รีวิว NLP สั่งจิตชีวิตเปลี่ยน

สอนโดย อาจารย์อนันท์ หารวัง

รีวิว ผู้เรียนหลักสูตร NLP

สั่งจิตชีวิตเปลี่ยน

รีวิวลูกค้าที่เคยอบรม

**รีวิวทุกท่านที่ลงในเว็บ เพจ ไลน์ ได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้วค่ะ

คุณคุณพฤกษ์ อบรม NLP Level 2
คุณนอง อบรม NLP รุ่น 11
คุณเกศรดา มีขันทอง (ลูกเกด) นักศึกษา อบรม NLP รุ่น 11
คุณเจจินตรัย แวนดิว (เจ) อาชีพ ดารา นักแสดงช่อง 7
คุณพรวิลา ใจน้อย (เก๋)
คุณภณิดา อินทานนท์ (น้ำหวาน)
คุณสุภกิจ นาคราชอวยผล (ไฮ้) อาชีพ นักวิเคราะห์และออกแบบ Software
คุณสุทธิรักษ์ เตาวะโต (เอก) อาชีพ นักธุรกิจ
ดร.กมล ศรีสวัสดิ์ (กมล) อาชีพ ทนายความ
คุณกิตติ รัตน์น้อย (กิต) อาชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิตติญาพรการไฟฟ้า จำกัด
คุณสุภาพร รัตน์น้อย (นก) อาชีพ รับราชการ
คุณดวงเดือน อินแดง (เดือน) อาชีพ ธุรการ

รีวิว NLP สำหรับเด็ก

**รีวิวทุกท่านที่ลงในเว็บ เพจ ไลน์ ได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้วค่ะ

รีวิวโดย น้องตุน พีรเชษฐ์ ขันทอง อายุ 13 อบรม NLP สำหรับเด็ก รุ่น 3
รีวิวโดย น้องคริส Sakris Strickland อายุ 15 อบรม NLP สำหรับเด็ก รุ่น 1
รีวิวโดย น้องเบส ณัฐพล ฮอมณี อายุ 18 อบรม NLP สำหรับเด็ก รุ่น 1