ผู้นำหรือผู้บริหาร เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องเรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา

     รู้จักศิลปะการเป็นผู้นำ หลักการบริหารงาน บทบาทหน้าที่สำคัญของการเป็นผู้นำ การจัดลำดับงาน การบริหารคนสมัยใหม่ อำนาจหน้าที่ ทำให้มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น การเป็นผู้นำ (Leadership) ลักษณะของผู้นำที่ไม่ประสบความสำเร็จ คุณสมบัติของผู้นำที่ดี การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนตัดสินใจและแก้ปัญหาเพื่อลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน ซึ่งหัวหน้างาน จะเป็นผู้นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างดียิ่ง

หน่วยงานของท่าน มีหัวหน้างานแบบนี้บ้างไหม?

1. หัวหน้าไม่รู้บทบาทหน้าที่
2. หัวหน้ามีท่าทีไม่เหมาะสม
3. หัวหน้าชมลูกน้องไม่เป็น
4. หัวหน้าสื่อสารไม่รู้เรื่อง
5. หัวหน้ามอบหมายงานสะเปะสะปะ
6. หัวหน้าไม่รู้วิธีสอนงานลูกน้อง
7. หัวหน้าไม่เป็นแบบอย่างที่ดี
8. หัวหน้าไม่รู้วิธีวางแผน
9. หัวหน้าแก้ปัญหาไม่ถูกจุด
10. หัวหน้าคิดลบ ไม่กระตือรือร้น


คุณสมบัติของผู้บริหาร/หัวหน้างานที่ดี 👍

1. ผู้บริหารมีความรับผิดชอบสูงกว่าคนทั่วไป
2. ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างให้ผู้ตาม
3. ผู้บริหารต้องเป็นคนคิดบวก
4. ผู้บริหารต้องเป็นคนมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ
5. ผู้บริหารพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
6. ผู้บริหารเป็นผู้รับฟังที่ยอดเยี่ยม
7. ผู้บริหารต้องมีความกระตือรือร้น
8. ผู้บริหารปกครองแบบประชาธิปไตย
9. ผู้บริหารต้องมีความยุติธรรม
10.ผู้บริหารต้องมองการณ์ไกล


👨‍⚕ ภาวะผู้นำสำคัญมาก หัวหน้าเป็นอย่างไร ลูกน้องจะเป็นอย่างนั้น
😊 อย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กๆลุกลาม กลายเป็นบ่อนทำลายองค์กร และฉุดผลประกอบการ

✔️ รับสอนแบบ public และ in-house

“ถ้าสิ่งที่คุณทำ สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นฝันใหญ่ขึ้น
เรียนรู้มากขึ้น ทำมากขึ้น และเป็นในสิ่งที่ดีขึ้น คุณคือ ผู้นำ

— จอห์น ควินซี แอดัมส์ —

หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่

พบกับ อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ

อบรมผู้นำยุคใหม่ รุ่น 27
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

ราคาท่านละ 5,500 โอนภายใน 24 ตุลาคม 2562 เหลือ 3,200 บาท

📌โปรพิเศษ!! มา 3 ท่านๆละ 2,900
มา 5 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 2,700 บาทเท่านั้น!!
(ราคานี้รวมภาษีแล้วค่ะ)อบรมเวลา 9.00-16.00 น. พร้อมอาหารกลางวัน เบรค เอกสาร และวุฒิบัตร (ไม่รวมที่พัก)

🏢 สถานที่ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ วิภาวดี-รังสิต หลักสี่
🚗 มีที่จอดรถใต้อาคารฟรี กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาว ห้องอบรมแอร์เย็นค่ะ 🧥🧣❄

โรงแรมรามา การ์เด้นส์

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน


หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
สอบถามเรื่องใบเสร็จและภาษี โทร.สำนักงาน 098-9386455 (จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ผู้นำยุคใหม่
คอร์สออนไลน์

