NLP คือ การโปรแกรมสมอง ปลุกจิตใต้สำนึกให้มีพลังคิดบวก เป็นคอร์สสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองที่ดีที่สุด ศาสตร์ NLP ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้ดีและยอดเยี่ยม
การสั่งจิตใต้สำนึกให้คิดถึงแต่สิ่งที่ดีมีความสุข เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จได้ ปลุกยักษ์ในตัวเอง ดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ได้อย่างสูงสุด เต็มความสามารถ

สถาบัน NLP
      หลักสูตรแนวศาสตร์แห่งความสำเร็จ ปลุกจิตใต้สำนึก NLP 2022
ปัญหาที่ผู้คนส่วนหนึ่งเผชิญ และหาทางออกไม่ได้
แล้วจะพบว่าแค่สั่งจิต ชีวิตเปลี่ยน
ใช้เวลาเพียง 2 วัน จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตอย่างน่าทึ่ง!!

     หลักสูตร NLP จะช่วยให้จิตใต้สำนึกเปลี่ยนแปลงได้ เข้าถึงจิตใต้สำนึกได้อย่างแท้จริง ดึงพลังที่หม่นหมองให้กลายเป็นพลังสว่าง สร้างพลังบวก ดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข

🧠 NLP คืออะไร ?

     NLP ย่อมาจากคำว่า Neuro Linguistic Programming
     • Neuro หมายถึง ระบบประสาทหรือระบบสมอง
     • Linguistic หมายถึง วิธีการที่มนุษย์ใช้ภาษาในการตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งถ้อยคำภาษาที่เราคิดและพูดกับตัวเองและคนอื่น ถ้อยคำที่เราคิดและพูดมีผลต่อพฤติกรรมและการกระทำของเรา
     • Programming หมายถึง กระบวนการปลูกฝังวิธีคิด วิธีใช้ภาษา และการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เพื่อสร้างสภาวะจิตและรูปแบบการคิดใหม่ที่ทรงพลัง อันจะส่งผลต่อการแสดงออกทางร่างกาย เปลี่ยนโครงสร้างการคิดและอารมณ์ในรูปแบบใหม่ ที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ยอดเยี่ยมในทุก ๆ ด้านของชีวิต เปรียบเหมือนการลบโปรแกรมตัวตนคนเดิม แล้วลงโปรแกรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม
     • NLP คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ความคิด และความจำในระดับจิตใต้สำนึกโดยการปลูกฝังความเชื่อใหม่ สร้างกระบวนการคิดใหม่ ควบคุมสมองของเราเอง ด้วยการใช้ภาษาและการสื่อสารที่ถูกต้อง


👉 ท่านเป็นอย่างนี้บ้างไหม?

1. มีความทุกข์ ไม่เข้าใจตัวเอง
2. ไม่เข้าใจเพื่อนร่วมงาน คนรอบข้าง
3. สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน คนรอบข้าง ไม่ดี
4. สัมพันธภาพกับครอบครัวไม่ดี ไม่มีความสุข
5. เครียด ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ ไม่มีเป้าหมาย
6. มีเป้าหมาย ไม่รู้วิธีการ
7. เจ็บป่วย อ่อนแอ ทั้งกายและใจ
8. เบื่องาน ไม่อยากตื่นไปทำงาน
9. ไม่มีความสุข ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต
10. ไม่มีพลัง
11. ไม่มีกำลังใจ
12. ไม่มีแรงบันดาลใจ
13. อยากพัฒนาตนเองให้มีพลังเพิ่มขึ้น
14. อยากเปลี่ยนตัวเองให้คิดบวก
15. อยากมีความสุข และประสบความสำเร็จ
16. อยากออกจากพื้นที่ปลอดภัย เพื่อให้ตนเองกล้าทำสิ่งใหม่ ๆ
17. อยากมั่นใจมากขึ้น

ปัญหาของคนมาเรียน NLP / ความคาดหวัง

1. คาดหวังคนอื่นมากเกินไปจนทุกข์
2. โลกส่วนตัวสูง ไม่กล้าคุยกับคนอื่น เข้ากับคนอื่นยาก
3. ซึมเศร้าง่าย / บ่อย
4. ไม่มั่นใจในตนเอง
5. เป็นคนคิดลบ อยากคิดบวก
6. ไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบัน กังวลอนาคต จมอยู่กับอดีต
7. เครียดสะสม โมโหบ่อย กลัวที่แคบ
8. คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์ อยากเอาชนะใจตัวเอง เช่น ลดความอ้วน
9. อยากทำสำเร็จตามเป้าหมาย


