“ไม่มีธุรกิจใดอยู่ได้ หากปราศจากการขาย”

ฮอนดะ เคน

"โลกเปิดโอกาสแล้ว อยากรวยต้องขายเป็น การขายทำให้มีรายได้ไม่มีขีดจำกัด
ทำให้มีโอกาสพัฒนาตัวเอง มีเส้นทางเติบโตที่สวยงาม ไม่มีทางตกงานถ้าขายได้"
     ในยุคปัจจุบันที่ใคร ๆ ต่างก็หันมาทำธุรกิจด้วยตนเอง ช่องทางการขายมีมากขึ้น เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการขายก็มีมากขึ้น การตลาดออนไลน์มีความสำคัญมากขึ้น แม้กระทั่งคนที่ไม่มีความรู้ด้านการตลาดก็หันมาค้าขาย ทำธุรกิจ แต่หลายธุรกิจ หลายองค์กรก็ต้องปิดตัวลงไปเพราะไม่มีความรู้เรื่องการตลาดเพียงพอ เปิดการขาย/ปิดการขายไม่เป็น ไม่มีเทคนิคการขาย ให้ลูกค้าสนใจ

     หลายคนบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดี ธุรกิจขาลง ในความเป็นจริงมีธุรกิจมากมายที่เติบโต เฟื่องฟูอย่างฉุดไม่อยู่ ธุรกิจที่เติบโตได้นั้น ต้องพัฒนาเรียนรู้ทั้งการทำการตลาดออนไลน์และออฟไลน์

     การตลาดยุคใหม่ มุ่งเน้นสร้างทักษะในการวิเคราะห์ลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุดในการทำธุรกิจ เพื่อที่จะให้ธุรกิจเติบโต จำเป็นจะต้องมีความรู้ และเข้าอบรมการขายเพื่อเสริมทักษะการตลาด เคล็ดลับการขาย การเจรจาต่อรอง การเปิดการขาย/ปิดการขาย และการเป็นนักขายมืออาชีพ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจตนเอง

ธุรกิจท่านมีปัญหาอย่างนี้หรือไม่ 🤔

ยอดขายไม่ดี ไม่เติบโต
✅ พนักงานขาย ขายสินค้าไม่เป็น อธิบายสินค้าไม่ได้
เปิดการขายไม่เป็น ปิดการขายไม่ได้
✅ ตอบข้อโต้แย้งลูกค้าได้แต่ไม่ดี
พนักงานขายวางตัวไม่ดี ท่าทีไม่เหมาะสม
วิเคราะห์ลูกค้าไม่เป็น ไม่รู้วิธีพูดคุย
✅ ไม่มีเทคนิคการเจรจาต่อรอง
ไม่รู้ช่องทางการตลาด
ลูกค้าประจำมีน้อย หาลูกค้าใหม่ไม่ได้

❤️ เรียนการตลาด การขาย แล้วจะได้อะไร?

✴️ เข้าใจภาพรวมของธุรกิจการขายและการตลาด
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น
✴️ พนักงานขายรู้เทคนิคการขายเจรจาต่อรอง มีวิธีการขายที่ดี
✴️ เปิดการขายได้ ปิดการขายเป็น
✴️ ลูกค้าจงรักภักดีต่อสินค้า มีลูกค้าประจำเพิ่มขึ้น
✴️ ลูกค้าบอกต่อ รีวิวสินค้าให้
✴️ พนักงานขายและเจ้าของธุรกิจรู้จักพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ เข้าใจลูกค้ามากขึ้น
✴️ พนักงานขายรักงานขาย ภูมิใจในอาชีพ
✴️ วางแผนธุรกิจ วางกลยุทธ์การตลาดได้
✴️ ได้เทคนิคการเพิ่มยอดขาย กระตุ้นยอดขาย ขายสินค้าได้มากขึ้น ธุรกิจเติบโต

อบรมการตลาดยุคใหม่ (Marketing course)

