หัวข้อ ศิลปะการพูด เทคนิคการเป็นพิธีกร การพัฒนาบุคลิกภาพ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดลำพูน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2556