การเอาชนะการเลือกตั้งทางการเมือง ต้องมีการวางแผน การอบรมผู้สมัคร การจัดทำข้อมูล การทำโพล การสร้างทีมเลือกตั้ง เพื่อนำมาใช้กำหนดเป็นกลยุทธ์การหาเสียง และเตรียมความพร้อมในการเป็น ส.ส. , นายก อบจ. นายกเทศมนตรี , ส.ท. , อบต. ต้องทำอย่างไรบ้าง

      อยากเป็นนักการเมือง อยากลงสมัครเลือกตั้ง ทำอย่างไร ผู้สมัครทางการเมืองต้องมีทักษะการปราศรัยหาเสียง วิเคราะห์การเลือกตั้งได้ วางกลยุทธ์เลือกตั้ง จัดทำนโยบาย มีผู้ช่วยหาเสียง ช่วยเลือกตั้ง รู้เทคนิคการหาเสียง แนวทางหาเสียง กฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งสามารถฝึกฝนเรียนรู้ได้ด้วยการฝึกอบรมเลือกตั้ง อบรมกลยุทธ์การเลือกตั้ง กับสถาบันของเรา โดย วิทยากรที่มีประสบการณ์ทางการเมือง กว่า 20 ปี ในการสอนพูดปราศรัย อบรมผู้สมัครเลือกตั้งและช่วยเลือกตั้งทุกระดับ ตั้งแต่ อบรม อบต. เทศบาล อบจ. ส.ส. ส.ว. และ สท. เคยเป็นที่ปรึกษานายก อบจ. ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส. 2 สมัย และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมือง

📢 กลยุทธ์เอาชนะเลือกตั้ง

1. การเตรียมความพร้อม (ผู้สมัคร ทีม การบริหารจัดการ)
2. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชนะเลือกตั้ง
3. การสำรวจคะแนนนิยม (Poll)
4. การสร้างอาสาสมัครช่วยเลือกตั้ง
5. หน้าที่สำคัญของตัวแทนผู้สมัคร
6. กฎหมายเลือกตั้ง ใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด
7. ประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ได้ผล
8. ปราศรัยอย่างไรถึงได้คะแนน
9. ประมวลสาเหตุของความพ่ายแพ้

✔️ รับสอนวางแผนการเลือกตั้ง อบรมการปราศรัยหาเสียง แบบ public และ in-house

"เป็นนักการเมืองได้ โดยไม่ต้องซื้อเสียง
ชนะเลือกตั้งได้ โดยไม่โดนใบเหลือง ใบแดง"

หลักสูตรการเอาชนะการเลือกตั้ง

พบกับ อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ


เรียนออนไลน์

ราคาท่านละ 7,000 โอนภายใน 9 กรกฎาคม 2563 เหลือ 3,900 บาท
ผู้เรียนโทรศัพท์ปรึกษาและสอบถามปัญหาได้ทุกเรื่อง จนกว่าจะจบเลือกตั้ง


ปล่อยหมด ไม่มีกั๊ก

เรียนแล้วปรึกษาได้ตลอด จนจบเลือกตั้ง!!

😊 กระบวนการเอาชนะการเลือกตั้ง

• ข้อมูลพื้นฐานต้องครบถ้วน
• โพลมีประโยชน์อย่างไร
• เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อม
• จัดทำนโยบายอย่างไรให้โดนใจ
• สร้างทีมอย่างไรให้ชนะแบบยกทีม
• เคล็ดลับในการสร้างอาสาสมัครช่วยเลือกตั้ง
• ประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ได้ผล
• เปิดตัวให้ดูดีน่าเชื่อถือ
• ทำอย่างไรจะได้เบอร์เดียวกันทุกเขต
• เดินแบบไหนจึงจะได้คะแนน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกปุ่มด้านล่างหลักสูตร การเอาชนะการเลือกตั้ง

สอบถามเรื่องใบเสร็จและภาษี โทร.สำนักงาน 098-9386455 (จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

การเอาชนะการเลือกตั้ง

      รอคอยกันมากว่า 5 ปี ต้นปี 2563 นี้ กระทรวงมหาดไทยประกาศจะจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแน่นอนแล้ว ใครสนใจจะเป็นนายกหรือสมาชิก อบจ. เทศบาล อบต. เตรียมตัวพร้อมก็จะได้เปรียบ
      ใช้กฎหมายเลือกตั้งให้เป็น ก็จะไม่โดนใบเหลือง ใบส้ม ใบแดง รู้จักพลิกแพลงกลยุทธ์ ก็จะสามารถเอาชนะเลือกตั้งได้ไม่ยาก

      มีคำแนะนำในฐานะที่คลุกคลีอยู่กับการเลือกตั้งมากว่า 27 ปี ต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวของว่าที่นายก การจัดทีม การจัดทำนโยบายให้ได้คะแนน การสำรวจคะแนนนิยม (Poll)
      จากนั้นก็เป็นเรื่องของการวางแผนการเลือกตั้ง การบริหารจัดการ การปราศรัยที่ได้ใจ การใช้สื่อออนไลน์ (อินเตอร์เน็ต) การประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ได้ผล ที่สำคัญที่สุด มีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา คอยชี้แนะ ให้คำแนะนำ จะทำให้ชนะการเลือกตั้งแบบยกทีมได้โดยไม่ต้องซื้อเสียง

คนสำเร็จพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนธรรมดาเกลียดการเปลี่ยนแปลง”

— อ.สุกิจ ศุภกิจเจริญ —

*ความสำคัญของกฎหมายเลือกตั้ง*

ใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ ตีความกฎหมายให้แตก กลัวเกินทำให้เสียโอกาส


ประวัติส่วนตัว

อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ

ประสบการณ์การทำงาน

  • อดีตที่ปรึกษานายก อบจ.
  • อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส. 2 สมัย
  • อดีตผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร ของพรรคการเมือง
  • ฯลฯปราศรัยย่อย

ปราศรัยใหญ่

คะแนนมาจากไหน

การเอาชนะการเลือกตั้ง

บรรยากาศการอบรม

การเอาชนะเลือกตั้ง อบรมปราศรัยหาเสียง


อบรมกลยุทธ์การเลือกตั้ง สอนพูดการปราศรัย

เลือกตั้งระดับ อบต. เทศบาล ส.ส.

รับปรึกษาวางแผนการเลือกตั้งทุกระดับ

ฝึกปราศรัยหาเสียง พูดปราศรัยในที่ชุมชน

อบรมการเลือกตั้ง สส. อบต.

อบรมการเลือกตั้งท้องถิ่น อบรมการเลือกตั้งเทศบาล

ช่วยเลือกตั้ง เทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก (4 สมัย)

<

ช่วยเลือกตั้ง เทศบาลตำบลสรรพยา จ.ชัยนาท (2 สมัย)

สมัยที่ 1

ช่วยเลือกตั้ง เทศบาลตำบลสรรพยา จ.ชัยนาท (2 สมัย)

สมัยที่ 2

ช่วยเลือกตั้ง เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จ.เชียงใหม่

ช่วยเลือกตั้ง เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ช่วยเลือกตั้งเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

<

ช่วยเลือกตั้ง อบต.น้ำปั้ว จ.น่าน