หลักสูตรโอดี / Organization Development (OD) / กิจกรรมโอดี

เป็นหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กร


     โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี ลดปัญหาข้อขัดแย้ง
รู้จักการทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายร่วมกัน รู้จักพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น
มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้ร่วมงานและงานที่ทำ ลดการเข้าออกของบุคลากรในองค์กรนั้นๆ ทำให้ผลผลิตขององค์กรดีขึ้น สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน และทำงานอย่างมีความสุข

     กิจกรรมOD มีการละลายพฤติกรรม สันทนาการ กิจกรรมกลุ่ม ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ทำให้รู้จักช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน สลับกับการบรรยายที่สนุกสนาน มีสาระ ตัวอย่าง ข้อคิด สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง


หัวข้อการอบรม

👉 การบริการที่ประทับใจ
👉 การทำงานเป็นทีม
👉 การสื่อสาร
👉 ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
👉 EQ เพื่อความสำเร็จของคนและงาน“ความสามัคคี คือ พลังแห่งความสำเร็จ”

ตัวอย่างการบรรยายอาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ

หน่วยงานที่เคยอบรมหลักสูตร

หจก. โตโยต้าน่าน ผู้จำหน่ายโตโยต้า / กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2/
โรงแรมรวี วารี รีสอร์ท แอนด์สปา (3 รุ่น)/ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) / สสจ.สุราษฎร์ธานี / สสจ.แพร่ / โรงเรียนภัทรบพิตร จ.บุรีรัมย์ / โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง / โรงพยาบาลขุนตาล / โรงพยาบาลพรานกระต่าย / โรงพยาบาลวังชิ้น / โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติน่าน / เทศบาลตำบลวัดสิงห์ / สพป.สมุทรปราการเขต 1 / โรงเรียนใบบุญลำพูน เทศบาลตำบลแม่เหียะ / เทศบาลตำบลสันปูเลย / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น / บริษัท อีซูซุ แพร่ จำกัด / ธนาคารกรุงไทย ฯลฯ

ความคิดเห็นผู้เข้าอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลคลองไผ่ จ.นครนายก
5 กรกฎาคม 2561

"งบประมาณมา ศักยภาพมี พร้อมพัฒนาไปด้วยกัน"

คุณสงวนศักดิ์ ไม่ย่อท้อ (facebook)

"ชอบจังเลย แค่เห็นภาพที่ทุกมีแต่หัวเราะสนุกสนาแบบนี้ 😆"

คุณรัตตินันท์ สมศรี (facebook)

"ขอบคุณ..ความรู้ใหม่ๆ สนุกมากค่ะ วันนี้ได้ความรู้เยอะมากค่ะ"

คุณนพวรรณ์ อินทิรา (facebook)

"ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆค่ะ"

คุณ อัญชลี สกุลไพศาล (facebook)

"ขอบคุณมากเลยค่ะ ชีวิตคิดบวก"

คุณ การเดินทาง ของเรา (facebook)

"ได้ความรู้ และสนุกมากๆค่ะ"

คุณ นันทวรรณ บุรีวงศ์วัฒนะ (facebook)

"ได้ความรู้มากๆเลยค่ะ"

คุณ Khun Noo Pornthip (facebook)

"ยอดเยียมครับ... ได้ความรู้"

คุณ Juggaphun Payommai (facebook)

โครงการสัมมนาบุคลากร (OD) การเสริมสร้างค่านิยม "คนสวนดอก"
งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ สังกัดฝ่ายพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 มีนาคม 2554

"ประทับใจวิทยากรมากครับ ได้ความรู้มาก เข้าใจง่ายครับ ถ้ามีโอกาสหน้าอยากเข้าอบรมกับอาจารย์อีกครั้ง เพราะสนุกมาก ขอขอบพระคุณมากที่มาให้ความสุข ได้หัวเราะ"

กิตติพงษ์ พาศิประภาพิพัฒน์

"พึงพอใจมากกับความรู้ที่ให้ เนื้อหานี้มีประโยชน์กับการทำงาน"

วัลดี บุญแร่

"อยากให้จัดสัมมนาในรูปแบบนี้บ่อยๆ ค่ะ"

ไกรวรร กาพันธ์

"ประทับใจมากค่ะ อยากมาร่วมสัมมนาอีก"

อัมพร บัวคำซาว

"ชอบการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ไม่ง่วง มีความรู้เพิ่มมาก"

รำไพ เตมิยะ

"ประทับใจ รู้สึกมีความสุข รู้สึกโชคดีค่ะ"

พีระณัฐ กันทะวงศ์

"สนุกสนาน และได้สาระความรู้ด้วย วิทยากรเก่งมากค่ะ รู้สึกประทับใจมาก"

พวงเพชร

"ได้ความรู้ ความสนุกสนาน ข้อคิดเตือนใจ การทำงานได้มาก สิ่งสำคัญคือ มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้มาก"

ดาราวรรณ ศิระกมล

"ประทับใจ สุขใจ อยากให้มีอีก ได้ความรู้มาก"