สมัครครั้งเดียว เรียนได้ตลอดชีวิต ดูได้ทุกที่ทุกเวลา

ผู้นำยุคใหม่

อบรมทักษะการเป็นหัวหน้างาน

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
เวลาทำงาน องค์กรใหญ่ขึ้นบุคลากรมากขึ้น ความสลับซับซ้อนมากขึ้น จึงต้องมีหลักการต่าง ๆ ที่หัวหน้าต้องเรียนรู้ ต้องพัฒนาทักษะหัวหน้างาน รวมถึงการเป็นผู้นำที่ดี คอร์สอบรมภาวะผู้นำ อบรมหัวหน้างาน จะช่วยพัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานที่ดี ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ไม่มีใครกดเราไว้ได้ ถ้าเรามีความสามารถและเรียนรู้หลักการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ”

หัวหน้างานที่ดี
จะต้องรู้หน้าที่ มีความเชื่อมั่น และดูแลคนในทีมได้ ดังนั้นการมีความสามารถอย่างเดียวคงไม่พอ การจะเป็นหัวหน้างานที่ดีได้จะต้องมีทักษะหลายด้านๆ ด้านการพูดโน้มน้าวใจ การสั่งงาน และการควบคุมทีมได้ อยากให้ลูกน้องรักต้องพัฒนาตนเอง หลักสูตรหัวหน้างานจะช่วยให้ท่านมีทักษะของการเป็นหัวหน้างานที่ดีได้ ทำให้ลูกน้องรักและทำงานได้ราบรื่นและจะช่วยพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นได้แน่นอน

คอร์สอบรมหัวหน้างาน / หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน / อบรมทักษะการเป็นหัวหน้างาน / คอร์สหัวหน้างาน / หลักสูตรการเป็นผู้นำ / อบรมผู้จัดการ / หลักสูตรผู้จัดการ /
หลักสูตรอบรมผู้บริหาร / ทักษะการเป็นผู้บริหาร / อบรมผู้บริหาร / อบรมการบริหาร / อบรมภาวะผู้นำ / ทักษะการเป็นผู้นำ / อบรมผู้จัดการฝ่ายขาย / หลักสูตรการสอนงาน / อบรมทักษะการเป็นผู้นำ / อบรมผู้นำ / คอร์สผู้นำ / หลักสูตรผู้นำ / อบรมการเป็นผู้นำ / คอร์สผู้บริหาร

ตัวอย่างการบรรยาย
ผู้นำยุคใหม่

อบรมภาวะผู้นำ , ทักษะการเป็นหัวหน้างาน
หลักสูตรผู้นำ คอร์สอบรมหัวหน้างาน ศิลปะการเป็นผู้นำ
อบรมผู้บริหาร , สร้างแรงจูงใจทีมงาน , หลักสูตรการสอนงาน
คอร์สผู้นำ คอร์สอบรมหัวหน้างาน ทักษะการเป็นผู้นำ
อบรมหัวหน้างาน , อบรมภาวะผู้นำ , อบรมการบริหาร
หัวหน้างานชั้นเยี่ยม ทักษะการเป็นหัวหน้างาน อบรมผู้นำ คอร์สหัวหน้างาน
หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน , ศิลปะการเป็นผู้นำ
"หลักสูตรผู้นำขั้นเทพ" อบรมภาวะผู้นำ คอร์สหัวหน้างาน หลักสูตร leadership
หลักสูตรอบรมผู้บริหาร , หลักสูตรพัฒนาผู้นำ
อบรมผู้จัดการฝ่ายขาย อบรมผู้จัดการ หลักสูตรการเป็นผู้บริหาร คอร์สผู้นำ
คอร์สหัวหน้างาน , อบรมการเป็นผู้นำ
หลักสูตรหัวหน้างาน อบรมทักษะการเป็นหัวหน้างาน อบรมภาวะผู้นำ

รีวิว อบรมผู้นำยุคใหม่

**รีวิวทุกท่านที่ลงในเว็บ เพจ ไลน์ ได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้วค่ะ

รีวิวอบรมผู้นำยุคใหม่ โดย คุณพรชัย วราพันธุมาศ ผู้จัดการฝ่าย Support บริษัทแห่งหนึ่ง

รีวิว อบรมผู้นำยุคใหม่


"การอบรมให้ความรู้สึกว่า การที่มนุษย์จะเป็นผู้นำคนได้นั้น จะต้องใช้อะไรหลายๆสิ่งรวมกัน มิใช่ความสามารถเพียงอย่างเดียว"
คุณเมทา ธิตานันท์ อบรมหัวหน้างาน รุ่น 6


