📌 บุตรหลานของท่านเป็นแบบนี้บ้างไหม

1.ขี้อาย ชอบเก็บตัวชอบอยู่คนเดียว
2.พูดน้อย สื่อสารไม่ค่อยครบถ้วน
3.ไม่ชอบทำงานกลุ่ม ถ้าต้องทำงานกลุ่มเลือกเป็นผู้ตาม
4.เข้ากับเพื่อนและคนแปลกหน้าได้ยาก
5.ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง
6.ไม่ค่อยมีภาวะผู้นำ
7.ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก

เพื่อให้เห็นลูกหลานของท่าน ได้พัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ
พัฒนาความผู้นำ การพูด การแสดงออก การทำงานร่วมกับผู้อื่น

💕 สิ่งที่ได้เรียนรู้

1. สนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการที่ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
2. เห็นความสำคัญของการที่เราต้องมีภาวะผู้นำ มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น กล้าพูด กล้าแสดงออก
3. เรียนรู้ภาวะผู้นำสามารถนำทีม โน้มน้าวทีมได้
4. เรียนรู้ทักษะที่สำคัญของผู้นำคือทักษะการฟัง และการใช้คำถามที่ทรงพลัง
5. ได้เรียนรู้และเข้าใจลักษณะของคน และสามารถปรับตัวเข้าหาคนแต่ละประเภทได้
6. เรียนรู้การตั้งกฎ (Code of Honor) และการปฏิบัติตามกฎกติกา
7. เรียนรู้การสื่อสารกับตัวเอง เพื่อเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง(Self Esteem)
8. เรียนรู้การใช้เทคนิคเพิ่มความจำที่ยอดเยี่ยมได้ (VAK)
9. เข้าใจที่มาของพฤติกรรมมนุษย์
10. สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้
11. รู้วิธีการสร้างพลังใจให้ตนเอง การปรับสภาวะอารมณ์เชิงบวก
12. รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่นมากขึ้น ทำให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น
13. การสร้างความภาคภูมิใจให้ตนเอง
14. สื่อสารกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น เข้ากับเพื่อนและคนแปลกหน้าได้ดียิ่งขึ้น
15. เรียนรู้การทำงานเป็นทีมมีผลดีต่อตนเองและสังคม

      รับตั้งแต่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน และผู้ที่เคยมีประสบการณ์ อายุ 9 - 18 ปี
อบรมเวลา 9.00-16.00 น.

“จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ เพราะความรู้นั้นมีจำกัด แต่จินตนาการมีอยู่ทุกพื้นที่บนโลก!”

— อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ —

หลักสูตรทีมผู้นำแห่งอนาคต

โดย อาจารย์อนันท์ หารวัง และ
ครูเก้า ธรรมนิจ ศุภกิจเจริญสอบถามเรื่องใบเสร็จและภาษี โทร.สำนักงาน 098-9386455 (จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

วิทยากร

ทีมผู้นำแห่งอนาคต

อาจารย์อนันท์ หารวัง

ผู้เชี่ยวชาญ NLP และการพูดต่อหน้าชุมชนสำหรับเด็ก

ธรรมนิจ ศุภกิจเจริญ (ครูเก้า)

วิทยากรแนวจิตวิทยาศิลปะ จากคอร์ส Mandala and Zentangle

ตัวอย่างการบรรยาย

อาจารย์อนันท์ หารวัง


ฝึกการเป็นผู้นำ สำหรับเด็ก / ฝึกภาวะผู้นำ / ค่ายผู้นำ / ค่ายเยาวชน / ทำงานเป็นทีม / สร้างความสามัคคี / ทำงานเป็นกลุ่ม / กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ / ค่ายสอนผู้นำสำหรับเด็ก / ฝึกทักษะผู้นำ / สอนการเป็นผู้นำ / สร้างภาวะผู้นำในเด็ก / ค่ายอบรมผู้นำเด็ก / ค่ายผู้นำสำหรับเด็ก / ฝึกเด็กเป็นผู้นำ / เรียนการเป็นผู้นำ / ค่ายฝึกเยาวชน / กิจกรรมค่ายผู้นำ / ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็ก