วราภรณ

"ชอบค่ะ เกินความบรรยาย"

ปิยพร ม่วงสวัสดี

"ประทับใจมากกับสถานที่ วิทยากร และระยะเวลาในการจัดสัมมนา"

เกษศิริ พิทักษ์กิตติกร

"เนื้อหา ข้อมูลที่ท่านวิทยากรนำมาพูด เป็นข้อมูลที่ดี และวิธีการนำเสนอดีมาก ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้"

แสงอรุณ ศรีสุวรรณ

การเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
2 กรกฎาคม 2554

"หัวข้อการอบรมดีมาก สามารถนำไปใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง ท่านวิทยากรเป็นมืออาชีพ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้โดยไม่เบื่อ"

สุดาพร เหล็กชุมภู

"การบรรยายไม่น่าเบื่อ มีแทรกมุขตลอดให้หัวเราะตลอด พอดีกำลังย้ายงานใหม่ จะทำหน้าที่ในฐานะผู้ให้บริการอย่างดี และเหมาะสม"

เนตรพิศ คำฮ้อย

"มีความสุข สนุกสนานในการรับฟัง"

จิตเมตต์ จำรัส

"ประทับใจมาก สนุก คลายเครียด คำคม ได้ข้อคิด"

รนัญชนก พรหมณี

"ได้รับความรู้เพิ่มเติมเยอะมาก และจะนำไปใช้ในการทำงานและในชีวิตครอบครัว"

ลัดดา อภิธนัง

"ชอบ สนุกมาก ได้รับความรู้เท่าที่จะปรับกับการทำงานและที่บ้าน ได้ความคิดดีๆ กับชีวิตของตนเอง และครอบครัว"

บงกชมาศ พลเหิม

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม โครงการสัมมนา การพัฒนาองค์กร (OD) ปี 2554 "คนสวนดอก"
บุคลากรงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ สังกัดฝ่ายการพยาลบาล คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 สิงหาคม 2554

"อาจารย์มีความเป็นกันเอง สนุกสนาน ได้เนื้อหาสาระ ไม่เครียด"

สมศรี บุญยงค์

"ลักษณะการพูดของวิทยากร เร้าใจ ไม่เบื่อหน่าย"

จิราภรณ์ ธรรมสรางกูร

"มีประโยชน์มาก มีความสุขมาก หัวเราะจนน้ำตาเล็ด น้ำตาไหล ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต ทั้งด้านงาน และเรื่องครอบครัว ขอชื่นชมวิทยากร"

จิราพร ข่ายสุวรรณ

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร"
หจก.ลิ้มพงหลี วิทยุ-โทรทัศน์
26-27 มิย.53

"เป็นการอบรมที่ได้ความรู้มากมาย อาจารย์สอนแบบสนุกสนานมาก อาจารย์ทำให้คนที่อยากจะตบกันมาก พูดดีกันได้ และอาจารย์มีเนื้อหาที่น่าสนใจ อย่างเราเคยผ่านการอบรมมาหลายบริษัท ไม่สนุกเท่านี้เลย สู้ๆ สู้ตาย !!"

คุณธวัชชัย นาเสงี่ยม

"ตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เข้ามานั่งฟังการอบรมของอาจารย์ รู้สึกว่ามันทำให้ผมอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรม และการกระทำบางอย่าง ของตัวผมเองให้ดีขึ้นมากกว่านี้"

คุณนฤดล ทองโคตร

"รู้สึกได้ความคิดหลายอย่าง ทั้งในสิ่งที่เคยคิดอยากจะเปลี่ยนความคิด แต่พอได้มาฟังอบรมแล้ว มันทำให้กระจ่างขึ้น"

คุณพัสกร สุขสวัสดิ์

"ได้ความรู้มากในด้านความคิดในหลายๆเรื่อง นำมาใช้กับชีวิตประจำวัน ได้พัฒนาตัวเราเอง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รู้จักตัวเองมากขึ้น กล้ามองหาจุดด้อยตัวเองมาเปลี่ยนตัวเอง"

คุณอุษิกัญญา ภักดีกุล

"เป็นกันเอง สนุกสนาน แฝงด้วยเนื้อหาสาระหลายอย่าง เป็นตัวอย่างความคิดที่ควรนำไปปฏิบัติตาม อยากให้มีการจัดสัมมนาครั้งต่อไป"

คุณนิติยา ประดับศรี

"รู้สึกประทับใจมาก ได้ความรู้อะไรใหม่ๆ เพิ่มเติมและไม่รู้สึกเบื่อ และที่สำคัญสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน ครอบครัว หรือสังคมทั่วไป"

คุณมณีรัตน์ นิดใหม่

หน่วยงานที่เคยอบรมจากรุ่นล่าสุด

หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เป็นกิจกรรมที่ดี ที่หน่วยงานควรทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
กิจกรรมโอดี organization development (od) จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรนั้นๆ มีความรัก ความสามัคคี รู้จักสนิทสนมกันมากขึ้น ทำให้ติดต่อประสานงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
ลดความขัดแย้ง ทำให้ทำงานอย่างมีความสุข