      เพื่อที่จะให้ธุรกิจเติบโตมากขึ้นอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ ธุรกิจจะมีประสิทธิภาพและเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ความรู้เกี่ยวการขาย การตลาด เป็นสิ่งสำคัญ ถ้ามีกลยุทธ์การขาย (Sales Strategies) เทคนิคการขาย (Sales Techniques) การเพิ่มยอดขาย สถานะทางการตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต นำไปปรับใช้กับธุรกิจ ก็จะสามารถสร้างโอกาสในการเป็นสุดยอดนักขาย ธุรกิจเติบโตมากขึ้น และรับมือกับการตลาดในอนาคตได้

     ดังนั้นเราจึงสร้างสรรค์คอร์สการตลาดยุคใหม่ (Marketing Course) ขึ้นมา สอนการตลาด การขาย โดยวิทยากรนักขายมืออาชีพ เชี่ยวชาญการขายมากกว่า 30 ปี ที่จะให้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐานการตลาด (Basic of Marketing) กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ทักษะการขาย (Salesmanship) ขายอย่างไร (How to sell?) การเปิดการขาย (Opening Sales) การปิดการขาย (Closing Sales) การเจรจาต่อรอง (Negotiation) การบริการ (Service) พัฒนาทีมขาย (develop sales team) เรียนทักษะการขาย

     ต่อยอดความรู้เกี่ยวกับการตลาดเชิงรุก การขายเชิงรุก ช่วยให้คุณสามารถโปรโมทสินค้าได้ รู้หลักการขาย (Principle of sales) การสื่อสารทางการตลาด ศิลปะการขาย ขายอย่างไรให้ได้กำไร (sales skills) การนำเสนอสินค้า (Product Presentation) ทักษะการตลาด (Marketing Skill) เพื่อรองรับการแข่งขันอย่างเสรี ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างฉุดไม่อยู่ ประสบความสำเร็จทางธุรกิจอย่างล้นหลาม!!

✔️ มีหลักสูตรการตลาดยุคใหม่ ออนไลน์ คลิก

✔️ รับสอนคอร์สการขายและการตลาด in-house


ผู้ที่เหมาะกับคอร์สอบรมการตลาดนี้

• ผู้บริหาร
• อบรมหัวหน้างาน
• อบรมหัวหน้าแผนกต่าง ๆ
• อบรมผู้จัดการแผนก
• อบรมผู้จัดการโรงงาน
• อบรมผู้จัดการโรงแรม
• อบรมผู้บริหารองค์กร
• เจ้าของธุรกิจ
• เจ้าของกิจการ
• อบรมพนักงานขาย/เซลล์แมน
     ☀ ตัวแทนขายประกัน
     ☀ ตัวแทนประกันชีวิต
• อบรมหัวหน้าฝ่ายขาย/หัวหน้าเซลล์
• อบรมผู้จัดการฝ่ายขาย

จงโฟกัสลูกค้า และเข้าใจลูกค้า
ลูกค้าเคยต้องการอย่างไรจะต้องการมากขึ้น เช่น ดีขึ้น เร็วขึ้น ถูกลง มีตัวเลือกมากขึ้น”

— Jeff Bezos มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของโลก เจ้าของ Amazon.com —

หลักสูตร การตลาดและการขายแบบมืออาชีพ

อ.สุกิจ ศุภกิจเจริญ

อบรมการขาย รุ่น 56
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(วันศุกร์)

ราคาท่านละ 4,900 โอนภายใน 16 เมษายน 2567 เหลือ 2,900 บาท

📌โปรพิเศษ!! มา 3 ท่านๆละ 2,700
มา 5 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 2,500 บาทเท่านั้น!!
(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)อบรมเวลา 9.00-16.00 น. พร้อมอาหารกลางวัน เบรค เอกสาร และวุฒิบัตร (ไม่รวมที่พัก)
🚗 มีที่จอดรถฟรี กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาว ห้องอบรมแอร์เย็น 🧥🧣❄

