ท่านหรือบุคลากรในองค์กรของท่าน เคยเครียดหรือไม่มีความสุขในการทำงานหรือไม่ ?
หากเป็นอย่างนั้นก็จะทำให้ทำงานไปเครียดไป ชีวิตก็ไม่มีความสุข แต่ก็ยังต้องทำงาน แล้วจะทำงานอย่างไรให้มีความสุข ท่านสามารถพบคำตอบในการสัมมนาครั้งนี้

      อบรมทำงานอย่างไรให้มีความสุข ช่วยให้ปรับมุมมอง ทัศนคติ เพื่อให้ผู้อบรมเป้าหมายในการทำงาน รักงานที่ทำ รักลูกค้า รักเพื่อนร่วมงาน ทำให้มีความสุขและประสบความสำเร็จทั้งในการทำงานและในชีวิตส่วนตัว

✔️ รับอบรมในองค์กร in-house
เป็นหนึ่งในหลักสูตรพัฒนาบุคลกร (O.D.)


“ถ้าเราสามารถทำงานอย่างมีความสุข เราก็จะมีความสุขในชีวิต”หลักสูตรทำงานอย่างไรให้มีความสุข

อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ

รับบรรยายทั้งในองค์กรและบุคคลทั่วไป 💕


หลักสูตร ทำงานอย่างไรให้มีความสุข


หน่วยงานที่เคยอบรมหลักสูตร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ธรรมชาติของคน    การทำงานเป็นทีม  ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ  ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทีมงานที่มีความสุข
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
15 สิงหาคม 2559

หัวข้อ ธรรมชาติของคน การทำงานเป็นทีม ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ณ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร กรมการพลังงานทหาร ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ณ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร กรมการพลังงานทหาร
13 พฤษภาคม 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

 ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
21 มกราคม 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

กองบิน 41
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
กองบิน 41
14 มกราคม 2558

ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมพลังงานทหาร การทำงานเป็นทีม และทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมพลังงานทหาร
19 พฤษภาคม 2557

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม และทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมพลังงานทหาร ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมพลังงานทหาร
28 มกราคม 2557

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 มกราคม 2556

หัวข้อ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ

หลักสูตรทำงานอย่างไรให้มีความสุข เหมาะสำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร รวมถึงบุคคลทั่วไป
เพื่อให้เข้าใจ วิธีทำงานให้มีความสุข เข้าใจเพื่อนร่วมงาน รักงานที่ทำ รักลูกค้า รักเพื่อร่วมงาน
ทำให้มีความสุข และประสบความสำเร็จ ทั้งในการทำงานและในชีวิตส่วนตัว