ประวัติด้านการศึกษา

 • ปวช. โรงเรียนบริหารธุรกิจภาคใต้ (เอส แบค)
 • โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ

ประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรม

 • หลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชนฯ Advance (การพูดรุ่น 170) อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ
 • หลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชนฯ Advance (การพูดรุ่น 138) อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ
 • หลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชนฯ Advance (การพูดรุ่น 132) อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ
 • หลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่น 130 อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ
 • หลักสูตร อบรม NLP (Neuro Linguistic Programming) รุ่น 1 อาจารย์อนันท์ หารวัง
 • หลักสูตร หัวหน้างานชั้นเยี่ยม รุ่น 2 อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ
 • หลักสูตร การตลาด 4.0 รุ่น 16 อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ
 • หลักสูตร ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ รุ่น 1 อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ

ประสบการณ์การทำงาน

 • วิทยากร ที่ศูนย์พัฒนาบุคลากรสุกิจ ศุภกิจเจริญ
 • ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีอาร์ อีซี่บายกรุ๊ป จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีอาร์ ที ทรานส์สปอร์ต จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีอาร์ ดีไซน์ จำกัด

อุทิตย์ วิลาศรี

“เริ่มทำธุรกิจตอนอายุ 18 ปี เป็นเจ้าของธุรกิจและทำธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน กว่า 20 ปี”