ค่ายปิดเทอมสำหรับเยาวชนที่ดีที่สุด!! เด็กๆจะได้ฝึกพูดต่อหน้าชุมชน ฝึกพูดในที่สาธารณะ
ฝึกการแสดงออก ฝึกการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าลงมือทำ ดึงศักยภาพภายใน
ทำให้พูดหน้าชั้นและนำเสนอได้ดี มีผลต่อการเรียน การงาน และอนาคตอย่างดียิ่ง

อบรมการพูดสำหรับเด็ก ที่น้องๆจะได้รับ

1. กล้าพูดต่อหน้าคนเยอะๆ พูดหน้าชั้นเรียน พูดนำเสนอได้ดียิ่งๆขึ้น
2. ฝึกกล้าแสดงออก มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
3. ฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์
4. เรียนรู้หลักการพูดต่อหน้าชุมชน ที่ถูกต้อง เป็นสากล ติดตัวไปตลอดชีวิต สามารถพูดหน้าเวทีในทุกที่ได้
5. ฝึกบุคลิกภาพ ให้ดูดียิ่งขึ้น
6. ฝึกพูด พัฒนาการใช้คำพูด ภาษาพูดที่ดี การใช้ภาษากายที่สวยงาม
7. เรียนการพูด ใช้น้ำเสียงที่น่าสนใจ โน้มน้าวผู้ฟังได้
8. เรียนรู้ที่จะสื่อสารกับตัวเอง และผู้อื่นอย่างดียิ่ง
9. เปลี่ยนการกลัวไมค์เป็นความกล้า มีความภาคภูมิใจในตัวเอง
10. มีความเป็นผู้นำ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น
11. ทำให้กล้าคิด กล้าฝัน กล้าลงมือทำ

สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติม

1. เกียรติบัตร
2. เอกสาร
3. อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ
4. ประกวดการพูดเพื่อรับถ้วยรางวัลชนะเลิศและพัฒนาการดีที่สุดของกลุ่ม
 เพื่อเป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจให้ก้าวเป็นนักพูดที่ยอดเยี่ยมต่อไป
5. ถ่ายภาพนิ่ง และวิดีโอ สามารถเข้าดูได้ผ่านกลุ่มปิด Facebook หลังการอบรม

รับตั้งแต่อายุ 7 - 17 ปี อบรมเวลา 9.00-16.30 น.


รับรองว่าน้องๆจะชื่นชอบ สนุก ได้พลังสุดๆ และเป็นนักพูดที่อนาคตไกลต่อไปแน่นอน !!


หลักสูตร นักพูดน้อย สั่งจิตพิชิตฝัน

3 วันที่เข้มข้น ค้นหาตัวเอง สร้างแรงบันดาลใจ สร้างฝันให้เป็นจริง!!

วิทยากร อาจารย์อนันท์ หารวัง

อบรมการพูด สำหรับเด็ก รุ่น 10
วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2561

(วันหยุดยาว)

ราคาท่านละ 12,500 โอนภายใน 21 มิถุนายน 2561 เหลือ 9,500 บาท

📌โปรพิเศษ!! มา 2 ท่าน เหลือท่านละ 8,500 บาท!!
และ มา 3 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 8,000 บาทเท่านั้น!!

สถานที่อบรม วิภาวดี หลักสี่ (จะแจ้งชื่อโรงแรมให้ทราบอีกครั้ง)
พร้อมอาหารกลางวัน เบรค และเอกสาร
หลังอบรมสามารถดูคลิปวิดิโอ ผ่านกลุ่มปิด Facebook ตามรุ่นที่เข้าอบรมค่ะหลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชน สำหรับเด็ก

ประวัติส่วนตัว

อาจารย์อนันท์ หารวัง

ประวัติด้านการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขา สุขภาพจิตและจิตเวช ม.มหิดล พ.ศ. 2554
 • ประกาศนียบัตร NLP Coach จากสถาบัน Life University
 • ประกาศนียบัตรบัตร Practitioner NLP
 • ประกาศนียบัตรบัตร Master Practitioner of NLP
 • ประกาศนียบัตรบัตร สั่งจิตใต้สำนึกบำบัด Hypnotherapist จาก ABNLP
 • ประกาศนียบัตรบัตร สั่งจิตใต้สำนึกบำบัด Advanced Hypnotherapist
 • ประกาศนียบัตรบัตร สั่งจิตใต้สำนึกบำบัด Master Hypnotherapist
 • ประกาศนียบัตรบัตร การบำบัดด้วยเส้นเวลา Practitioner Timeline TherapyⓇ จาก ABNLP
 • ประกาศนียบัตรบัตร การบำบัดด้วยเส้นเวลา Master Practitioner Timeline TherapyⓇ

ประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรมและประสบการณ์การพูด

 • ผู้ก่อตั้งศุนย์พัฒนาบุคลิกภาพและการพูด สำหรับเด็กและเยาวชน Success Speaking Club
 • ผู้เข้ารอบ 18 คนสุดท้าย รายการเดี่ยวดวลไมค์ไทยแลนด์ซีซั่น 1 ช่อง Work Point 23
 • ได้รับรางวัลชะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ระหว่างสโมสรฝึกการพูดระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2556
 • จบหลักสูตรToastmaster International ของสโมสรฝึกการพูดจังหวัดกำแพงเพชร
 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการพูดและการนำเสนอ ม.มหิดล
 • จบหลักสูตร Train of the trainerอ.ศุภกิจ บำรุง
 • จบหลักสูตรการพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ อ.สุกิจ ศุภกิจเจริญ
 • จบหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยหัวใจ จากกลุ่มมะขามป้อม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่


ตัวอย่างการบรรยาย
อาจารย์อนันท์ หารวัง

รีวิวผู้เรียนการพูด

ตัวอย่างการพูด น้องภู ภูมิพัฒน์ จันทร์หงส์ อบรมการพูดเด็ก รุ่น 9

รีวิวการพูดเด็ก น้องภู ภูมิพัฒน์ จันทร์หงส์ อบรมการพูดเด็ก รุ่น 9

ตัวอย่างการพูด น้องเบส ธนโชติ นนทกะตระกูล อบรมการพูดเด็ก รุ่น 9

รีวิวการพูดเด็ก น้องเบส ธนโชติ นนทกะตระกูล อบรมการพูดเด็ก รุ่น 9

บรรยากาศการอบรม

รีวิวลูกค้าที่เคยอบรม

รีวิวการอบรม

สาขาเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี

23-25 มีนาคม 2561

ค่ายเยาวชน การอบรมการพูด หรือเรียนการพูดต่อหน้าชุมชน ตั้งแต่เด็ก
จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพ ให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้านทั้งเช่นมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
การพัฒนาอีคิว การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง การปรับตัวให้เข้ากับสถานะต่างๆได้ดี
มีความสุขและประสบความสำเร็จ