😄 ชีวิตเราคือผลผลิตของความเชื่อ ทั้งเรื่องความสุข สุขภาพ ความมั่งคั่ง ความสำเร็จ ความสัมพันธ์
👍 เรื่องที่ทำได้และทำไม่ได้ ล้วนเป็นความเชื่อทั้งนั้น
✅ เชื่ออย่างไร จะเป็นจริงตามนั้น
⭕️ จงมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่ล้นเหลือทุกๆวัน

✔️ รับสอน NLP public และ in-house

หลักสูตร NLP สำหรับเด็ก

หลักสูตร NLP สำหรับเด็ก

❤️ ท่านอยากมีชีวิตแบบนี้บ้างไหม?

ถ้าเชื่อว่าทำได้ ทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นได้!!
1. อยากมีความสุข มีพลังเหลือล้นในทุกๆวัน
2. มีคนรัก และเป็นที่รักของทุกคน
3. มีความเข้าใจ และ มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน คนรอบข้างอย่างยั่งยืน
4. มีความเข้าใจ และ มีสัมพันธภาพกับคนในครอบครัวอย่างอบอุ่น มีพลังในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
5. มีวิธีการทำให้ประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายในชีวิต สมหวังในทุกๆอย่าง
6. เรียนเก่ง ประสบความสำเร็จในการเรียน การเรียนดีเลิศ
7. ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มั่งคง ร่ำรวย การเงินเหลือใช้
8. สุขภาพดี สุขภาพยอดเยี่ยม แข็งแรง อายุยืน
9. เป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัว เพื่อน ลูกน้อง สังคม
10. มีโอกาสช่วยเหลือ สังคมประเทศชาติที่เรารัก
11. มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในตัวเอง รักตัวเอง
12. คิดบวก คิดถึงแต่สิ่งดีๆ ทำดี ชีวิตมีความสุขอย่างยั่งยืน
13. อยากมีพลัง
14. อยากมีกำลังใจในการทำงาน ในการใช้ชีวิต
15. อยากมีแรงบันดาลใจ
16. อยากพัฒนาตัวเอง Positive Thinking Program


     NLP หรือ Neuro Linguistic Programming คือ การสั่งจิตใต้สำนึกให้ทำในสิ่งที่มีผลดีต่อการดำเนินชีวิต สุขภาพจิต และร่างกายให้แข็งแรงอย่างยอดเยี่ยม

😊 ประโยชน์ของการ อบรม NLP

1. ทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองที่มีมากมายมหาศาล
2. ทำให้เราดึงศักยภาพที่มีเปี่ยมล้น ออกมาใช้ประโยชน์ให้มากสุด
3. เปลี่ยนประสบการณ์ในอดีตที่ไม่ดีให้ยอดเยี่ยม
4. เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ในปัจจุบันให้ยอดเยี่ยมกว่า
5. ใช้จินตนาการว่า จะเกิดสิ่งดีๆ เกิดขึ้น ถ้าเราเห็นว่ามันเกิดขึ้นได้ มันจะเกิดขึ้นจริง
6. ถอดแบบคนที่ประสบความสำเร็จได้จริงๆ
7. ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนทั่วไปให้ยอดเยี่ยมขึ้น
8. สะกดจิต ตัวเองให้เป็นคนใหม่ ทั้งพฤติกรรมและความคิด
9. สะกดจิตปรับเปลี่ยนในเรื่องต่างๆเช่น เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เลิกนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง
10. ปรับเปลี่ยนคนเรียนไม่เก่งให้เก่งขึ้น
11. ในการทำงาน ทำธุรกิจให้มีเป้าหมายและประสบความสำเร็จ
12. ผู้ที่ต้องการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง มีผลงานที่โดดเด่นเป็นเลิศ
13. ควบคุมอารมณ์ทุกอย่างตามต้องการ แก้ไขการนอนไม่หลับ
14. เข้าใจผู้อื่น โน้มน้าวใจได้ดี
15. มีความสุข มีคนรักมากมาย ภาคภูมิใจในตัวเอง

"ความสำเร็จเกิดขึ้น 2 ครั้งเสมอ ครั้งแรกเกิดในจินตนาการ ครั้งที่ 2 จะเกิดขึ้นจริง!!"

