มหาวิทยาลัยเนชั่น จ.ลำปาง
วันที่ 7 ธันวาคม 2556 - 8 ธันวาคม 2556