🏢 สถานที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
🚗 มีที่จอดรถฟรี กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาว ห้องอบรมแอร์เย็น 🧥🧣❄

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

😊หลักสูตรการตลาดและการขายแบบมืออาชีพ

(Course Outline)

• แนวคิดใหม่ๆ ทางการตลาด
ONLINE MARKETING
• IMC
• MARKETING MIX
• กลยุทธ์ทางการตลาดยุคใหม่
• ธรรมชาติของลูกค้า
• ความต้องการของลูกค้า
• ความคาดหวังของลูกค้า
เทคนิคการเพิ่มยอดขาย
การเจรจาต่อรอง
• การโน้มน้าวจูงใจในการขาย
• การสร้างทีมงานขาย
• คุณสมบัติของพนักงานขายแบบมืออาชีพ
• ขั้นตอนการขาย
เทคนิคการเปิดการขาย ปิดการขาย
• การสร้างการบริการที่ประทับใจ
การเพิ่มยอดขายจากการทำงานเป็นทีม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกปุ่มด้านล่างหลักสูตร การตลาดยุคใหม่

สอบถามเรื่องใบเสร็จและภาษี โทร.สำนักงาน 098-9386455 (จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

การตลาดยุคใหม่
คอร์สออนไลน์

สมัครครั้งเดียว เรียนได้ตลอดชีวิต ดูได้ทุกที่ทุกเวลา


หลักสูตรการตลาดและการขายแบบมืออาชีพ

      โลกการค้าการขายเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ใครปรับตัวไม่ทันไม่รู้เรื่อง การทำ CONTENT ทำโฆษณาทาง SOCIAL MEDIA ไม่เป็น ทำแล้วไม่ดึงดูด (Appeal)
      กูรูระดับโลก Philip Kotler กล่าวว่า การค้ายุคใหม่ต้องรู้เรื่อง 5A คือ Aware Appeal Ask Act และ Advocate ซึ่งหมายถึงการสร้าง การรับรู้ ดึงดูดให้สนใจ สอบถามเข้ามา ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ และสุดท้ายสนับสนุนบอกต่อ

      การขายก็เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับธุรกิจ เปิดการขายเป็น เสนอสินค้าและบริการเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ รู้จักเจรจา ตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย ซึ่งต้องฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะการขายและศิลปะการขาย

      ปัจจุบันมีการเปิดสอนหลักสูตรนักขายมืออาชีพ (Salesman Training) มากมายรวมถึงการเรียนผ่านออนไลน์ (Online Course) ซึ่งชื่ออาจตั้งแตกต่างกันไปเช่น จิตวิทยาการขาย สุดยอดนักขาย นักขายมือทอง กลยุทธ์การขาย นักขายมืออาชีพ ไม่ว่าจะใช้ชื่อว่าอะไรแต่หัวใจคือ วิทยากรทางการตลาดควรจะเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง จะมีตัวอย่างจริงมากกว่าทฤษฎี

      เจ้าของกิจการที่รู้เรื่องการขายและการตลาด เชี่ยวชาญการขาย มีเทคนิคการขาย (Sales Techniques) เคล็ดลับการขายก็จะได้เปรียบ ไม่มีธุรกิจไหนอยู่ได้ถ้าปราศจาก การขาย ควรรู้เรื่องการขายอย่างไรให้ปัง ขายอย่างไรให้ได้กำไร นักขายทุกคนต้องเรียนการขาย ฝึกอบรมการขาย พัฒนาการขาย (Develop Sales) ให้มีพื้นฐานการขาย มีทักษะการขาย รู้เรื่องการตลาด รู้เรื่องสินค้า เรียนทักษะการขาย

      ธุรกิจจะเจริญเติบโตได้ต้องสร้างการบริการให้ประทับใจ เกินคาด คาดไม่ถึง หรือแม้กระทั่งไม่คาดคิด ตั้งแต่คุณภาพสินค้าและบริการ (Product and Service) การประชาสัมพันธ์ (Promotion) มีพนักงานขายมืออาชีพ (Professional Salesman) ผู้มีจิตบริการ (Service Mind)

อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ

🏆 วิทยากร ผู้มีประสบการณ์การทำงานการขายกว่า 30 ปี
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย อุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์ กว่า 4 ปี (3 บริษัท)
• ผู้จัดการสาขาพิษณุโลก / เชียงใหม่ บริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)
• ผู้จัดการฝ่ายขายรถยนต์ บริษัทฮุนได เชียงใหม่
• ตัวแทนประกันชีวิต ผู้พิชิตคุณวุฒิเที่ยวยุโรป 4 ประเทศ จากการขายประกันชีวิตเพียง 1 เดือน
รับค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิต บริษัทเอไอเอ กว่า 600,000 บาท (ปี 2544)
• ผู้บริหารหน่วยบริษัท เอไอเอ❤️ ตัวอย่างหน่วยงานที่เคยอบรมการขาย การตลาด


สัมมนาการตลาด สัมมนาการขาย กลยุทธ์การตลาด คอร์สการตลาด


คอร์สการขาย คอร์สการตลาด เรียนการขาย หลักสูตรการตลาด


วิทยากรการขาย หลักสูตรการขาย หลักสูตรการตลาด/ คอร์สการตลาด


วิทยากรการตลาด หลักสูตรการตลาด ฝึกอบรมการขาย คอร์สการตลาด


สัมมนาการตลาด sales course วิทยากรการตลาด คอร์สการตลาด


สัมมนาการขาย วิทยากรการขาย ฝึกอบรมการตลาด คอร์สการตลาด

💕 อบรมการขาย การตลาด ให้บริษัทต่างๆ ดังนี้

บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัท ซิเมนต์ไทยการตลาด จำกัด
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
การประปาส่วนภูมิภาค
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
บริษัท ไทยนิปปอนฟูดส์ จำกัด
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท (สนญฺ) จำกัด
บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด
หจก. โตโยต้าน่าน ผู้จำหน่ายโตโยต้า
บริษัท อีซูซุ แพร่ จำกัด
หจก. สุโขทัยซีเมนต์
บริษัท โบลแพค จำกัด
บริษัท แอสทิวท์ โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัท ลีโอวูด อินเตอร์เทรด จำกัด
หจก. มาเบิ้ล ฮาร์ดแวร์
บริษัท เวนซ์ อินโฟร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ไทยไบโอเทคเซลส์ จำกัด
Esmeralda Clinic
ฯลฯ

ตัวอย่างแนวคิดคอร์สการตลาดและการขายแบบมืออาชีพ

Marketing Ideas

ความต้องการของลูกค้ามีอะไรบ้าง
การตลาด การขาย Learn to sale เรียนทักษะการขาย

ขายอย่างไรให้ปัง กระตุ้นยอดขาย saletraining
กลยุทธ์การตลาด เทคนิคการขาย คอร์สการตลาด คอร์สออนไลน์

ขายอย่างไรให้ปัง เรียนการตลาดยุคใหม่ คอร์สออนไลน์การตลาด
คอร์สการตลาด คอร์สออนไลน์

กลยุทธ์การขาย สอนการขาย เรียนการตลาดยุคใหม่
อบรมงานขาย ขายให้ปัง ขายยังไงให้รวย หลักสูตรการขาย

สุดยอดเทคนิคการขาย การเข้าใจลูกค้า อบรมการขาย sale support team
The best Sales Techniques , Marketing ,
เซลล์มืออาชีพ คอร์สการตลาด คอร์สออนไลน์

เทคนิคการขาย นักขายมืออาชีพ เคล็ดลับการขาย นักการตลาด
Skills of Marketing , Professional Salesman , Trick of sales
คอร์สการตลาด คอร์สออนไลน์