หลักสูตร NLP สั่งจิตชีวิตเปลี่ยน

โดย อาจารย์อนันท์ หารวัง

อบรม NLP สั่งจิตชีวิตเปลี่ยน รุ่น 41
วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566

(เสาร์ อาทิตย์)

ราคาท่านละ 11,900 โอนภายใน 29 กันยายน 2566 เหลือ 8,000 บาท

📌โปรพิเศษ!! มา 2 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 7,500 บาทเท่านั้น!!
(ราคานี้รวมภาษีแล้วค่ะ)

อบรม NLP สั่งจิตชีวิตเปลี่ยน รุ่น 42
วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566

(เสาร์ อาทิตย์)

ราคาท่านละ 11,900 โอนภายใน 29 กันยายน 2566 เหลือ 7,000 บาท

📌โปรพิเศษ!! มา 2 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 6,500 บาทเท่านั้น!!
(ราคานี้รวมภาษีแล้วค่ะ)

เรียนแล้วไม่พอใจ ยินดีคืนเงิน!!


อบรมเวลา 9.00-16.00 น. พร้อมอาหารกลางวัน เบรค และวุฒิบัตร (ไม่รวมที่พัก)

🏢 สถานที่ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
🚗 มีที่จอดรถฟรี กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาว ห้องอบรมแอร์เย็นค่ะ 🧥🧣❄

โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

หลักสูตร NLP สั่งจิตชีวิตเปลี่ยน


สอบถามเรื่องใบเสร็จและภาษี โทร.สำนักงาน 098-9386455 (จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

หนังสือ "สั่งจิต ชีวิตเปลี่ยน"

โดย อ.อนันท์ หารวัง


      📚 หนังสือชื่อ "สั่งจิตชีวิตเปลี่ยน" เป็นประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้จากสัมมนาที่สอนวิทยาศาสตร์ทางจิต (จิตวิทยาสื่อประสาท) ที่คนกลุ่มเล็กๆ เท่านั้นที่รู้จักศาสตร์นี้ ผมนำเสนอศาสตร์นี้ผ่านเรื่องเล่าที่ได้ยินได้ฟังมา เล่าผ่านประสบการณ์ชีวิตของผม เล่าผ่านความเชื่อของผม เพื่อหวังว่าผู้ที่กำลังมองหาการพัฒนาตนเอง ให้เป็นคนที่ดีขึ้น เก่งขึ้น เข้าใจตัวเองมากขึ้น ค้นพบศักยภาพภายในตนเอง และหล่อหลอมตนเองใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ อย่างมีความสุข คุณทำได้แน่นอนครับ!

🔖 วางแผงแล้วที่ร้านนายอินทร์ ซีเอ็ด B2S และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ราคาเล่มละ 180 บาท ส่งฟรี!👉 บุตรหลานของท่านเป็นอย่างนี้บ้างไหม?

1. สมาธิสั้น ติดโซเชียล ติดโทรศัพท์
2. ชอบอยู่แต่บ้าน ไม่อยากออกไปไหน
3. คิดลบ เครียดง่าย ถูกเพื่อนบลูลี่
4. สัมพันธภาพกับครอบครัว หรือกับเพื่อนไม่ดี
5. เข้ากับคนอื่นได้ยาก ไม่อยากพบเจอใคร
6. รู้สึกไม่มีกำลังใจ
7. ไม่มีพลัง ไม่มีจุดมุ่งหมายในการเรียน
8. ขาดแรงบันดาลใจในการเรียน
9. ไม่รับฟังใคร ปิดกั้นตัวเอง มีโลกส่วนตัว
10. อ่อนแอ ทั้งกายและใจ ท้อง่าย

❤️ จากความเชื่อที่เรามี เปลี่ยนเป็นความเชื่อที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น!
⭕️ จงมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่ล้นเหลือทุกๆวัน

