หัวข้อ คิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / เทคนิคการนำเสนอ
บริษัทฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด
วันที่ 9 มีนาคม 2560 - 11 มีนาคม 2560