบในการจัดรูปแบบ มั่นใจหลักการพูดมากขึ้นทุกครั้ง ทำให้เราเห็นถึงข้อบกพร่องของตนเอง และเห็นหนทางแก้ไขที่ถูกวิธี อาจารย์อธิบายได้กระจ่างและเป็นข้อๆ ง่ายต่อการเข้าใจค่ะ

ลัทธพร อินต๊ะแก้ว

รู้สึกดีมากๆ ได้ความสนุก มีหลายอย่างให้ฝึกฝน

ชลิดา ยศจักรศรี

ได้ความรู้เกี่ยวกับการพูดแบบสากล และเป็นการฝึกไหวพริบให้มีความฉับไวมากขึ้น

ปณิดา เชิดจารีวัฒนานันท์

ได้รับความรู้จากการปฏิบัติจริง สามารถนำไปพัฒนาเกี่ยวกับการพูดในที่ชุมชน และการพัฒนาบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้น

สวัสดิ์ คำมี

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร "ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ" รุ่นที่ 19
7-8 สิงหาคม 2553

รู้สึกเป็นการจุดประกายให้ผมมากที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ เพราะว่าตัวผมเองเป็นคนเรียบง่าย คือขี้อายอยู่บ้าง เมื่อปลดปล่อยแล้ว รู้ว่าเรายังมีค่าขึ้นอีกเยอะ

ชูวิทย์ เมฆแสน

ดีมากครับ รู้สึกประทับใจมากครับ และอยากจะของคุณอาจารย์สุกิจมากครับ ที่ให้ประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ และอยากบอกว่าวันนี้ได้ความรู้ในด้านต่างๆ เยอะมากเลยครับ

ศิรวัจน์ วีระพงศ์กมล

บรรยากาศการอบรม จะมีความรู้สึกสบายๆ แต่ได้เนื้อหาและมุมมอง ที่สะท้อนความรู้สึกจริง นับว่าได้ประโยชน์มาก

อรรถพล สมิทธิเวทย์วงศ์

ได้เรียนรู้หลักการพูดที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ผมจะพัฒนาการพูดได้ดียิ่งๆ ขึ้นไป จนมีชื่อเสียงน้องๆ อาจารย์สุกิจ

ชัยณรงค์ พจนานุวัตร

ประทับใจวิทยากรและทีมงาน ทำให้เกิดความหวังที่จะพูดจากที่ไม่ค่อยอยากจะพูดมาก่อน

ฉวีวรรณ ทะรินทร์

ประทับใจการทำงานของทีมงาน และผู้เข้าอบรมเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น อบอุ่น เป็นกันเอง

จิรประภา มีเจริญ

รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง มีความกล้ามากขึ้น รู้หลักการฝึกที่ถูกต้อง บรรยากาศดีมาก ผ่อนคลาย ไม่เครียด เป็นกันเอง ประทับใจการอบรมครั้งนี้มาก ทั้งวิทยากร ผู้ช่วย และเพื่อนร่วมอบรม ขอบคุณมากครับ

เกียรติยศ เงินเขา

ช่วงเวลาสั้นๆ ที่ได้แบ่งปันความคิดให้กันและกัน เหมือนการเรียนรู้ที่ทำให้ตัวเองปรับปรุงในส่วนที่ขาดไป แล้วเติมให้เต็ม

พระณัฐวุฒิ วรเมโฆ

ถือว่าเป็นการอบรมสัมมนาที่ประทับใจ โดยเฉพาะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ของอาจารย์สุกิจ เห็นการพัฒนาของตัวเองดีขึ้น มีการจัดลำดับ สรุปให้ประทับใจ สามารถนำไปใช้ในหน่วยงาน พัฒนาองค์กรและตนเองให้ดีขึ้นแน่นอน

สมชาติ วัฒนากล้า

เป็นความรู้สึกที่มาจากก้นบึ้งของหัวใจ ว่าเป็นการอบรมที่ดีที่สุด เพราะเป็นการสร้างคนให้เป็นคนที่มีประโยชน์กับตัวเอง และสังคมเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นการอบรมสั้นๆ ก็ตาม ขอบคุณมากๆ

กรีทอง จันทร์คำ

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร “ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
11- 13 กรกฎาคม 2556 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ได้รับความรู้จากอาจารย์ตรงกับหลักสูตรมากที่สุด ขอบคุณมากที่ตั้งใจทุ่มเทเวลาในครั้งนี้ และจะนำประโยชน์ที่ได้รับไปใช้ให้มากที่สุด โอกาสต่อไปคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีก

พิมพ์ใจ กองช่าง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

คิดไม่ผิดที่ตั้งใจขอเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ประทับใจวิทยากร พูด บรรยาย กับผู้เข้าอบรมให้เข้าใจง่าย เหมาะกับพื้นฐานของผู้เข้ารับการอบรม

สงวนศรี วงศ์คช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สามารถนำไปใช้ในชีวิตและการทำงานได้ดีเยี่ยม วิทยากรทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ทุกคนรู้สึกไม่เครียด หรือเบื่อหน่ายต่อการอบรม

สวัสดิ์ สว่างอารมย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ประทับใจมาก ไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้ ขอบคุณท่านวิทยากรที่มีเทคนิคมาสอน ให้เราได้รับความรู้ และกล้าที่จะพูด กล้าแสดงออก ขอบคุณด้วยความจริงใจ

ปรีชา มีใย นายช่างปูน ระดับ ช3

สนุกค่ะ เป็นความสนุกที่เกิดจากการได้เห็น ได้รู้เทคนิคต่างๆ ของการพูด ได้เปิดโลกทัศน์ มุมมองวิธีการพูดที่มีเสน่ห์น่าดึงดูดจากหลายๆ คน ขอบคุณค่ะ

ปอวัลย์ ปานสังข์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วิทยากรให้ความรู้ได้ดีมาก สามารถกำหนดเวลา (ควบคุมเวลาได้ดีและเหมาะสม) ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้สึกเป็นกันเอง ฟังแล้วไม่ง่วงนอน ได้ความรู้และประสบการณ์ดี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับหน้าที่การงาน

สุทิศา วงษ์ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

บรรยากาศดี ได้ฝึกพูด ปฏิบัติจริง วิทยากรให้ความรู้ และประสบการณ์พูดได้ดี สนุกดีค่ะ ตื่นเต้นเวลาจะออกไปพูดต่อหน้าชุมชน งานเลี้ยงเป็นสถานการณ์จำลองทุกคนมุ่งมั่นมาก วิทยากรเป็นกันเอง ไม่เครียด ขอบคุณ

สุนิศา รักแผน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ความประทับใจในการจัดอบรมครั้งนี้ รายละเอียดและเนื้อหาไม่น่าเบื่อ สนุกกับการเรียนรู้ กล้าแสดงออก การพูด น้ำเสียง ลีลา และลำดับการพูด

นิตย์รดี อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

รู้สึกประทับใจและดีใจเป็นอย่างมาก ที่ท่านวิทยากรและผู้ช่วย ทำให้มีความกล้าพูด กล้าแสดงออกที่เป็นระบบมากขึ้น ต่อไปวันข้างหน้าจะไม่กลัวไมค์อีกแล้วค่ะ

วิชชุนัย ชุมคช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ารับการอบรม ครั้งนี้ เพราะทำให้ดิฉันได้พัฒนาตนเอง และจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

นันทนา แสงจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี

วิทยากรเก่ง บุคลิกดี เป็นกันเองกับทุกคนและมีความเป็นกลาง รูปแบบการจัดไม่เครียด

ศิริญญา แก้วเงินลาด นักวิชาการพัสดุชำนาญการ