ศิลปะจะสะท้อนสิ่งที่อยู่ในตัวเรา

     ในสังคมทุกวันนี้ นับวันผู้คนจะมีปัญหาทางด้านจิตใจและอารมณ์กันมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งความเครียด ซึมเศร้า สมาธิสั้น วิตกกังวล ฯลฯ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาครอบครัว ไม่รู้จักตนเอง เข้ากับคนอื่นไม่ได้ จัดการความคิดและอารมณ์ของตนเองไม่ได้ ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตนเอง ทำให้ไม่มีสมาธิ รู้สึกไม่สงบ ไม่ผ่อนคลาย หาทางออกไม่ได้ จมอยู่กับวังวนความคิดและความรู้สึกแย่ ๆ เช่นเดิม ดังนั้นหากเราได้ลองหาทางออกให้กับตนเองด้วยการกลับมาดูแลตนเอง ฝึกฝนพัฒนาตนเองก็จะช่วยฟื้นฟูจิตใจของเราให้กลับมาปกติสุขเช่นเดิม กิจกรรมศิลปะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการพัฒนาตนเองและเยียวยาจิตใจตนเองที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งศิลปะที่กล่าวถึงนั้น ได้แก่ มานดาล่า และเซนแทงเกิ้ล นั่นเอง

      เราอาจจะคิดว่าเรารู้จักตนเองดีแล้ว แต่หลายคนมักจะมีด้านที่ไม่รู้เกี่ยวกับตนเอง เมื่อเจอพฤติกรรมของคนอื่นที่เหมือนกับพฤติกรรมที่ตนเองมี ก็จะเกิดความไม่ชอบ อาจเกิดอารมณ์โกรธ หงุดหงิด รำคาญ แต่หากเราได้รู้ว่าเราเองก็มีด้านนี้ ทำความรู้จักกับมัน ยอมรับและเข้าใจมัน เราก็จะเข้าใจตนเองและคนอื่นมากขึ้น อยู่กับตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น มีความสุขสงบในชีวิตมากขึ้น ซึ่งมานดาล่าและเซนแทงเกิ้ลเป็นศิลปะที่จะช่วยให้เรารู้จักตนเอง ยอมรับตนเองและเข้าใจตนเองมากขึ้น


      นอกจากนี้มานดาล่าและเซนแทงเกิ้ลยังทำให้เรารู้ว่าสภาพการณ์ของเราช่วงนี้เป็นอย่างไร และลึก ๆ เราต้องการ ปรารถนาอะไรในชีวิตช่วงนี้ เมื่อรู้แล้ว เราก็จะสามารถจัดการหาทางออกของปัญหาต่อไปได้

     มานดาล่า (Mandala) และ เซนแทงเกิ้ล (the Zentangle Method) ศิลปะที่จะทำให้คุณรู้จักตนเองได้มากขึ้น รู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง มีสมาธิ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเอง เยียวยาตนเอง มีความสุขสงบ ผ่อนคลาย มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับตนเองและผู้อื่น มีความภาคภูมิใจในตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง มีวินัย รู้จักวางแผน จัดลำดับความสำคัญ ใจเย็นลงเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉิน มีสติมากขึ้น เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกและความคิด จัดการความคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น และเห็นคุณค่าของตนเองมากยิ่งขึ้น

📌 ท่านเป็นอย่างนี้บ้างไหม?

1. กระวนกระวาย ทำอะไรไม่ถูกเมื่อเกิดปัญหา
2. ไม่มีความภาคภูมิใจในตนเองมากนัก
3. ไม่ค่อยมีสมาธิ
4. ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตนเอง
5. ไม่ค่อยมีความรู้สึกสุขสงบเท่าที่ต้องการ
6. อยากพัฒนาตนเอง อยากรู้จักตนเองมากขึ้น
7. อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้อื่น

💕 อบรมแล้วจะได้อะไร?

1. มีสติมากขึ้น
2. ภูมิใจในตนเองมากขึ้น
3. ผ่อนคลาย
4. มีสมาธิมากขึ้น รู้สึกสงบมากขึ้น
5. รู้จักตนเองมากขึ้น รู้จุดเด่น จุดด้อยของตน เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป
6. จัดการอารมณ์และความคิดได้ดีขึ้น
7. ได้เห็นสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆของเรา แม้มองไม่เห็น แต่มีผลกับชีวิตเราอยู่
8. เรียนรู้การวางความสนใจโลกภายนอก และกลับมาดูแลโลกภายในตัวเรามากขึ้น

📌 รับบรรยายบุคคลทั่วไป
รับไม่เกิน 20 ท่าน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางศิลปะหรือพื้นฐานใดๆ อบรมเวลา 9.00-16.00 น.

