ประวัติด้านการศึกษาและหลักสูตรการอบรม

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • จบหลักสูตรสูงสุด การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพระบบ TOASTMASTERS INTERNATIONAL
 • เข้าอบรมกับกูรูระดับโลก BRIAN TRACY
 • จบหลักสูตร MARKETING MANAGER 2005
 • อบรมหลักสูตร พลังแห่งความสำเร็จ (THE POWER OF SUCCESS)
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ มากมาย เช่น การบริการที่ประทับใจ / หัวหน้างาน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพัฒนาบุคลิกภาพ / ผู้นำการเมืองยุคใหม่ / การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน / พนักงานบริการโรงแรมและภัตตาคาร ฯลฯ

วิทยากร อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ

ประสบการณ์การพูดต่อหน้าชุมชน

 • เป็นสมาชิกสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทยตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน / เป็นอุปนายกและผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมหลายสมัย
 • อาจารย์พิเศษสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
 • วิทยากรรับเชิญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลฯ / วิทยาลัยอาชีวะฯ / วิทยาลัยนาฎศิลป์ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ / โรงเรียนจ่านกร้อง / โรงเรียนสตรีเฉลิมขวัญ พิษณุโลก ฯลฯ
 • ทอล์คโชว์ ร่วมกับ อ. จตุพล ชมภูนิช ที่โรงละครกาดเธียร์เตอร์ เมื่อปี 2543
 • เป็นวิทยากรบรรยาย อบรม ปราศรัย และวางแผนการเมืองกว่า 20 ปี โดยเคยเป็นผู้สมัคร ส.ส. 2 สมัย และช่วยการเลือกตั้งมาแล้วทุกระดับ ตั้งแต่ อบต. เทศบาล อบจ. ส.ส.และส.ว.
 • เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากว่า 25 ปี
 • ชนะเลิศประกวดการพูดในที่สาธารณะ และจูงใจมหาชน ในการฝึกอบรม “ผู้นำการเมืองยุคใหม่" เมื่อวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2547 ที่พิษณุโลก และเมื่อวันที่ 21-25 สิงหาคม 2549 ที่ลำปางโดยได้รับเลือกจากผู้ร่วมอบรม เกือบ 100 คนให้เป็นประธานรุ่น

ประสบการณ์การทำงาน

 • ประสบการณ์ในธุรกิจขายตรง AMWAY , EYI , HORIZON , UNICITY , SYNERGY ฯลฯ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย อุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์ กว่า 4 ปี (3 บริษัท)
 • ผู้จัดการฝ่ายขายรถยนต์ฮุนได บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด
 • ผู้จัดการสาขาพิษณุโลก บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้บริหารหน่วย AIA (ดูงานยุโรป 4 ประเทศ และ จีน)
 • อดีตที่ปรึกษานายก อบจ.
 • อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส. 2 สมัย
 • อดีตผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร ของพรรคการเมือง

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการ / วิทยากร ศูนย์พัฒนาบุคลากรสุกิจ ศุภกิจเจริญ

ความภาคภูมิใจ

 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2561

อ.สุกิจ ศุภกิจเจริญ

ผลงานชิ้นล่าสุด
หนังสือ "หัวหน้างานชั้นเยี่ยม"

หนังสือเจ๋งสักอย่างสร้างความสำเร็จได้

ผลงานหนังสือ
ของ อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ

ผลงานชิ้นล่าสุด
หนังสือ "หัวหน้างานชั้นเยี่ยม"

หนังสือ เจ๋งสักอย่างสร้างความสำเร็จได้

หนังสือ "เจ๋งสักอย่างสร้างความสำเร็จได้"
บอกแนวทางอย่างชัดเจน พร้อมตัวอย่างจริง

หนังสือ เจ๋งสักอย่างสร้างความสำเร็จได้

หนังสือ "พลังแห่งการพูด"
พิมพ์ครั้งที่ 2

หนังสือ กับดัก ความสุข รุกฆาตความสำเร็จ หนังสือขายดี พิมพ์ครั้งที่ 5

หนังสือ "กับดักความสุข 2"
BEST SELLER พิมพ์ครั้งที่ 5

หนังสือ กับดัก ความสุข 2 หนังสือขายดี พิมพ์ครั้งที่ 3

หนังสือ "กับดักความสุขรุกฆาตความสำเร็จ"
BEST SELLER พิมพ์ครั้งที่ 7

หนังสือ กับดัก ความสุข รุกฆาตความสำเร็จ หนังสือขายดี พิมพ์ครั้งที่ 5