หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ทีมงานที่มีความสุข /การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
วันที่ 9 มกราคม 2556