เทศบาลตำบลบ้านตาก การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทีมงานที่มีความสุข
เทศบาลตำบลบ้านตาก
27 ธันวาคม 2556

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ธรรมชาติของคน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน หัวหน้างานกับการกำหนดเป้าหมาย กับการวางแผน / เทคนิคการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน เทคนิคและขั้นตอนการมอบหมายงาน / เทคนิคการสอนงาน / เทคนิคการฝึกทักษะการคิด การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สอนทักษะการเป็นหัวหน้างาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
23 - 24 ธันวาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน หัวหน้างานกับการกำหนดเป้าหมาย กับการวางแผน / เทคนิคการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน เทคนิคและขั้นตอนการมอบหมายงาน / เทคนิคการสอนงาน / เทคนิคการฝึกทักษะการคิด การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การพัฒนาองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
19 ธันวาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานสรรพากรภาค 8 ธรรมชาติของคน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ
พลังคิดบวก
สำนักงานสรรพากรภาค 8
17 ธันวาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่
สุขสดใส 2014 ปีทองของเรา
สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่
14 ธันวาคม 2556

เทศบาลตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทีมงานที่มีความสุข
เทศบาลตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
11 - 12 ธันวาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

มหาวิทยาลัยเนชั่น จ.ลำปาง
บรรยายวิชา MGMT 515 ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
มหาวิทยาลัยเนชั่น จ.ลำปาง
7 - 8 ธันวาคม 2556

ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน การเป็นพิธีกร การเป็นวิทยากร การนำเสนอ  การจัดลำดับขั้นตอนการพูด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกไหวพริบปฏิภาณ การพัฒนาบุคลิกภาพฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 34
ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กทม.
27 - 29 พฤศจิกายน 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน การเป็นพิธีกร การเป็นวิทยากร การนำเสนอ การจัดลำดับขั้นตอนการพูด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกไหวพริบปฏิภาณ การพัฒนาบุคลิกภาพฯลฯ

ผู้บริหารในสังกัดสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ ระดับผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดโน้มน้าวจูงใจ การเป็นวิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกไหวพริบปฏิภาณ ฝึกพูดฉับพลัน ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 2
ผู้บริหารในสังกัดสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ ระดับผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ
20 - 21 พฤศจิกายน 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดโน้มน้าวจูงใจ การเป็นวิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกไหวพริบปฏิภาณ ฝึกพูดฉับพลัน ฯลฯ

ผู้บริหารในสังกัด สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ ระดับผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพูดโน้มน้าวจูงใจ การเป็นวิทยากร / การพัฒนาบุคลิกภาพ / ฝึกพูดไหวพริบปฏิภาณ ฝึกพูดฉับพลัน ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน และการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 1
ผู้บริหารในสังกัด สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ ระดับผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ
13 - 14 พฤศจิกายน 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพูดโน้มน้าวจูงใจ การเป็นวิทยากร / การพัฒนาบุคลิกภาพ / ฝึกพูดไหวพริบปฏิภาณ ฝึกพูดฉับพลัน ฯลฯ

บริษัท เทียนขำ แดรรี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทีมงานที่มีความสุข
บริษัท เทียนขำ แดรรี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
10 พฤศจิกายน 2556 -

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงเรียนจ่านกร้อง พิษณุโลก
บรรยาย ผู้สร้างนิสัยรักการอ่าน คือผู้สร้างปาฏิหาริย์ให้ชีวิต
โรงเรียนจ่านกร้อง พิษณุโลก
5 พฤศจิกายน 2556 -

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ธรรมชาติของคน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / การทำงานเป็นทีม การสื่อสารและประสานงาน / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
บรรยายและกิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานการเป็นคุณอำนวยปฐมภูมิ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
4 พฤศจิกายน 2556 -

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / การทำงานเป็นทีม การสื่อสารและประสานงาน / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัยซีเมนต์ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การบริการที่ประทับใจ / พลังสู่ความสำเร็จ / มาร์เก็ตติ้ง 4.0 / การขายสินค้าและบริการ / Service Sales
หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มยอดขาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุโขทัยซีเมนต์
3 พฤศจิกายน 2556 -

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การบริการที่ประทับใจ / พลังสู่ความสำเร็จ / มาร์เก็ตติ้ง 4.0 / การขายสินค้าและบริการ / Service Sales

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ กระบวนการฝึกอบรมและการบริหารงานฝึกอบรม / หลักการเขียนโครงการ ทักษะการประสานงาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน การเป็นพิธีกร / การพัฒนาบุคลิกภาพ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Project Management
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
18 - 19 ตุลาคม 2556