NLP สำหรับเด็ก รับตั้งแต่อายุ 10 - 18 ปีค่ะ

🎁 Nlp สำหรับเด็ก เรียนแล้วจะได้อะไร

1. มีแรงบันดาลใจ
2. มีเป้าหมายในชีวิต
3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
4. แก้ปัญหาด้านความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
5. มองโลกในแง่ดี คิดบวกมากขั้น
6. เรียนรู้การเข้าสังคม เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น
7. สร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง
8. มีพลังในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

หลักสูตร NLP สำหรับเด็ก
"ปลุกยักษ์ใหญ่ให้เด็กน้อย"

โดย อาจารย์อนันท์ หารวัง

อบรม NLP สำหรับเด็ก รุ่น 18
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566

(เสาร์ อาทิตย์)

ราคาท่านละ 11,900 โอนภายใน 29 กันยายน 2566 เหลือ 7,000 บาท

📌โปรพิเศษ!! มา 2 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 6,500 บาทเท่านั้น!!
(ราคานี้รวมภาษีแล้วค่ะ)


อบรมเวลา 9.00-16.00 น. พร้อมอาหารกลางวัน เบรค และวุฒิบัตร (ไม่รวมที่พัก)
🏢 สถานที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
🚗 มีที่จอดรถฟรี กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาว ห้องอบรมแอร์เย็นค่ะ 🧥🧣❄

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นหลักสูตร NLP สำหรับเด็กสอบถามเรื่องใบเสร็จและภาษี โทร.สำนักงาน 098-9386455 (จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

NLP สำหรับเด็ก

      ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุคปัจจุบัน ความสำเร็จในระบบการศึกษาของลูก ไม่ได้การันตีความสำเร็จของลูกอีกต่อไปแล้ว จะสังเกตได้ว่า 10 ปีที่ผ่านมา งานต่าง ๆ เกิดขึ้นใหม่มากมาย หลายงานเป็นงานที่ยุคก่อน ๆ ไม่เคยเจอ ไม่เคยมีมาก่อน สำหรับคนที่ปรับตัวทัน บางคนประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่อายุน้อย ๆ อยากมีความสุข ไปลอกแบบคนที่มีความสุข อยากมีความสัมพันธ์ที่ดี ไปลอกแบบคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดี หรืออยากประสบความสำเร็จ ไปลอกแบบวิธีคิด ความเชื่อ พฤติกรรมของคนที่ประสบความสำเร็จ เราจะมีพลังงานเหมือนบุคคลต้นแบบของเรา

      Dr.Richard Bandler และ John Grinder สนใจเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ และวิจัยเรื่องนี้ สามารถช่วยทำให้คนประสบความสำเร็จ มีความสุข มีความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่ดีที่จะช่วยให้ลูกหลานเรา ประเทศของเรา พัฒนาและเจริญก้าวหน้า

      หลายท่านอาจเคยประสบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความสัมพันธ์กับลูก ลูกคิดลบ ทะเลาะกับพ่อแม่ หรือปัญหาที่ลูกท้อแท้ ลูกมีปัญหากับเพื่อนที่โรงเรียน ทะเลาะกับเพื่อน เด็กเครียด จนกลายเป็นปัญหาที่เด็กเข้ากับเพื่อนไม่ได้ และสุดท้ายเด็กไม่อยากไปโรงเรียน

      Camp NLP เป็นคอร์สพัฒนาเด็ก โดยใช้หลักสูตรจิตวิทยาเด็ก มาเป็นส่วนประกอบในการเรียนรู้ พัฒนาความคิดเด็ก ให้มีพลังบวก มีพลังงานที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้ลูกกล้าแสดงออก ให้ลูกมั่นใจ คิดบวก มีความสุขจากภายใน ภาคภูมิใจในตนเอง มีความมั่นใจ ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ

แนวคิดทำยังไงให้ลูกมีความสุข

      1. รักตัวเอง มีความสุขได้ต้องรู้จักการรักตัวเอง เพราะจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ต่าง ๆ ในชีวิตที่ดี
      2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเอง แล้วจึงสามารถไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ โลกจะเลือกคนที่เข้ากับคนได้ง่ายมากกว่าคนเก่ง นักธุรกิจที่เก่งล้วนมีความเชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์
      3. ความสำเร็จ สามารถออกแบบชีวิต ไกด์ชีวิตตัวเองได้ในรูปแบบที่ตัวเองต้องการ และอยู่อย่างมีคุณค่ากับผู้คน

