ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 71
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่
25 - 27 ธันวาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

บริษัท ปทุมไรซมิลแอนด์แกรนารี จำกัด (มหาชน) (ข้าวมาบุญครอง) ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
หลักสูตร Team building
บริษัท ปทุมไรซมิลแอนด์แกรนารี จำกัด (มหาชน) (ข้าวมาบุญครอง)
17 ธันวาคม 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ธนาคารแห่งประเทศไทย ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
14 - 16 ธันวาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

โดย อ.สุกิจ ศุภกิจเจริญ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.) ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
พลังแห่งการพูด
โดย อ.สุกิจ ศุภกิจเจริญ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.)
13 ธันวาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 70
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
5 - 7 ธันวาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

บริษัท ทูออล ออร์กาไนเซอร์ จำกัด, บริษัท ทูอินวัน เอ็กซิบิชั่น จำกัด การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเจรจาต่อรอง การบริการที่ / ประทับใจ / การทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
หลักสูตร การตลาดยุคใหม่
บริษัท ทูออล ออร์กาไนเซอร์ จำกัด, บริษัท ทูอินวัน เอ็กซิบิชั่น จำกัด
4 ธันวาคม 2558

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเจรจาต่อรอง การบริการที่ / ประทับใจ / การทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังสุ่ความสำเร็จ
หลักสูตร การตลาดยุคใหม่
บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด
21 พฤศจิกายน 2558 -

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังสุ่ความสำเร็จ

 หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการเป็นวิทยากร / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากร
17 พฤศจิกายน 2558 -

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการเป็นวิทยากร / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด การพูดต่อหน้าสาธารณชน / การพูดที่น่าสนใจ / การสร้างความเชื่อมั่นก่อนการขึ้นพูด / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
หลักสูตร การพูดต่อหน้าสาธารณชน
บริษัท ไฮไลฟ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
9 พฤศจิกายน 2558 -

หัวข้อ การพูดต่อหน้าสาธารณชน / การพูดที่น่าสนใจ / การสร้างความเชื่อมั่นก่อนการขึ้นพูด / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 67
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
6 - 8 พฤศจิกายน 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ให้กับนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ
ให้กับนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
26 - 27 ตุลาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 66
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
23 - 25 ตุลาคม 2558

หัวข้อ หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ยอดบุญสมุนไพร-เจี่ยวกู่หลาน ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / เทคนิคการเป็นวิทยากร / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนฯ
ยอดบุญสมุนไพร-เจี่ยวกู่หลาน
17 - 18 ตุลาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / เทคนิคการเป็นวิทยากร / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

บริษัท โซดิแอค แอร์เคเทอร์ริ่ง อิควิปเม้นต์ (ไทยแลนด์) จำกัด ทีมงานที่มีความสุข / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ZMGA people 2016
บริษัท โซดิแอค แอร์เคเทอร์ริ่ง อิควิปเม้นต์ (ไทยแลนด์) จำกัด
16 ตุลาคม 2558

หัวข้อ ทีมงานที่มีความสุข / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงแรม สุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ทแอนด์สปา การบริการที่ประทับใจ และทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
โรงแรม สุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ทแอนด์สปา
12 ตุลาคม 2558

หัวข้อ การบริการที่ประทับใจ และทำงานอย่างไรให้มีความสุข

หจก.สุโขทัยซีเมนต์
Course ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
หจก.สุโขทัยซีเมนต์
11 ตุลาคม 2558

 ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนฯ รุ่นที่ 65 จ.สุโขทัย
10 - 12 ตุลาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ยอดบุญสมุนไพร เจียวกู่หลาน การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังสู่ความสำเร็จ
เทคนิคการสร้างทีม
ยอดบุญสมุนไพร เจียวกู่หลาน
27 กันยายน 2558

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังสู่ความสำเร็จ

ณ โรงแรมราชาบุรี บูติค โฮเต็ล จ.ตาก หลักการพูดและประโยชน์ของการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ / ทีมงานที่มีความสุข / ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ในจังหวัดตาก เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ณ โรงแรมราชาบุรี บูติค โฮเต็ล จ.ตาก
24 กันยายน 2558

หัวข้อ หลักการพูดและประโยชน์ของการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ / ทีมงานที่มีความสุข / ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ให้กับ นายทหารนักเรียน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 63 ตามหลักสูตร รร.จปร. 4 ปี เพิ่มเติม 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2558 หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
วิทยากรบรรยายพิเศษ วิชาการบรรยายและพูดในที่สาธารณะ
ให้กับ นายทหารนักเรียน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 63 ตามหลักสูตร รร.จปร. 4 ปี เพิ่มเติม 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2558
15 - 18 กันยายน 2558

