หัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องเรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา

รู้จักศิลปะการเป็นผู้นำ หลักการบริหารงาน บทบาทหน้าที่สำคัญของผู้นำ การจัดลำดับงาน
การบริหารคนสมัยใหม่ อำนาจที่ ทำให้มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น การเป็นผู้นำ (Leadership) ลักษณะของผู้นำที่ไม่ประสบความสำเร็จ คุณสมบัติของผู้นำที่ดี การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนตัดสินใจและแก้ปัญหาเพื่อลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ซึ่งหัวหน้างาน จะเป็นผู้นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างดียิ่ง

หน่วยงานของท่าน มีหัวหน้าแบบนี้บ้างไหม?


1. ไม่รู้บทบาทหน้าที่
2. มีท่าทีไม่เหมาะสม
3. ชมลูกน้องไม่เป็น
4. สื่อสารไม่รู้เรื่อง
5. มอบหมายงานสะเปะสะปะ
6. ไม่รู้วิธีสอนงานลูกน้อง
7. ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี
8. ไม่รู้วิธีวางแผน
9. แก้ปัญหาไม่ถูกจุด
10. คิดลบ ไม่กระตือรือร้น


👨‍⚕ภาวะผู้นำสำคัญมาก หัวหน้าเป็นอย่างไร ลูกน้องจะเป็นอย่างนั้น

😊อย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กๆลุกลาม กลายเป็นบ่อนทำลายองค์กร และฉุดผลประกอบการ


หลักสูตร "หัวหน้างานชั้นเยี่ยม"

อบรมหัวหน้างาน รุ่น 3 วันที่ 31 มีนาคม 2561
ราคาท่านละ 3,900 โอนภายใน 22 มีนาคม 2561 เหลือ 3,200 บาท


พบกับ อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ

สถานที่อบรม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดี หลักสี่ เวลา 9.00 - 16.00 น.

✅ พร้อมอาหารกลางวัน เบรค และเอกสาร

พิเศษสุด📌 สมัครเรียนวันนี้ - 22 มีนาคม 2561
📕 รับฟรี!! หนังสือ Best Seller 2 เล่ม
กับดักความสุขรุกฆาตความสำเร็จ และ กับดักความสุข 2
( ด่วน!! หนังสือมีจำนวนจำกัด )
🎁 แถม!! หลักสูตรออนไลน์ให้เลือกเรียน 1 หลักสูตร มูลค่า 2,900 บาท🖍
1. การพูดต่อหน้าชุมชน คอร์สออนไลน์
2. ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ คอร์สออนไลน์


หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
**ผู้เรียนที่ต้องการเบิกจากหน่วยงาน สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ใบเสร็จนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% แจ้งรายละเอียดทางไลน์ได้เลยค่ะ
หรือสอบถามเรื่องใบเสร็จและภาษี โทร.094-1713617 คุณดวงเดือน
(จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

รีวิวอบรมหัวหน้างานชั้นเยี่ยม

ความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรม บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด


"ขอบคุณอาจารย์สุกิจมากเลยครับที่ให้ความรู้ เป็นการอบรมที่คุ้มค่ามากครับ"
คุณ Sommart Ng (Facebook)


"อาจารย์สอนสนุก มุกเยอะ มีประโยชน์ครับ"
คุณ Nattawut KC (Facebook)


"ชัดเจน เข้าใจ สนุกแบบมีสาระ และนำไปปฏิบัติได้เลย"
คุณ Bond Nitiwit Inngam (Facebook)


"อบรมสนุกมากๆเลยครับ"
คุณ Ubol Rungjaeng (Facebook)


"สนุกมากเลยครับได้ความรู้ขึ้นเยอะ"
คุณ Tota Tota (Facebook)


"อบรมหลักสูตรหัวหน้างานชั้นเยี่ยมกับอาจารย์สุกิจ สุดยอดมากๆครับ"
คุณโลกสดสวย ด้วยรักไม่รู้จบ (Facebook)


"ได้ความรู้มากครับ และสนุกด้วย"
คุณ Suphachai Duekuntod (Facebook)


"ขอบคุณสำหรับความรู้ที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานครับ"
คุณพัศวุฒิ สุดหล่อ(Facebook)


"สุดยอดครับ ขอบคุณสำหรับแง่คิด และความความรู้ดีๆครับ"
คุณ Thitimit Kitcharoen (Facebook)

บริษัท โตโยต้าแพร่หล่อตระกูล ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด/บริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์)จํากัด/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่/บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1/หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดลำปาง/บริษัท โฮย่า กลาสดิสก์ (ประเทศไทย) จำกัด/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานภาค3 ชลบุรี ฯลฯ


หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน /ศิลปะการเป็นผู้นำ /
การเสริมสร้างภาวะผู้นำ /leadership /พัฒนาศักยภาพของผู้นำและผู้บริหาร
leadership management / leadership training / leadership skill