องค์กรจะประสบความสำเร็จได้ บุคลากรต้องรู้จักและเข้าใจการทำงานเป็นทีม

      เนื้อหาของหลักสูตรประกอบไปด้วย การบรรยายที่สนุกสนานเกี่ยวกับจิตวิทยาในองค์กร เพื่อพัฒนาทีมงานของท่านให้เป็นทีมงานที่มีความสุข มีพลังสู่ความสำเร็จ ประกอบด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรม เกมส์การแข่งขันเพื่อการเรียนรู้และฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น

      ผู้เข้าร่วมอบรม จะเข้าใจถึงพฤติกรรมของตนเองและของผู้อื่น เข้าใจธรรมชาติของคน ทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้น ลดความขัดแย้ง มีความสุขในการทำงาน ผลผลิตของงานจะดีขึ้น ทั้งปริมาณ และคุณภาพ ภาคภูมิใจในองค์กร สามัคคีและทุ่มเททำงานเพื่อส่วนรวม

หน่วยงานที่เคยอบรม

หลักสูตร การทำงานเป็นทีม

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม "หลักสูตร การทำงานเป็นทีม"


บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลส จำกัด
24 สิงหาคม 2554

สนุกสนาน มีข้อคิดมากมาย ที่สามารถนำไปปรับตัวใช้งานให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน หรือครอบครัวได้ และมีบางส่วนที่อาจารย์ได้พูดออกมา แล้วตรงกับชีวิตจริงมากๆ

ณัฐวุฒิ ศรีวิไล

ได้สาระ สนุกสนานเป็นอย่างมาก มีอรรถรสชวนติดตาม ได้ความรู้ความบันเทิงอย่างมาก ขอบคุณค่ะ

อัญชลี ศรีวิยศ

สนุกสนาน วิทยากรมีความสามารถ ถ่ายทอดได้ดีมาก เป็นการเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ

สมชาย แสงเพชร

ได้ความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับ TEAM WORK มากขึ้น รวมทั้งการเป็นหัวหน้าที่ดี การจูงใจลูกน้อง รวมทั้งการทำให้งานสำเร็จ โดยจะนำความรู้ไปใช้จริง เพื่อองค์กรประสบความสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

วัฒนชัย อิศรางกูร ณ อยุทธยา

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร "ทีมงานที่มีความสุข"
บริษัท เขียวเหลือง จำกัด
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2554

รู้สึกดีใจและประทับใจมาก เป็นความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อน สามารถที่จะนำมาปรับปรุงในชีวิตประจำวันได้จริง ทำให้ทีมงานเกิดความรัก ความสามัคคีกันมากขึ้น

ณัฎฐ์ชุดา ปิงผล

สนุกมากค่ะ ไม่เคยอบรมได้สนุกอย่างนี้ และอยากให้มีการอบรมอีก

นิตศรา อินทรง

มีความสุขกับการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้มากครับ ได้ความรู้ใหม่ๆ เหมือนพบกับสิ่งที่ดีในชีวิต

ด.ต.พงษ์สุวรรณ สันหมอยา

มีความประทับใจมาก ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ที่ถ่ายทอดให้ วันนี้จะเป็นก้าวแรกที่ผมจะเดินไปหาเป้าหมาย (ที่ชัดเจนสักที)

ญาณเดช โอบาระ

ประทับใจมาก ทีมงานของบริษัททุกคนสนิทกันมากขึ้น ทุกคนสนุกสนาน มีความสุข อยากให้มีการจัดขึ้นอีก

นิภาวรรณ์ สีม่วง

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร "การสร้างและพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ"
บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด จ.หนองคาย
21-23 สิงหาคม 2553

ได้ทั้งความสุข ความรู้ แนวทางการดำเนินชีวิต ที่จะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันทุกๆ วัน นั่นคือ “คิดบวก” ขอบพระคุณอาจารย์สุกิจ เป็นอย่างสูง สุดยอด

วิทยา ทองใบ

รู้สึกดีมากๆ ครับ เหมือนกับว่าการใช้ชีวิตจะเปลี่ยนไปเลย รู้สึกเหมือนไม่มีเรื่องยากๆ ให้กังวลเลย จะนำข้อคิดดีๆ ไปใช้ครับ

อุทัย

การฝึกอบรมครั้งนี้ ทำให้ผมคิดได้และมีความคิดใหม่เข้ามา สนุกมากครับ หัวเราะทั้งวัน ผมชอบมาก ต่อไปนี้ผมจะมองโลกในแง่ดีให้ได้ครับ

ดิเรก โคตรวาสา

สนุกและได้ความรู้มากๆ เลยค่ะ มีการยกตัวอย่างเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และไม่น่าเบื่อ ชอบค่ะ ให้ข้อคิดดีๆ สามารถใช้ได้ทั้งการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยม สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ค่ะ

ไพบูลย์ ศรีวิเศษ

ประทับใจ สนุกสนาน บรรยากาศในห้องเป็นกันเอง คุ้นเคยกันระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากร เนื้อหาดี มีสาระ ทุกคนที่เข้าอบรมมีความสุข

ศรีไพร

รู้สึกดีมากๆ เข้าใจง่าย ฟังแล้วใจความดี มีประโยชน์ต่อตนเองมากเลย การสัมมนาครั้งต่อไปขอให้อาจารย์สุกิจ มาอีกครั้ง ขอบคุณค่ะ

สมจิต เกษนิส

ทำให้ได้ข้อคิดหลายอย่างมาก มีแต่สิ่งดีๆ ทั้งนั้น อาจารย์พูดเก่งมาก มีวิธีเปรียบเทียบ เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

สุพรรณี กฤนานนท์

สำคัญเหนืออื่นใด ผู้เข้าสัมมนาคล้อยตาม และคิดว่าจะนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรม ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงการทำงาน

เปรมจิต พงษ์สังข์

หน่วยงานที่เคยอบรมจากรุ่นล่าสุด

บจก.ไทยสมุทรประกันชีวิต / กสท.เขตเหนือ / บริษัท สแตนดาร์ดทัวร์ จำกัด อบจ.สิงห์บุรี / อบจ.นครสวรรค์ / เทศบาลตำบลสรรพยา / เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตำบลช้างเผือก / วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง / โรงแรมสันติบุรี รีสอร์ท ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ฯลฯ