✔️ รับสอนเดี่ยว / กลุ่ม / public และ in-house

✔️ รับให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต


"เพื่อที่จะใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ เราต้องสละความกลัวที่จะผิดพลาด"

— โจเซฟ ชิลตัน เพียรซ์ —

หลักสูตรค้นพบตนเองด้วยศิลปะ

"Mandala and the Zentangle Method"

โดย ครูเก้า ธรรมนิจ ศุภกิจเจริญ


เรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet

ราคาท่านละ 4,900 โอนภายใน 11 มิถุนายน 2563 เหลือ 2,900 บาท


🎁 ลงทะเบียน 10 ท่านแรก แถมฟรี!!

🎉 สมุดระบายสีมานดาล่า ท่านละ 2 เล่ม (มูลค่า 400 บาท)

1. กระดาษ 100 ปอนด์สำหรับวาด
2. ดินสอ 2B
3. ปากกาเขียนแบบ
4. สีไม้
5. วงเวียน
6. ครึ่งวงกลม
7. ไม้บรรทัด
8. สมุด

🎉 แถมอุปกรณ์ทั้งหมดฟรี (มูลค่า 700 บาท)


เรียนออนไลน์สด เรียนเดี่ยว เวลา 9.30-15.00 น.
นัดวันที่สะดวกเรียนได้ แถมอุปกรณ์ฟรี ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานศิลปะ
หลักสูตร ค้นพบตนเองด้วยศิลปะ

สอบถามเรื่องใบเสร็จและภาษี โทร.สำนักงาน 098-9386455 (จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

Mandala and the Zentangle Method

มานดาล่าและเซนแทงเกิ้ล

        เป็นศิลปะที่ไม่มีกรอบตายตัว ไม่มีผิดถูก ไม่มีการตัดสิน สามารถวาด ระบายสีอย่างไรก็ได้ ทำให้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้ไม่สิ้นสุด เป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนสิ่งที่อยู่ภายใน (ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ความปรารถนา ฯลฯ) และยังทำให้ผ่อนคลาย มีสมาธิ มีสติ สังเกตตนเองได้ง่าย การฝึกสติบ่อยๆ นำไปสู่ปัญญาในการเข้าใจตนเอง (self-understanding)

🍀 มานดาล่า (Mandala)

        มานดาล่า (Mandala) หรือ มานดาลา , แมนดาล่า , มันดาล่า คือ สิ่งที่มีจุดศูนย์กลางและมีสิ่งล้อมรอบ มีต้นกำเนิดมาจากพระที่ประเทศทิเบต เป็นศิลปะเพื่อสมาธิ ใช้สอนเรื่องความไม่เที่ยงและการปล่อยวาง

        คาร์ล ยุง ใช้มานดาล่ากับตนเองและคนไข้ มานดาล่าเป็นพื้นที่ปลอดภัย ช่วยเยียวยาตนเอง (self-healing) ได้ มีงานวิจัยว่าจิตแพทย์และนักศิลปะบำบัด ใช้มานดาล่าได้ผลกับผู้พิการทางจิต ผู้พิการทางอารมณ์ ออทิสติก ผู้พิการทางกาย รวมถึงใช้ในการพัฒนาความคิด จิตใจและสำรวจตนเองในบุคคลทั่วไปด้วย

ตัวอย่าง Mandala โดย ครูเก้า

🍀 เซนแทงเกิ้ล (the Zentangle Method)

        เซนแทงเกิ้ล เป็นศิลปะการวาดภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Rick Roberts และ Maria Thomas โดย Rick เป็นอดีตนักบวชนิกายเซน และ Maria เป็นศิลปิน มีงานวิจัยว่าเซนแทงเกิ้ล ใช้เป็นกิจกรรมในการสร้างสมาธิผ่อนคลาย คลายเครียด และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับคนทำงานและผู้ดูแลผู้ป่วยตัวอย่าง the Zentangle Method โดย ครูเก้า

