ธุรกิจบริการทุกประเภท พนักงานทุกคนควรเข้าใจหลักการของการบริการที่ประทับใจ

การบริการ คือการให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การบริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กร

เบื้องหลังความสำเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่างๆ ดังนั้น ถ้าพนักงานบริการ บริการดี ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ก็จะทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย

หน่วยงานที่เคยอบรมหลักสูตร

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม "หลักสูตร เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ"


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
20-21 กันยายน 2554

สนุกสนาน ได้หัวเราะ ได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น

อุมรินทร์ ทำทอง

ดีมาก ชอบมาก และประทับใจ

คำปัน ปกแก้ว

ได้ประโยชน์ สามารถนำไปใช้ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน อยากให้เพื่อนๆ เข้ารับการอบรมกับอาจารย์

เรณู นุ่มฤทธิ์

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร “เทคนิคการบริการที่ประทับใจ” รุ่นที่ 2/53
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จ.ลำปาง
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2553

ทำให้มีแรงบันดาลใจที่จะกลับไปแก้ไข พัฒนาตนเอง เพื่อความสุขของตนเอง ครอบครัว และเพื่องานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เป็นการตอบแทนคุณ อาจารย์สุกิจ อาจารย์นุศรา ศุภกิจเจริญ ขอบคุณครับ

เจนวิทย์ สอดศุข

ดีมาก น่าทึ่ง อาจารย์ผู้ให้ความรู้มีประสบการณ์มาก สามารถถ่ายทอดได้อย่างยอดเยี่ยม โดยใช้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง นำมาถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย สาระดี

พรรณธิภา ขันแก้ว

ดีเกินคาด ทีแรกคิดว่าคงจะเป็นวิชาการมาก จะทำให้ง่วงนอน แต่ผิดความคาดหมาย อาจารย์ทำให้ไม่ง่วง สนุกมากเลยค่ะ เป็นกันเองมาก ถ้ามีโอกาสครั้งหน้า อาจารย์เป็นวิทยากรอีก จะมาให้ได้เลยค่ะ

กันยานา สอนเขื่อน

ขอบคุณมากที่หน่วยงาน กฟผ. ได้เปิดโอกาสให้ดิฉันได้เข้าร่วมการอบรม มีประโยชน์อย่างยิ่ง และหวังว่าคงมีโอกาสได้รับเข้าการอบรมกับ อาจารย์สุกิจฯ ต่อไป ขอบคุณค่ะ

จุไรรัตน์ คิ้วดวงตา

มีความประทับใจในหลักสูตร รวมทั้งวิทยากรที่บรรยาย ทำให้เกิดแนวคิด กระตุ้นให้เกิดการคิดที่รอบด้านในการให้บริการที่ประทับใจ มีสาระตัวอย่างที่ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้

พยัญช์ ศรีกงพลี

ดีใจมากค่ะ ที่ได้มาเข้ารับการอบรมครั้งนี้ เพราะ อาจารย์สุกิจ มีเทคนิคใหม่ๆ มานำเสนอ มีความรู้สึกดีๆ เกิดขึ้น มีจิตอาสาที่จริงใจ

ธนาพันธ์ อุดไว