หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเจรจาต่อรอง การบริการที่ / ประทับใจ / การทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัท ทูออล ออร์กาไนเซอร์ จำกัด, บริษัท ทูอินวัน เอ็กซิบิชั่น จำกัด
วันที่ 4 ธันวาคม 2558