รีวิวข้อความ NLP สำหรับเด็ก

โดย อาจารย์อนันท์ หารวัง

รีวิว NLP สำหรับเด็ก

**รีวิวทุกท่านที่ลงในเว็บ เพจ ไลน์ ได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้วค่ะ

รีวิวโดย น้องรัก สิปปกร ธรรมากุลวิชช์ อายุ 11 อบรม NLP สำหรับเด็ก รุ่น 3
รีวิวโดย น้องตุน พีรเชษฐ์ ขันทอง อายุ 13 อบรม NLP สำหรับเด็ก รุ่น 3
รีวิวโดย น้องคริส Sakris Strickland อายุ 15 อบรม NLP สำหรับเด็ก รุ่น 1
รีวิวโดย น้องเบส ณัฐพล ฮอมณี อายุ 18 อบรม NLP สำหรับเด็ก รุ่น 1

ตัวอย่างแนวคิด NLP สำหรับเด็ก

โดย อาจารย์อนันท์ หารวัง

3 ความกลัวที่ทำให้วัยรุ่นเกิดปัญหาสุขภาพจิต
รู้ได้ไงว่าลูกเป็นซึมเศร้า วิธีสังเกตว่าเป็นซึมเศร้าไหม
ทำอย่างไรให้ลูกมีความสุข คอร์สพัฒนาเด็ก หลักสูตรจิตวิทยาเด็ก
สอนลูกให้เก่ง มีความสุข สอนลูกให้คิดบวก
เพื่อนไม่คบ ทำยังไงดี คอร์สสร้างแรงบันดาลใจ

บรรยากาศการอบรม

NLP สำหรับเด็ก ปลุกยักษ์ใหญ่ให้เด็กน้อย

"จากลูกชาวนาที่ยากจน ค้นพบตัวเองว่าอยากเป็นวิทยากรระดับประเทศ ชีวิตเริ่มเปลี่ยนเมื่อได้เรียนรู้เรื่องการเขียนเป้าหมาย และการสื่อสารกับตนเองกับศาสตร์ NLP เพียง 3 ปี สามารถมีคอร์สเป็นของตนเอง รับงานวิทยากรให้กับบริษัทเอกชนชื่อดังหลายๆแห่ง ค่าวิทยากรเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 เท่า จึงอยากเผยแพร่ความรู้ ความสุข ความสำเร็จ ความสัมพันธ์ แรงบันดาลใจ ด้วยศาสตร์ NLP"


วิทยากร NLP

อาจารย์อนันท์ หารวัง

ประวัติด้านการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขา สุขภาพจิตและจิตเวช ม.มหิดล พ.ศ. 2554
 • ประกาศนียบัตร NLP Coach จากสถาบัน Life University
 • ประกาศนียบัตร Practitioner NLP
 • ประกาศนียบัตร Master Practitioner of NLP
 • ประกาศนียบัตร สั่งจิตใต้สำนึกบำบัด Hypnotherapist จาก ABNLP
 • ประกาศนียบัตร สั่งจิตใต้สำนึกบำบัด Advanced Hypnotherapist
 • ประกาศนียบัตร สั่งจิตใต้สำนึกบำบัด Master Hypnotherapist
 • ประกาศนียบัตร การบำบัดด้วยเส้นเวลา Practitioner Timeline TherapyⓇ จาก ABNLP
 • ประกาศนียบัตร การบำบัดด้วยเส้นเวลา Master Practitioner Timeline TherapyⓇ
 • ฯลฯ

ประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรมและประสบการณ์การพูด

 • ผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและการพูด สำหรับเด็กและเยาวชน Success Speaking Club
 • ผู้เข้ารอบ 18 คนสุดท้าย รายการเดี่ยวดวลไมค์ไทยแลนด์ซีซั่น 1 ช่อง Work Point 23
 • ได้รับรางวัลชะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ระหว่างสโมสรฝึกการพูดระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2556
 • จบหลักสูตร Toastmaster International ของสโมสรฝึกการพูดจังหวัดกำแพงเพชร
 • จบหลักสูตร Train of the trainer อ.ศุภกิจ บำรุง
 • จบหลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ อ.สุกิจ ศุภกิจเจริญ
 • จบหลักสูตร การเรียนรู้ด้วยหัวใจ จากกลุ่มมะขามป้อม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 • ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ทักษะการพูดและการนำเสนอ ม.มหิดล
 • ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร สติบำบัด Mindfulness-Based Therapy and Counseling
 • ฯลฯ


