ค่ายปิดเทอมสำหรับเยาวชนที่ดีที่สุด!! เด็กๆจะได้ฝึกพูดต่อหน้าชุมชน ฝึกพูดในที่สาธารณะ
ฝึกการแสดงออก ฝึกการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าลงมือทำ ดึงศักยภาพภายใน
ทำให้พูดหน้าชั้นและนำเสนอได้ดี มีผลต่อการเรียน การงาน และอนาคตอย่างดียิ่ง

หลักสูตรอบรมการพูดสำหรับนักพูดตัวน้อย ที่น้องๆจะได้รับ

1. ความสนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการสีขาว เพื่อการเรียนรู้ มากมาย
2. ได้เรียนรู้ทักษะการพูดเบื้องต้น ที่ถูกต้อง เป็นสากล นำไปปรับใช้ในการเรียน ติดตัวไปใช้ได้ตลอดชีวิต
3. จบหลักสูตรสามารถเป็นพิธีกรในงานโรงเรียนได้
4. เปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าและมั่นใจในการพูดหน้าห้องเรียน
5. พัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูด เช่น การใช้เวที การใช้ภาษากายที่สวยงาม การใช้น้ำเสียง
6. เรียนรู้การสื่อสารที่สำคัญคือการสื่อสารกับตนเอง และวิธีการทำให้เพื่อนประทับใจภายใน 5 นาที
7. กิจกรรมจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทำให้กล้าคิด กล้าฝัน

สิ่งที่ได้รับเพิ่มเติม

1. เกียรติบัตร
2. เอกสาร
3. อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง 4 มื้อ
4. ประกวดการพูดเพื่อรับถ้วยรางวัลชนะเลิศและพัฒนาการดีที่สุดของกลุ่ม
 เพื่อเป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจให้ก้าวเป็นนักพูดที่ยอดเยี่ยมต่อไป

รับตั้งแต่อายุ 7 - 19 ปี อบรมเวลา 9.00-16.30 น.
และอายุ 5 - 10 ปี เข้ารุ่น ค้นหาพรสวรรค์


รับรองว่าน้องๆจะชื่นชอบ สนุก ได้พลังสุดๆ และเป็นนักพูดที่อนาคตไกลต่อไปแน่นอน !!

หลักสูตร นักพูดน้อย สั่งจิตพิชิตฝัน

2 วันที่เข้มข้น ค้นหาตัวเอง สร้างแรงบันดาลใจ สร้างฝันให้เป็นจริง

วิทยากร อาจารย์อนันท์ หารวัง

อบรมการพูด สำหรับเด็ก รุ่น 9 วันที่ 7 - 8 เมษายน 2561

ราคาท่านละ 6,900 โอนใน 23 กุมภาพันธ์ 2561 เหลือ 6,000 บาท
มา 2 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 5,500 บาท เท่านั้น!!
สถานที่อบรม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดี หลักสี่

หลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชน สำหรับเด็ก

หลักสูตร ปลุกยักษ์ใหญ่ ให้เด็กน้อย

วิทยากร อาจารย์อนันท์ หารวัง

หลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชน สำหรับเด็ก

ประวัติส่วนตัว

อาจารย์อนันท์ หารวัง

ประวัติด้านการศึกษา


- ปริญญาโท สาขา สุขภาพจิตและจิตเวช ม.มหิดล พ.ศ. 2554
- ประกาศนียบัตร สั่งจิตใต้สำนึกบำบัด( Hypnotherapist) จาก ABNLP
- ประกาศนียบัตรการบำบัดด้วยเส้นเวลา (Time Line Therapy) จาก ABNLP
- ประกาศนียบัตรบัตร NLP Coach จากสถาบัน Life University


ประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรมและประสบการณ์การพูด


- ผู้เข้ารอบ 18 คนสุดท้าย รายการเดี่ยวดวลไมค์ไทยแลนด์ซีซั่น 1 ช่อง Work Point 23
- ได้รับรางวัลชะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ระหว่างสโมสรฝึกการพูดระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2556
- จบหลักสูตรToastmaster International ของสโมสรฝึกการพูดจังหวัดกำแพงเพชร
- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการพูดและการนำเสนอ ม.มหิดล
- จบหลักสูตร Train of the trainerอ.ศุภกิจ บำรุง
- จบหลักสูตรการพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ อ.สุกิจ ศุภกิจเจริญ
- จบหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยหัวใจ จากกลุ่มมะขามป้อม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
- จบหลักสูตรใช้ใช้กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ จากกลุ่ม PCG trainer จ.เชียงราย
- จบหลักสูตร Ice Breaking for Trainer อ.นเรศ โกษา
- จบหลักสูตร Act for Speech จากสถาบัน Act for Speech Academy
- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Leader Training Camp จากสถาบัน Life University
- ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ปกครองสร้างแรงบันดาลใจจากสถาบัน Life University


หน่วยงานที่เคยอบรม


- บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ประเทศไทย)
- บริษัท เอฟดีกรีน(ประเทศไทย)จํากัด
- บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- โรงแรมดีวารีพัทยา
- โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง
- กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานราชการอีกหลายแห่งฯลฯ


ตัวอย่างการบรรยาย
อาจารย์อนันท์ หารวัง

บรรยากาศการอบรม

รีวิวลูกค้าที่เคยอบรม

ค่ายเยาวชน การอบรมการพูด หรือเรียนการพูดต่อหน้าชุมชน

ตั้งแต่เด็ก จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพ ให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้านทั้งเช่นมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

การพัฒนาอีคิว การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง การปรับตัวให้เข้ากับสถานะต่างๆได้ดี มีความสุขและประสบความสำเร็จ