รีวิว NLP สำหรับเด็ก

"ปลุกยักษ์ใหญ่ให้เด็กน้อย"

สอนโดย อาจารย์อนันท์ หารวัง

รีวิว NLP สำหรับเด็ก

**รีวิวทุกท่านที่ลงในเว็บ เพจ ไลน์ ได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้วค่ะ

รีวิวโดย น้องรัก สิปปกร ธรรมากุลวิชช์ อายุ 11 อบรม NLP สำหรับเด็ก รุ่น 3
รีวิวโดย น้องตุน พีรเชษฐ์ ขันทอง อายุ 13 อบรม NLP สำหรับเด็ก รุ่น 3
รีวิวโดย น้องคริส Sakris Strickland อายุ 15 อบรม NLP สำหรับเด็ก รุ่น 1
รีวิวโดย น้องเบส ณัฐพล ฮอมณี อายุ 18 อบรม NLP สำหรับเด็ก รุ่น 1

รีวิว ผู้เรียนหลักสูตร NLP สำหรับเด็ก