หัวข้อ กระบวนการฝึกอบรมและการบริหารงานฝึกอบรม / หลักการเขียนโครงการ ทักษะการประสานงาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน การเป็นพิธีกร / การพัฒนาบุคลิกภาพ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นวิทยากร / การเป็นพิธีกร / การนำเสนอ  การจัดลำดับขึ้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 31
ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กทม.
9 - 11 ตุลาคม 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นวิทยากร / การเป็นพิธีกร / การนำเสนอ การจัดลำดับขึ้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ

บริษัท สแตนดาร์ดทัวร์ จำกัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก
บริษัท สแตนดาร์ดทัวร์ จำกัด
5 ตุลาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท เอส.เอ็ม.วี (ไทยแลนด์) จำกัด ธรรมชาติของคน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ หัวหน้างานกับการกำหนดเป้าหมาย กับการวางแผน / การสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / การทำงานเป็นทีม / การบริหารความขัดแย้ง การพัฒนา E.Q. / การประเมินผลการปฏิบัติงาน / พลังสู่ความสำเร็จ
การเสริมสร้างศักยภาพหัวหน้างาน
บริษัท เอส.เอ็ม.วี (ไทยแลนด์) จำกัด
24 - 26 กันยายน 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ หัวหน้างานกับการกำหนดเป้าหมาย กับการวางแผน / การสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / การทำงานเป็นทีม / การบริหารความขัดแย้ง การพัฒนา E.Q. / การประเมินผลการปฏิบัติงาน / พลังสู่ความสำเร็จ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำพูน ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / เทคนิคการเป็นพิธีกร เทคนิคการเป็นวิทยากร / การพัฒนาบุคลิกภาพ
การพัฒนาบุคลิกภาพ การพูด การแต่งกาย และการปฏิบัติตน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดลำพูน
22 กันยายน 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / เทคนิคการเป็นพิธีกร เทคนิคการเป็นวิทยากร / การพัฒนาบุคลิกภาพ

สำนักงานอัยการภาค 5
ศิลปะในการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร
สำนักงานอัยการภาค 5
21 กันยายน 2556

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
โครงการอบรมการให้คำปรึกษา และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
20 กันยายน 2556

 การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการอบรมสัมมนาสร้างเสริมบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านโป่ง หลักสูตร "ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข"
18 กันยายน 2556

หัวข้อ การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
13 กันยายน 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท เอส.เอ็ม.วี (ไทยแลนด์) จำกัด ธรรมชาติของคน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ หัวหน้างานกับการกำหนดเป้าหมาย กับการวางแผน / การสื่อสารสำหรับหัวน้างาน การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / การทำงานเป็นทีม / การพัฒนา E.Q. การประเมินผลการปฏิบัติงาน / พลังสู่ความสำเร็จ
การเสริมสร้างศักยภาพหัวหน้างาน
บริษัท เอส.เอ็ม.วี (ไทยแลนด์) จำกัด
10 - 12 กันยายน 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ หัวหน้างานกับการกำหนดเป้าหมาย กับการวางแผน / การสื่อสารสำหรับหัวน้างาน การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / การทำงานเป็นทีม / การพัฒนา E.Q. การประเมินผลการปฏิบัติงาน / พลังสู่ความสำเร็จ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างความเข้มแข็ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
6 กันยายน 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ธรรมชาติของคน / การสื่อสารและเทคนิคการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ E.Q.เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การสื่อสารและเทคนิคการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 กันยายน 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การสื่อสารและเทคนิคการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ E.Q.เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การบริการที่ประทับใจ
สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย
31 สิงหาคม 2556

หัวข้อ การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานการเคหะแห่งชาติ ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ความตระหนักในการให้บริการ" รุ่นที่ 1
สำนักงานการเคหะแห่งชาติ
28 สิงหาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานการเคหะแห่งชาติ ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ความตระหนักในการให้บริการ รุ่นที่ 1
สำนักงานการเคหะแห่งชาติ
27 สิงหาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เฮิร์บ เบสิคส์ ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การทำงานเป็นทีม
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เฮิร์บ เบสิคส์
17 สิงหาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชร ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / เทคนิคการเป็นวิทยากร / การเป็นวิทยากรกระบวนการ เทคนิคการนำเสนอ / การระดมสมอง / เทคนิคการประชุม
วิทยากรกระบวนการ
สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชร
16 สิงหาคม 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / เทคนิคการเป็นวิทยากร / การเป็นวิทยากรกระบวนการ เทคนิคการนำเสนอ / การระดมสมอง / เทคนิคการประชุม

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
อาชีพมหัศจรรย์
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
3 สิงหาคม 2556

