หนังสือของอาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ

หนังสือ "เจ๋งสักอย่าง สร้างความสำเร็จได้"

เป็นหนังสือแนว How-To ที่ผู้เขียนรวบรวมจากแนวคิดของกูรูศาสตร์แห่งความสำเร็จ
จากทั่วโลก โดยผู้เขียนได้ลองใช้แนวคิดต่างๆ ด้วยตนเอง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
จนหลายๆคนที่รู้จักยอมรับว่า "ประสบความสำเร็จ"และไม่มีอะไรฉุดรั้งได้ ในหนังสือบอกแนวทางอย่างชัดเจน พร้อมตัวอย่างจริง ที่หลากหลาย

โดยสาระสำคัญทีทั้งหมด 17 ข้อ คือ
1.มีเป้าหมายชัดเจน
2.เชื่อว่าทำได้
3.ใช้พลังความคิดเป็น
4.มีแรงบันดาลใจ
5.รู้จักใช้จินตนาการ
6.จดจ่อหรือโฟกัสต่อเป้าหมาย
7.มีความรักความหลงใหลในงาน
8.นิสัยลงมือทำ
9.ยืนหยัดจนกว่าจะสำเร็จ
10.มีความเชื่อมั่น
11.สร้างนิสัยของคนสำเร็จ
12.เรียนรู้ตลอดเวลา
13.กล้าเปลี่ยนแปลง
14.รักษาสุขภาพให้ดี
15.พูดเป็นเปลี่ยนชีวิตได้
16.เป็นผู้ให้
17.มีความสุขอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ยังกล่าวถึงสิ่งที่ช่วยเสริมให้ประสบความสำเร็จและรวบรวมอุปสรรคที่สำคัญ
ของความสำเร็จไว้ด้วยอย่างครบถ้วนทันสมัยและใช้ได้จริง

วางแผงแล้วที่ร้านนายอินทร์ ซีเอ็ด B2S และร้านหนังสือชั้นนำ
ราคาเล่มละ 150 บาท (ปกติ 180 บาท) ส่งฟรี!

หนังสือ "กับดักความสุข 2"

เพื่อการพัฒนาตนเอง ที่มีทั้งสาระ และความสนุกสนาน

พิมพ์ครั้งที่ 5
ราคาเล่มละ 140 บาท ส่งฟรี!

หนังสือ "กับดักความสุข รุกฆาตความสำเร็จ"

อยากให้ท่านผู้อ่านได้นำแนวทางดีๆ ไปใช้ซึ่งหลายคนรวมทั้งผมเองได้ใช้พิสูจน์แล้วว่า
"ได้ผลแน่นอน 100% หลายท่านได้ฟังผมบรรยาย ขอให้ผมเขียนเป็นหนังสือ
และจัดทำวีซีดีเพื่อเผยแพร่แนวความคิดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพราะพวกเขามั่นใจว่า
ถ้าผู้อ่านหรือผู้ที่ได้ดูวีซีดีแล้วนำไปปฏิบัติจะเป็นผลดีต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคมทำให้มีความสุขและ ประสบความสำเร็จ

พิมพ์ครั้งที่ 7
ราคาเล่มละ 170 บาท ส่งฟรี!

หนังสือ "พลังแห่งการพูด"

หนังสือ "พลังแห่งการพูด" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "สุกิจ ศุภกิจเจริญ"
ผู้เชี่ยวชาญการพูดต่อหน้าชุมชน เป็นหนังสือที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับความกลัวของคน
และช่วยให้คนพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิต
นำเสนอเทคนิคการพูดต่อหน้าชุมชน การเป็นพิธีกร วิทยากร
โดยอธิบายและยกตัวอย่างประโยชน์ของการพูดต่อหน้าชุมชน หลักการที่สำคัญ
การเลือกเรื่องที่จะพูด วิธีการพูด การเตรียมการพูด และอื่นๆ อีกมากมาย
สำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จในการพูด คุณไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้!

วางแผงแล้วที่ร้านนายอินทร์ ซีเอ็ด B2S และร้านหนังสือชั้นนำ
ราคาเล่มละ 150 บาท ส่งฟรี!