งานประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ จ.เชียงใหม่
วันที่ 12 มิถุนายน 2556