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) การเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า / การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาศักยภาพผู้นำ
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
7 - 9 กันยายน 2558

หัวข้อ การเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า / การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร/ การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 62
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
28 - 30 สิงหาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร/ การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง ศิลปะการพูด / การพูดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง
ศิลปะการพูดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 73
ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง
24 สิงหาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูด / การพูดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การสร้างมนุษยสัมพันธ์และเทคนิคการเจรจาต่อรอง
การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวจูงใจ
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
19 สิงหาคม 2558

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การสร้างมนุษยสัมพันธ์และเทคนิคการเจรจาต่อรอง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สร้างนิสัยสู่ความสำเร็จ / พลังคิดบวก / E.Q.ดี สำเร็จได้ / เรียนอย่างไรให้สำเร็จ / ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
หลักสูตร ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
15 - 16 สิงหาคม 2558

หัวข้อ สร้างนิสัยสู่ความสำเร็จ / พลังคิดบวก / E.Q.ดี สำเร็จได้ / เรียนอย่างไรให้สำเร็จ / ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ

บุคลากร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
คอร์ส ปลุกพลัง สร้างความสำเร็จ
บุคลากร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
5 สิงหาคม 2558

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 61
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
31 กรกฎาคม 2558 - 2 สิงหาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

บริษัท ไทยเซ็นทรัล เคมี จำกัด (มหาชน) ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ
บริษัท ไทยเซ็นทรัล เคมี จำกัด (มหาชน)
28 - 29 กรกฎาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน การวางกลยุทธ์ / การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ
หลักสูตร การวางกลยุทธ์และเทคนิคการนำเสนอข้อมูล
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
25 กรกฎาคม 2558

หัวข้อ การวางกลยุทธ์ / การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปฐมนิเทศนักศึกษา หัวข้อ เรียนอย่างไรให้เก่ง ดีมีสุข และประสบความสำเร็จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
23 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ อินเตอร์แนชชั่นแนล สคูล ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
หลักสูตร ยกระดับคุณภาพของงานบริการที่เป็นเลิศ (Servicd Excellent)
โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ อินเตอร์แนชชั่นแนล สคูล
17 กรกฎาคม 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
6 กรกฎาคม 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ / การเพิ่มยอดขายจากการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มยอดขาย
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
3 กรกฎาคม 2558

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ / การเพิ่มยอดขายจากการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง ศิลปะการพูด / การพูดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง
ศิลปะการพูดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 74
ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง
29 มิถุนายน 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูด / การพูดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง

ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 59
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม.
26 - 28 มิถุนายน 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

สหกรณ์ออมทรัพทย์ครูปทุมธานี การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการพัฒนาบุคลากรอบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพทย์ครูปทุมธานี
20 มิถุนายน 2558

หัวข้อ การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / คุณธรรมและจริยธรรม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Organization Development (OD)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
18 มิถุนายน 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / คุณธรรมและจริยธรรม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารการคลัง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
13 มิถุนายน 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท (2 รุ่น) ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสาร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การบริการที่เป็นเลิศ
เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท (2 รุ่น)
9 - 1 มิถุนายน 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสาร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น (ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กทม.)
หลักสูตร พลังแห่งการพูด
อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น (ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กทม.)
7 มิถุนายน 2558

บริษัท กรุงเทพสเต็มเซลล์ จำกัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสาร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
กับดักความสุข รุกฆาตความสำเร็จ
บริษัท กรุงเทพสเต็มเซลล์ จำกัด
6 มิถุนายน 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสาร / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
หลักสูตร Organization Dovelopment (OD)
บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 มิถุนายน 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ให้กับครูและบุคลากร ระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ณ โรงแรมไนยางบีชโฮเทล และไนยางบีชรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ให้กับครูและบุคลากร ระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ณ โรงแรมไนยางบีชโฮเทล และไนยางบีชรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต
29 - 31 พฤษภาคม 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ การตลาดยุคใหม่ / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / Product Promoting / Marketing Man
เทคนิคชนะใจลูกค้า
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
15 พฤษภาคม 2558

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / Product Promoting / Marketing Man