ขายอย่างไรให้ขายดี ศิลปะการขาย ขายให้รอบรมการขาย
How to sale? , Sales Techniques , Basic of marketing
คอร์สการตลาด คอร์สออนไลน์

เทคนิคการขาย การเข้าพบลูกค้า วิธีปิดการขาย คอร์สการตลาด
Sales Techniques , Teaching Sales , Marketing course
คอร์สการตลาด คอร์สออนไลน์

พูดได้ ขายเป็น เทคนิคการเจรจา อบรมการขาย คอร์สการขาย
Learn to sale , Negotiation Techniques , Sales course
คอร์สการตลาด คอร์สออนไลน์

ขายอย่างไรให้รวย วิธีเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์การขาย ทักษะการตลาด
Marketing Strategies , Skills of Marketing
หลักสูตรการตลาด คอร์สการตลาด

หลักสูตรการขาย เทคนิคกระตุ้นยอด เทคนิคการเจรจาต่อรอง สอนวิธีการขาย
Sales Techniques , Negotiation Techniques , Salesman
หลักสูตรการตลาด คอร์สการตลาด

รีวิว อบรมการตลาดและการขายแบบมืออาชีพ

Marketing Course Review

อบรมการตลาดที่ไหนดี รีวิว อบรมการขาย เรียนการตลาด
คุณต้อย จิรภา ปิตาวรรณ
อาชีพ ผู้จัดการภาคอาวุโสภาคปัญจทรัพย์ บริษัท เอไอเอ จำกัด
ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายภาคเหนือตอนบน บริษัท เอไอเอ จำกัด
เจ้าของสำนักงานเอไอเอ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ อบรมการตลาด อบรมการขาย รุ่น 3
อบรมการตลาดที่ไหนดี รีวิว อบรมการขาย เรียนการตลาด อบรมการขาย
คุณแชมป์ ชัยชนะ คงศิริมงคลชัย อบรมการตลาด รุ่น 3

รีวิว อบรมการตลาดและการขายแบบมืออาชีพ

Marketing Course Review

คอร์ส marketing อบรมการตลาด รุ่น 7

สัมมนาการขาย อบรมพนักงานขาย (Training for Salesmen)
บริษัท ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ข้อความรีวิว
อบรมการตลาดและการขายแบบมืออาชีพ

Marketing Course Review


"เป็นคอร์สที่คุ้มค่าเกินราคามากเลยค่ะ อ.ให้เทคนิคไม่อั้น พร้อมยกตัวอย่างชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้ ชอบคำพูดหนึ่งที่อาจารย์กล่าวย้ำเสมอ "การตลาด คือการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า" ซึ่งเป็นสิ่งที่ยึดถือและทำมาก่อนการเข้าอบรมอยู่แล้ว คอนเฟิร์มได้เลยค่ะว่าได้ผลตอบรับดีจริงดั่งที่ อ.ว่าไว้ ยังมีอีกหลากหลายเคล็ดลับการขายที่ อ.อัดไว้แน่นคอร์สมาก บรรยากาศการเรียนก็สนุกสนานค่ะ จะส่งมอบโอกาสต่อให้ทุกคนค่ะ เพราะเชื่อว่าทุกอาชีพอยู่ได้ด้วยการขาย"

คุณ Nirsan Batfa Ahsap (Facebook)
อบรมการขาย อบรมการตลาด รุ่น 4


"วันนี้จ๋าต้องขอขอบคุณคอร์สการขายจาก อ.สุกิจ - อ.นุศรา ที่มาถ่ายทอดเทคนิค ความรู้ เคล็บลับ สู่การเป็นนักขายมืออาชีพให้กับลูกศิษย์ทุกท่านนะคะ จ๋าได้ประโยชน์ในการที่จะนำไปปรับใช้กับธุรกิจตัวเองมากๆเลยค่ะ และสิ่งที่ได้จากคอร์สนี้ที่มากกว่าความรู้ คือคำว่ามิตรภาพ ทุกๆคนน่ารักมากๆค่ะ ..ไม่ผิดหวังที่มาเรียนกับอาจารย์จริงๆค่ะ หอบความรู้ที่ได้มา นำกลับไปใช้ได้จริง อาจารย์ให้แบบไม่มีกั๊กจริงๆค่ะ สุดยอด"

