หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
ศูนย์วิจัยอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน (สพอ.)ศูนย์ลำปาง
วันที่ 28 มีนาคม 2556 - 29 มีนาคม 2556