ณ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร กรมการพลังงานทหาร ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ณ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร กรมการพลังงานทหาร
13 พฤษภาคม 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ ฯลฯ
หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง
11 พฤษภาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ ฯลฯ

ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 58
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม.
8 - 10 พฤษภาคม 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง การทำงานเป็นทีม / เทคนิคการนำเสนอ / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
6 พฤษภาคม 2558

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / เทคนิคการนำเสนอ / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
หลักสูตร Organization Dovelopment (OD)
บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
30 เมษายน 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ชมรมส่งเสริมการเกษตรไทย ณ เดอะ พาวิลเลี่ยนโฮเต็ล แอนด์ วิลเลจ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ธรรมชาติของคน / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขาย / การสร้างทีมขาย / คุณสมบัตินักขาย / เทคนิคการปิดการขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของนักขาย / การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ / การเพิ่มยอดขายจากการทํางานเป็นทีม / ทํางานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสําเร็จ
หลักสูตร การสร้างพลังสู่ความสำเร็จ
ชมรมส่งเสริมการเกษตรไทย ณ เดอะ พาวิลเลี่ยนโฮเต็ล แอนด์ วิลเลจ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
9 - 10 เมษายน 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขาย / การสร้างทีมขาย / คุณสมบัตินักขาย / เทคนิคการปิดการขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของนักขาย / การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ / การเพิ่มยอดขายจากการทํางานเป็นทีม / ทํางานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสําเร็จ

ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 56
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม.
3 - 5 เมษายน 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

โรงพยาบาลเชียงดาว การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร Team Building คพส. อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 3
โรงพยาบาลเชียงดาว
30 - 31 มีนาคม 2558

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงพยาบาลเชียงดาว การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร Team Building คพส. อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 2
โรงพยาบาลเชียงดาว
25 - 26 มีนาคม 2558

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงพยาบาลเชียงดาว การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร Team Building คพส. อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 1
โรงพยาบาลเชียงดาว
23 - 24 มีนาคม 2558

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2 การทำงานเป็นทีม / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการพัฒนาบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2
19 มีนาคม 2558

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงเรียนบ้านหนองโสน จ.กำแพงเพชร ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
โรงเรียนบ้านหนองโสน จ.กำแพงเพชร
14 มีนาคม 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ

โรงเรียนใบบุญลำพูน ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การสัมมนาคณะครูและบุคลากร โรงเรียนใบบุญลำพูน ปี 2558
โรงเรียนใบบุญลำพูน
9 มีนาคม 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การพัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ
โรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย
7 มีนาคม 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม และพัฒนาด้านการบริการ ด้านโรคมะเร็งสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง รุ่นที่2
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
5 มีนาคม 2558

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม และพัฒนาด้านการบริการ ด้านโรคมะเร็งสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง รุ่นที่ 1
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
2 มีนาคม 2558

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัทโอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 5ส&3D / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
5ส&3D เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (5S&3D For Productivity)
บริษัทโอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
26 กุมภาพันธ์ 2558

หัวข้อ 5ส&3D / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าว จูใจ / การพูดอารมณ์ขัน / ฝึกการพูด ไหวพริบปฏิภาณ ฯลฯ
หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน รุ่นที่ 3
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2558

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าว จูใจ / การพูดอารมณ์ขัน / ฝึกการพูด ไหวพริบปฏิภาณ ฯลฯ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน รุ่นที่ 2
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
27 - 30 มกราคม 2558

Talk show ผู้สูงอายุควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
25 มกราคม 2558

กรมปศุสัตว์ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
กรมปศุสัตว์
22 มกราคม 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

 ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
21 มกราคม 2558

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ปรทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ 2558 การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างจังหวัด บุคลากรกองการแพทย์ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (OD)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ 2558
20 มกราคม 2558

หัวข้อ การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

กองบิน 41
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
กองบิน 41
14 มกราคม 2558

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ 2558 การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างจังหวัด บุคลากรกองการแพทย์ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (OD)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ 2558
13 มกราคม 2558

หัวข้อ การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าว จูใจ / การพูดอารมณ์ขัน / ฝึกการพูด ไหวพริบปฏิภาณ ฯลฯ
หลักสูตร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน (รุ่นที่ 1)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
6 - 9 มกราคม 2558

หัวข้อ หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าว จูใจ / การพูดอารมณ์ขัน / ฝึกการพูด ไหวพริบปฏิภาณ ฯลฯ