โรงแรม รวี วารี รีสอร์ทแอนด์สปา ศิลปะการเป็นผู้นำ / หัวหน้างานกับการกำหนดเป้าหมาย กับการวางแผน เทคนิคการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน / เทคนิคและขั้นตอนการมอบหมายงาน การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / พลังสู่ความสำเร็จ
Meeting Workshop
โรงแรม รวี วารี รีสอร์ทแอนด์สปา
31 กรกฎาคม 2556

หัวข้อ ศิลปะการเป็นผู้นำ / หัวหน้างานกับการกำหนดเป้าหมาย กับการวางแผน เทคนิคการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน / เทคนิคและขั้นตอนการมอบหมายงาน การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / พลังสู่ความสำเร็จ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
พลังสู่ความสำเร็จแห่งการเรียนรู้
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
20 กรกฎาคม 2556

อาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Dream Team
อาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
19 กรกฎาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2556 ธรรมชาติของคน / การบริการที่ประทับใจ / ทีมงานที่มีความสุข / การพัฒนา E.Q. / พลังสู่ความสำเร็จ
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2556
15 - 16 กรกฎาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การบริการที่ประทับใจ / ทีมงานที่มีความสุข / การพัฒนา E.Q. / พลังสู่ความสำเร็จ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นวิทยากร / ฝึกพูดโน้มน้าว / พูดจูงใจ  การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / การพัฒนาบุคลิกภาพ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปทุมธานี เขต 1
11 - 13 กรกฎาคม 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นวิทยากร / ฝึกพูดโน้มน้าว / พูดจูงใจ การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / การพัฒนาบุคลิกภาพ

บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ชลบุรี ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข  E.Q.เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / การสื่อสารภายในองค์กร  มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน / พลังสู่ความสำเร็จ
Dream Team
บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ชลบุรี
8 - 9 กรกฎาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข E.Q.เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / การสื่อสารภายในองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Organizationdevelopment
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
29 มิถุนายน 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

 ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 29
26 - 28 มิถุนายน 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

งานประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ จ.เชียงใหม่
โครงการ "ภารกิจ จิตอาสา พัฒนาเหล่ากาชาด"
งานประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ จ.เชียงใหม่
12 มิถุนายน 2556

ณ โรงแรมโกลเด้นคราวน์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นวิทยากร / ฝึกพูดโน้มน้าว / พูดจูงใจ /การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ /การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 28
ณ โรงแรมโกลเด้นคราวน์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
29 - 30 พฤษภาคม 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นวิทยากร / ฝึกพูดโน้มน้าว / พูดจูงใจ /การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ /การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารภายในองค์กร / การบริการที่ประทับใจ  E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / การบริหารความขัดแย้ง / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
20 - 21 พฤษภาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การสื่อสารภายในองค์กร / การบริการที่ประทับใจ E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / การบริหารความขัดแย้ง / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดลำพูน ศิลปะการพูด เทคนิคการเป็นพิธีกร การพัฒนาบุคลิกภาพ
โครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติมืออาชีพ "เทคนิคการฝึกอบรม"
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดลำพูน
16 พฤษภาคม 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูด เทคนิคการเป็นพิธีกร การพัฒนาบุคลิกภาพ

งานประชุมทำความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเรื่องชุมชนนิเวศ (Eco-Village) ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเชียงใหม่เมืองน่าอยู่
14 พฤษภาคม 2556

สหกณ์เครดิตยูเนี่ยนฟาร์มสัมพันธกิจ จำกัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
สหกณ์เครดิตยูเนี่ยนฟาร์มสัมพันธกิจ จำกัด
11 พฤษภาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / คุณธรรมและจริยธรรม / กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. / พลังสู่ความสำเร็จ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
9 - 10 พฤษภาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / คุณธรรมและจริยธรรม / กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. / พลังสู่ความสำเร็จ

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการพัฒนาบุคลากรในงานบริการสุขภาพ โครงการพัฒนาบุคลากรในงานบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
4 พฤษภาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขาย / กระตุ้นยอดขาย / การเพิ่มยอดขายจากทีมขาย / ขั้นตอนการขาย / เทคนิคการปิดการขาย  การเพิ่มยอดขายโดยการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวจากลูกค้า การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ / การเพิ่มยอดขายจาการทำงานเป็นทีม
Courseเทคนิคการเพิ่มยอดขาย
สหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด
4 เมษายน 2556

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขาย / กระตุ้นยอดขาย / การเพิ่มยอดขายจากทีมขาย / ขั้นตอนการขาย / เทคนิคการปิดการขาย การเพิ่มยอดขายโดยการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวจากลูกค้า การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ / การเพิ่มยอดขายจาการทำงานเป็นทีม