"ชอบค่ะ ได้แนวคิดเรื่องการคิดบวกมาใช้ การใช้สมองคิดบวกคิดแต่สิ่งดีๆ จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะ"
คุณ Vegus Fongbeer Naka (Facebook) อบรมหัวหน้างาน รุ่น 6


"มาเป็นครั้งแรกครับ อาจารย์เป็นกันเองมากครับ สอนให้รู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการเป็นผู้นำมากมาย จะนำเอากลับไปใช้ที่บริษัทต่อไปครับ"
คุณ Aegkalak Boonyaritmontree (Facebook) อบรมหัวหน้างาน รุ่น 4


"เป็นการเล่าประสบการณ์จริงที่มองเห็นภาพเลยค่ะ​ คิดบวกแล้วทุกอย่างจะดีตามที่อาจารย์สอนค่ะ"
คุณ Kannika Ponlabud (Facebook) อบรมหัวหน้างาน รุ่น 4


"พบเพื่อนใหม่ เรียนรู้เรื่องใหญ่ สร้างแรงบันดาลใจ กลับมาใช้ในองค์กร..งานดี!"
คุณ Med Mu (Facebook) อบรมหัวหน้างาน รุ่น 4


"อบรมครั้งนี้ได้แนวคิดดีๆ ว้าวๆๆๆ สมองคิด จิตสั่ง ร่างกายทำ"
คุณ Nunthanit Oei (Facebook) อบรมหัวหน้างาน รุ่น 4


"อาจารย์สอนดีมาก อยากให้จัดวันปกติและเขตสุขุมวิทบ้างค่ะ"
คุณ Cat Sunawan (Facebook) อบรมหัวหน้างาน รุ่น 4


"ได้ความรู้ ได้ประโยชน์ชั้นเยี่ยมจริงๆ ไม่น่าเบื่อเหมือนการอบรมทั่วไป สนุก มีควมสุข พร้อมประโยชน์ในความรู้"
คุณศรัญญา อ่ำแย้ม (เอ๋) อบรมหัวหน้างาน รุ่น 3

"อาจารย์พูดยกตัวอย่างให้ตลอด ชอบตรงที่อาจารย์เอาประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าสู่กันฟัง และนำสิ่งที่อาจารย์รู้มาบอกกล่าว เช่น หนังสือที่อาจารย์อ่านมา เป็นต้นค่ะ"
ไม่ประสงค์ออกนาม อบรมหัวหน้างาน รุ่น 3

รีวิว อบรมผู้นำยุคใหม่

ความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรม บริษัท แม่ไก่ โลจีสติกส์ จำกัด

"ได้รับความรู้และทัศนคติใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ"
คุณ ความสำเร็จ อยู่แค่เอื้อม (Facebook)

" การเป็นผู้นำ การจัดลำดับงาน ผู้นำที่ไม่ประสบความสำเร็จ ผู้น้ำขั้นเทพ พูดสนุก ค่ะ"
คุณ Pijika Sam-angkai (Facebook)

"เป็นหลักสูตรที่ดีมากเลยค่ะ ได้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองต่อไปค่ะ"
คุณ MayMae Asama (Facebook)

"จากการอบรมครั้งนี้ ได้ทักษะเพิ่มเกี่ยวกับการทำงานเพิ่มมากค่ะ"
คุณ Pop Kanokwan (Facebook)

"ได้รู้ถึงการเป็นผู้นำที่ดี ได้ความสนุกสนาน ได้ประสบการณ์"
คุณ Chotikan Chompoo (Facebook)

"สมองสดใส😊😊😊 ได้ความรู้มากมายก่ายกอง ผู้นำที่ดีควรมีไว้ การอบรมในวันนี้ได้ความรู้ไว้พัฒนาตัวเราและบุคลากร"
คุณ Wanwisa Piapiya (Facebook)

"การอบรมครั้งนี้ ได้เรียนรู้ทักษะของการเป็นผู้นำ เข้าใจหลักในการเป็นผู้นำ"
คุณ Kimura Koi (Facebook)

รีวิว อบรมผู้นำยุคใหม่

ความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรม บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด

"ขอบคุณอาจารย์สุกิจมากเลยครับที่ให้ความรู้ เป็นการอบรมที่คุ้มค่ามากครับ"
คุณ Sommart Ng (Facebook)

"อาจารย์สอนสนุก มุกเยอะ มีประโยชน์ครับ"
คุณ Nattawut KC (Facebook)

"ชัดเจน เข้าใจ สนุกแบบมีสาระ และนำไปปฏิบัติได้เลย"
คุณ Bond Nitiwit Inngam (Facebook)

"อบรมสนุกมากๆเลยครับ"
คุณ Ubol Rungjaeng (Facebook)

"สนุกมากเลยครับได้ความรู้ขึ้นเยอะ"
คุณ Tota Tota (Facebook)

"อบรมหลักสูตรหัวหน้างานชั้นเยี่ยมกับอาจารย์สุกิจ สุดยอดมากๆครับ"
คุณโลกสดสวย ด้วยรักไม่รู้จบ (Facebook)

"ได้ความรู้มากครับ และสนุกด้วย"
คุณ Suphachai Duekuntod (Facebook)

"ขอบคุณสำหรับความรู้ที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานครับ"
คุณพัศวุฒิ สุดหล่อ(Facebook)

"สุดยอดครับ ขอบคุณสำหรับแง่คิด และความความรู้ดีๆครับ"
คุณ Thitimit Kitcharoen (Facebook)

อบรมหัวหน้างาน (Supervisor Training Course) / หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน (Management Course) / อบรมหัวหน้างาน2562 / คอร์สอบรมหัวหน้างาน / อบรมหลักสูตรหัวหน้างาน / อบรมทักษะการเป็นหัวหน้างาน / หลักสูตรการเป็นผู้นำ (Leadership Training) /
คอร์สหัวหน้างาน (Supervisor Course) / อบรมผู้จัดการ (Manager Training Course) / อบรมผู้จัดการฝ่ายขาย / หลักสูตรอบรมผู้จัดการ / อบรมผู้จัดการโรงงาน / อบรมการเป็นผู้นำ / หลักสูตรผู้บริหาร / อบรมผู้บริหาร / อบรมการบริหาร / หลักสูตรการสอนงาน / อบรมศิลปะผู้นำ / อบรมภาวะผู้นำ อบรมผู้นำ / ทักษะการเป็นผู้นำ / หลักสูตรการบริหาร / อบรมพัฒนาผู้นำ / สัมนาผู้นำ / คอร์สบริหาร

กลยุทธ์ผู้นำ / การปกครองลูกน้อง / การเป็นผู้นำที่ดี / การฝึกเป็นผู้นำ / การพัฒนาผู้นำ / การพัฒนาศักยภาพผู้นำ / การสร้างภาวะผู้นำ / การอบรมภาวะผู้นำ / กิจกรรมผู้นำ / ความเป็นผู้นำที่ดี / โครงการพัฒนาผู้นำ / โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำ / โครงการอบรมผู้นำ / เตรียมเป็นผู้นำ / ทักษะผู้นำ / ทักษะภาวะผู้นำ / เทคนิคการเป็นผู้นำ / เทคนิคบริหารงาน / เทคนิคผู้นำ / ผู้นำขั้นเทพ / ผู้นำที่ดี / ผู้นำที่ลูกน้องรัก / ผู้นำประสบความสำเร็จ / ผู้นำมือใหม่ / ผู้นำยุค 4.0 / สัมมนาผู้นำ

อบรมหลักสูตรภาวะผู้นำ / อบรมทักษะการเป็นผู้นำ / อบรมความเป็นผู้นำ / หลักสูตรอบรมผู้นำ / หลักสูตรพัฒนาผู้นำ / หลักสูตรการเป็นผู้นำ / สอนการเป็นผู้นำ / วิธีการเป็นผู้นำ / สอนการเป็นผู้นำ / เรียนผู้นำ / ผู้นำที่ดี / ภาวะการเป็นผู้นำ / พัฒนาศักยภาพผู้นำ / พัฒนาความเป็นผู้นำ / ฝึกความเป็นผู้นำ / ฝึกการเป็นผู้นำ