คุณวันวิสาข์ ส่งสุข
อบรมการขาย อบรมการตลาด รุ่น 3


"เป็นการเข้าเรียนที่มีความน่าติดตามทุกวินาที และทุกหัวข้อสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม ได้เปิดมุมมองใหม่ๆในการรักษาลูกค้าเก่า เพิ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างมั่นคงครับ ขอขอบพระคุณ อ.สุกิจ ศุภกิจเจริญ เป็นอย่างยิ่งครับ"

คุณอำนวย คำสังมะดัน
อบรมการขาย อบรมการตลาด รุ่น 3


"เป็นการอบรมที่ได้ความรู้ด้านการขาย และสนุกมากๆเลยครับ"

คุณสิรภพ ขุมทองวัฒนกุล
อบรมการขาย อบรมการตลาด รุ่น 3


"ขอบคุณสำหรับคอร์สเรียนดีๆ ที่สามารถไปต่อยอดในธุรกิจที่บ้านได้ค่ะ"

คุณชมรักษรัศม์ ชัยมีศรีสุข (ชม)
อบรมการขาย อบรมการตลาด รุ่น 3


"เป็นสิ่งที่เกินความคาดหวัง การมาเรียนที่นี่ทำให้ได้มุมมองใหม่ ที่จะช่วยให้เราเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ขอบคุณ อ.สุกิจ ศุภกิจเจริญ ที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้สิ่งดีๆ ขอบคุณครับ"

คุณวรวิทย์ กันสุข (เฟรช)
อบรมการขาย อบรมการตลาด รุ่น 3


"เป็นการเรียนการตลาดที่สามารถทำให้คนเรียนมีความคิดใหม่ๆ และเอาไปต่อยอดในธุรกิจของตัวเองได้ อาจารย์คอยสอดแทรกสาระ ความรู้ ข้อคิด ตัวอย่าง ให้ได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ขอบพระคุณอ.สุกิจ ศุภกิจเจริญ ที่สอนให้เราสามารถเดินต่อไปข้างหน้าโดนที่ไม่หวั่นต่อสภาพเศรษฐกิจแบบไหนครับ ขอบคุณมากครับ"

คุณชัยชนะ คงศิริมงคลชัย (แชมป์)
อบรมการขาย อบรมการตลาด รุ่น 3


"ผู้ที่ผ่านอบรมกับ อ.สุกิจ มาแล้ว จะทราบดีค่ะว่าทำไมถึงต้องกลับมาเรียนกับอาจารย์อีกครั้ง และหลักสูตรนี้เป็น 1 ในหลายหลักสูตรที่น่าสนใจ โดยเฉพาะช่วงยุคใหม่ที่การตลาดไร้พรมแดน แนะนำและขอบอกต่อนะคะว่า เมื่อได้เรียนที่นี่แล้ว ไม่ผิดหวังที่จะได้อะไรกลับไป นอกจากความรู้ที่ได้รับแล้ว มิตรภาพจากผู้เข้าอบรม และอื่นๆอีกมากที่คุณจะได้สัมผัสกับความประทับใจอย่างแน่นอน ขอบคุณ อ.สุกิจ และ อ.นุศรา ที่ได้ให้สิ่งดีๆกับนักเรียนและพวกเราทุกคนค่ะ"

คุณจันทิมา วิกิณิยะธนี (จุ๊บ)
อบรมการขาย อบรมการตลาด รุ่น 3


"สุดยอดครับหลักสูตรนี้ อบรมมาแล้วครับ"

คุณอุทิตย์ วิลาศรี
อบรมการขาย อบรมการตลาด รุ่น 3

หน่วยงานที่เคยอบรม

หลักสูตรการตลาดและการขายแบบมืออาชีพ