หมู่บ้านอรสิริน ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 2
หมู่บ้านอรสิริน
31 มีนาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ศูนย์วิจัยอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน (สพอ.)ศูนย์ลำปาง ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ  การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 27
ศูนย์วิจัยอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน (สพอ.)ศูนย์ลำปาง
28 - 29 มีนาคม 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / การพัฒนาบุคลิกภาพ

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการที่มาอยู่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  สำนักงานจังหวัดลำปาง
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการที่มาอยู่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สำนักงานจังหวัดลำปาง
23 มีนาคม 2556

International Justice Mission ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การพัฒนาบุคลิกภาพ
Public Speaking and Personal Development Training
International Justice Mission
21 - 22 มีนาคม 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การพัฒนาบุคลิกภาพ

เขตสำนักงานเขตสัมพันธวงค์ เทคนิคการพัฒนาตนเองในสการให้บริการ
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
เขตสำนักงานเขตสัมพันธวงค์
15 มีนาคม 2556

หัวข้อ เทคนิคการพัฒนาตนเองในสการให้บริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ธรรมชาติของคน / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. / การบริหารความขัดแย้ง / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาอื่นและลูกจ้างประจำ สู่ความเป็นเลิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
10 - 12 มีนาคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. / การบริหารความขัดแย้ง / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

 มารยาทในการเข้าสังคม / การทำงานเป็นทีม / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรีเทศบาลตำบลจอมทอง
8 มีนาคม 2556

หัวข้อ มารยาทในการเข้าสังคม / การทำงานเป็นทีม / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ลูกจ้างมืออาชีพ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / กิจกรรม Work Shop เพื่อหาแนวทางในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
2 มีนาคม 2556

หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ลูกจ้างมืออาชีพ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / กิจกรรม Work Shop เพื่อหาแนวทางในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังสู่ความสำเร็จ
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
สหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด
24 กุมภาพันธ์ 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท ดิจิตอล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การสร้างทีมขาย / เทคนิคการปิดการขาย  การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ / การทำงานเป็นทีม / ศิลปะการพูดทางโทรศัพท์ การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ / การขายทางโทรศัพท์ / มารยาทในการรับโทรศัพท์ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท ดิจิตอล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
21 - 22 กุมภาพันธ์ 2556

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การสร้างทีมขาย / เทคนิคการปิดการขาย การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ / การทำงานเป็นทีม / ศิลปะการพูดทางโทรศัพท์ การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ / การขายทางโทรศัพท์ / มารยาทในการรับโทรศัพท์ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ

 ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ / การเป็นพิธีกร / ฝึกพูดโน้มน้าว พูดจูงใจ/ การเป็นพิธีกร การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 26
18 - 20 กุมภาพันธ์ 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ / การเป็นพิธีกร / ฝึกพูดโน้มน้าว พูดจูงใจ/ การเป็นพิธีกร การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

บ้านอรสิริน ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 1
บ้านอรสิริน
17 กุมภาพันธ์ 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
15 - 16 กุมภาพันธ์ 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

คุณเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
คุณเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
30 - 31 มกราคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

 ศิลปะการเป็นผู้นำ / ทีมงานที่มีความสุข / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดจูงใจ / การเป็นพิธีกร / การพัฒนาบุคลิกภาพ
ผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
28 - 29 มกราคม 2556

หัวข้อ ศิลปะการเป็นผู้นำ / ทีมงานที่มีความสุข / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดจูงใจ / การเป็นพิธีกร / การพัฒนาบุคลิกภาพ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพัฒนาบุคลิกภาพ / ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สังคมระดับสากล
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 มกราคม 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพัฒนาบุคลิกภาพ / ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

บริษัท ซี.พี.ดี ชีทบอร์ท จำกัด การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การสร้างทีมขาย / เทคนิคการปิดการขาย การเพิ่มยอดขายโดยการบริการที่ประทับใจ / การทำงานเป็นทีม / กิจกรรม Work Shop
คอร์สการตลาดยุคใหม่
บริษัท ซี.พี.ดี ชีทบอร์ท จำกัด
19 มกราคม 2556

หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การสร้างทีมขาย / เทคนิคการปิดการขาย การเพิ่มยอดขายโดยการบริการที่ประทับใจ / การทำงานเป็นทีม / กิจกรรม Work Shop

ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข /การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการทำงานเป็นทีม
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
9 มกราคม 2556

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข /การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน/ ฝึกพูดโน้มน้าว / พูดจูงใจ / จัดลำดับขั้นตอนการพูด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒาบุคลิกภาพ
ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน
7 - 8 มกราคม 2556

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน/ ฝึกพูดโน้มน้าว / พูดจูงใจ / จัดลำดับขั้นตอนการพูด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒาบุคลิกภาพ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 มกราคม 2556

หัวข้อ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังสู่ความสำเร็จ