ตัวอย่างหลักสูตร สั่งจิตชีวิตเปลี่ยน

อาจารย์อนันท์ หารวัง

สิ่งที่ผู้คนต้องการที่สุด คือ ความสัมพันธ์ที่ดี
คอร์สจิตวิทยา NLP สอนคิดบวก nlp training
ศาสตร์ NLP สั่งจิตชีวิตเปลี่ยน Level 2
NLP Workshop
การค้นหาเป้าหมายในชีวิต หลักสูตร NLP สั่งจิตชีวิตเปลี่ยน Level 2
NLP Course
โปรแกรมสมอง NLP Level 2 สั่งจิตชีวิตเปลี่ยน คอร์สสร้างแรงบันดาลใจ
NLP Training
NLP วิธีคลายเครียด nlp coach
สัมมนา NLP โปรแกรมจิตใต้สำนึก เรียนสร้างแรงบันดาลใจ
NLP เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ ทำอย่างไรดี?
หลักสูตร NLP สัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ nlp training สั่งจิตใต้สำนึก คอร์ส NLP
NLP สั่งจิตชีวิตเปลี่ยน อยากมีความสุข อยากประสบความสำเร็จ
อบรม NLP สั่งจิตใต้สำนึก สร้างพลังบวก คอร์สสร้างแรงบันดาลใจ
อบรม NLP วิทยากรปลุกจิตใต้สำนึก สั่งจิตชีวิตเปลี่ยน
ศาสตร์ NLP สร้างแรงบันดาลใจ ประสบความสำเร็จ เรียนจิตวิทยา
ผู้เชี่ยวชาญ NLP โปรแกรม NLP สั่งจิตชีวิตเปลี่ยน
โปรแกรมจิตใต้สำนึก คอร์สสร้างแรงบันดาลใจ เรียนปลุกจิตใต้สำนึก
ทำไมต้องเรียนหลักสูตร NLP โปรแกรมจิตใต้สำนึก
วิทยากรสร้างแรงบันดาลใจ ค้นหาเป้าหมาย หลักสูตร NLP อบรมปลุกจิตใต้สำนึก

รีวิว อบรม NLP สั่งจิตชีวิตเปลี่ยน

รีวิว อบรม NLP สั่งจิตชีวิตเปลี่ยน

**รีวิวทุกท่านที่ลงในเว็บ เพจ ไลน์ ได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้วค่ะ

คุณเจจินตรัย แวนดิว (เจ) อาชีพ ดารา นักแสดงช่อง 7
คุณอาทิตย์ คุ้มผล (เพียว) อบรม NLP รุ่น 21
คุณหัตถมนต์ จันทพันธ์ (เจน) อบรม NLP รุ่น 12
คุณนอง อบรม NLP รุ่น 11
คุณเกศรดา มีขันทอง (ลูกเกด) นักศึกษา อบรม NLP รุ่น 11
คุณสุภกิจ นาคราชอวยผล (ไฮ้) อาชีพ นักวิเคราะห์และออกแบบ Software

บรรยากาศการอบรม คอร์ส NLP

หน่วยงานที่เคยอบรม

NLP สั่งจิตชีวิตเปลี่ยน

หลักสูตร NLP ช่วยให้เราค้นหาความหมายดีๆ ให้ชีวิต
เรียน NLP ช่วยค้นหาเป้าหมายในชีวิต เป็นคอร์สสร้างแรงบันดาลใจ
อบรม NLP ช่วยเปลี่ยนประสบการณ์ที่แย่เป็นดี และยอดเยี่ยม
สถาบัน NLP ช่วยให้มีความสุขอย่างยิ่งขึ้น
วิทยากร NLP ช่วยสร้างพลังบวก
อบรม NLP เด็ก และผู้ใหญ่

สัมมนา NLP ราคาไม่แพง ปลุกจิตใต้สำนึก ปลุกพลังคิดบวก