สิ่งที่ผู้เรียนได้จากมานดาล่าและเซนแทงเกิ้ล

        คือ ช่วยในการระบายอารมณ์ เช่น ระบายความโกรธ ความเศร้า ความเหงา ความเครียด ทำให้ลดความขัดแย้ง ลดปัญหาด้านความสัมพันธ์ ลดการโต้แย้ง นอกจากนี้ยังช่วยฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบัน เสริมความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี เห็นคุณค่าในตนเอง เข้าใจตนเองมากขึ้น มีความสุขมากขึ้น สร้างสมดุลในจิตใจ ทำให้รู้จักการวางแผน จัดระบบความคิดความรู้สึก ลำดับขั้นตอนได้ ลำดับความคิดได้ ใจเย็นลง รู้สึกสงบมากขึ้น

กิจกรรมที่ทุกคนเพลิดเพลินได้

        ศิลปะที่ไม่เน้นความสวยงาม แต่สะท้อนภายในของเรา 💕 ช่วยให้ทุกคนสามารถทำสมาธิแบบง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นท่านที่มีลูก หลาน ต้องการฝึกสมาธิให้ลูก อยากให้ลูกฝึกสมาธิตั้งแต่ยังเล็ก จะช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ ท่านที่อยู่ในวัยทำงานอยากมีสมาธิ กำลังหาวิธีฝึกสมาธิ วิธีสร้างสมาธิในการทำงาน หรือท่านที่อยู่ในช่วงสูงอายุ อยากทำให้จิตใจสงบ สร้างสุขด้วยสมาธิ หรืออยากรู้ว่าอยากมีสมาธิทำอย่างไรดี? ทั้งหมดนี้สามารถนำศิลปะมานดาล่าและเซนแทงเกิ้ลไปประยุกต์ เพื่อใช้ทำสมาธิด้วยศิลปะ สร้างความผ่อนคลาย ระบายสีคลายเครียด และสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ

สถานที่อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ

หมู่บ้านแลนด์แอนด์เฮาส์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เปิดทั้งเดี่ยวและกลุ่ม นัดเรียนติดต่อครูเก้าได้เลยค่ะ

รับให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา

ทุกปัญหารบกวนใจ พูดคุยปรึกษากันได้

ปัญหาสุขภาพจิต วัยรุ่น วัยทำงาน เครียด กังวล เศร้า เหงา อกหัก สับสน ฯลฯ ปรึกษาได้

🍀 โดยนักจิตวิทยาการปรึกษา
จบปริญญาโทจิตวิทยาการปรึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📞 ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
ชั่วโมง / ครั้งละ 800 บาท

นัดหมายวัน-เวลาล่วงหน้า
Line ID : iamkao9 หรือโทร 097-9461521
วันทำการ : อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
เวลา : 10.00-16.00 น.
หยุด : วันเสาร์ อาทิตย์ จันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


รับให้คำปรึกษา จิตวิทยา

ประวัติวิทยากร

ธรรมนิจ ศุภกิจเจริญ (ครูเก้า)

ประวัติด้านการศึกษา

  • ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การเข้ารับการฝึกอบรม (แมนดาล่า , แซนแทงเกิ้ล)

  • เข้าอบรมหลักสูตร Self-healing process เยียวยาตนเองด้วยมานดาล่าและเซนแทงเกิ้ล (หลักสูตร 2 ปี)
  • ผ่านการเข้าอบรมหลักสูตร Mandala: Self-awareness
  • ผ่านการเข้าอบรมหลักสูตร Acceptance and Commitment Therapy
  • ผ่านการเข้าอบรมหลักสูตร Satir และศิลปะบำบัด
  • จบหลักสูตร NLP โปรแกรมจิตใต้สำนึก อาจารย์อนันท์ หารวัง
  • จบหลักสูตร การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ

ประสบการณ์การทำงาน

หลักสูตรค้นพบตนเองด้วยศิลปะ

Mandala and the Zentangle Method ศิลปะสร้างสมาธิ ค้นพบตัวเอง

วิธีคลายเครียด กิจกรรมผ่อนคลาย สร้างสมาธิ
คอร์สศิลปะออนไลน์ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่
ศิลปะสร้างสรรค์ ศิลปะผ่อนคลาย คอร์สศิลปะฝึกสมาธิ
ค่ายศิลปะ ระบายสีคลายเครียด วิธีแก้หมดไฟ
สร้างสมดุลในชีวิตด้วยมานดาล่า เซนแทงเกิ้ล
กิจกรรมฝึกสมาธิ ศิลปะค้นพบตนเอง
ศิลปะผ่อนคลาย มานดาล่า ศิลปะค้นพบตนเอง
กิจกรรมฝึกสมาธิ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
คอร์สมานดาล่า Mandala and the Zentangle Method
ศิลปะฝึกสมาธิ ค้นพบตนเองด้วยศิลปะ สอนคิดบวก กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
คอร์สวาดรูปฝึกสมาธิ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ค้นหาตัวเอง
ศิลปะสร้างสุข อบรมคิดบวก กิจกรรมคลายเครียด กิจกรรมฝึกสติ วิธีฝึกสติ
อบรมศิลปะเพื่อพัฒนาตนเอง ค้นพบตนเองด้วยศิลปะ หลักสูตรศิลปะค้นพบตัวเอง
หลักสูตรศิลปะฝึกสมาธิ ค้นหาตัวเอง Mandala and the Zentangle Method
คอร์สศิลปะค้นพบตัวเอง ฝึกสมาธิ จิตวิทยาศิลปะ ค้นหาตนเอง self-awareness
เรียนศิลปะเพื่อพัฒนาตนเอง ศิลปะเพื่อสมาธิ กิจกรรมศิลปะฝึกสมาธิ Mandala art
คอร์สศิลปะเพื่อพัฒนาตัวเอง Mandala and the Zentangle Method
อบรมสร้างสุขด้วยศิลปะ สอนศิลปะค้นพบตัวเอง กิจกรรมสร้างสรรค์
คอร์สศิลปะเพื่อสมาธิ ศิลปะผ่อนคลาย

รีวิว ค้นพบตนเองด้วยศิลปะ

Mandala and the Zentangle Method

**รีวิวทุกท่านที่ลงในเว็บ เพจ ไลน์ ได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้วค่ะ
รีวิว อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ
รีวิว อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 10
รีวิว อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 8
รีวิว อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 6
รีวิว อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 3
รีวิว อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 3
รีวิว อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 2
คุณพิมลวรรณ ใดขุนทด (ครูพิม) อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 2
คุณชม อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 2
คุณณัฐนิชา จันทิพย์ (นุ๊กนิ๊ก) อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 1

รีวิว เรียนศิลปะออนไลน์ ผ่าน Google Meet

**รีวิวทุกท่านที่ลงในเว็บ เพจ ไลน์ ได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้วค่ะ
รีวิว ค้นพบตนเองด้วยศิลปะ ผ่าน Google Meet

**รีวิวทุกท่านที่ลงในเว็บ เพจ ไลน์ ได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้วค่ะ


คุณอาภาพรรณ ตั้งใจ เรียนค้นพบตนเองด้วยศิลปะ

ค้นพบตนเองด้วยศิลปะ

มันดาลาสมาธิ พัฒนาจิตใจ คลายเครียด (relax)

เรียนศิลปะเพื่อพัฒนาตนเอง ศิลปะสร้างสรรค์ มันดาล่า ค้นหาตนเอง
จิตวิทยาศิลปะ คอร์สสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

การเข้าอบรม แมนดาล่า , เซนแทงเกิ้ล

คอร์สพัฒนาภายใน ตระหนักรู้ตนเอง สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง

เข้าอบรมหลักสูตร Self-healing Process

บรรยากาศอบรม

Mandala and the Zentangle Method course


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 1


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 1


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 1


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 1


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 1


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 1


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 1


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 1


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 1


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 1


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 1


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 1


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 1


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 1


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 2


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 2


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 2


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 2


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 2


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 2


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 2


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 2


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 2


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล อบรมค้นพบตนเองด้วยศิลปะ รุ่น 2

Workshop Mandala

"ฝึกจิต ฝนใจ ด้วยศิลปะมานดาลา"

24 สิงหาคม 2562 ที่ CROWN SPACE ติวานนท์ 7/2
(รุ่นที่ 5 ของ Sukitthaitalk)


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล

สอน Zentangle ฝึกจิตให้นิ่ง

12 พฤษภาคม 2562 ร้าน Atlibrary เชียงใหม่
(รุ่นที่ 4 ของ Sukitthaitalk)


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล


มานดาล่า เซนแทงเกิ้ล