สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ/ การเป็นพีธีกร
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
26 - 27 ธันวาคม 2559

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ/ การเป็นพีธีกร

คลีนิคเสริมความงามธีรพรการแพทย์
สอนปลุกพลังในชีวิตเพื่อพิชิตเป้าหมายของคุณ
คลีนิคเสริมความงามธีรพรการแพทย์
18 ธันวาคม 2559

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 100
10 - 12 ธันวาคม 2559

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สอนออนไลน์ การพูดและการสื่อสารเพื่อการบริการที่ประทับใจ
การพูดและการสื่อสารเพื่อการบริการที่ประทับใจ
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
1 ธันวาคม 2559

หัวข้อ สอนออนไลน์ การพูดและการสื่อสารเพื่อการบริการที่ประทับใจ

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / เทคนิคการเป็นวิทยากร
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน ปตท.รุ่นที่ 6 (รุ่นที่ 102 ของ sukitthaitalk)
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
28 - 30 พฤศจิกายน 2559

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / เทคนิคการเป็นวิทยากร

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 99
18 - 20 พฤศจิกายน 2559

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

บริษัท ปตท.จำกัด ( มหาชน ) หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / เทคนิคการเป็นวิทยากร
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน ปตท.รุ่นที่ 5 (รุ่นที่ 101 ของ sukitthaitalk)
บริษัท ปตท.จำกัด ( มหาชน )
14 - 16 พฤศจิกายน 2559

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / เทคนิคการนำเสนอ / เทคนิคการเป็นวิทยากร

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (สาขาโรจนะ) อบรมผู้นำ / ทักษะการเป็นผู้นำ / ศิลปะการเป็นผู้นำ/การสื่อสารภายในองค์กร/การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา/พลังสู่ความสำเร็จ / หลักสูตรผู้บริหาร / อบรมผู้บริหาร / อบรมการบริหาร
หลักสูตรหัวหน้างาน
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (สาขาโรจนะ)
4 พฤศจิกายน 2559 -

หัวข้อ อบรมผู้นำ / ทักษะการเป็นผู้นำ / ศิลปะการเป็นผู้นำ/การสื่อสารภายในองค์กร/การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา/พลังสู่ความสำเร็จ / หลักสูตรผู้บริหาร / อบรมผู้บริหาร / อบรมการบริหาร

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพูดที่มีประสิทธิภาพ / เทคนิคการเป็นวิทยากร
ศิลปะการพูดในที่สาธารณะ
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
18 ตุลาคม 2559

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพูดที่มีประสิทธิภาพ / เทคนิคการเป็นวิทยากร

บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
คอร์สปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด
15 ตุลาคม 2559

หัวข้อ ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 96
7 - 9 ตุลาคม 2559

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด การสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ
การสื่อสารและพัฒนาบุคลิกภาพ
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
4 - 6 ตุลาคม 2559

หัวข้อ การสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 95
23 - 25 กันยายน 2559

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ และการพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

 ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ
Train the trainer บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
21 - 22 กันยายน 2559

หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ

Team Building บริษัท ธนารักษ์ พัฒนา ทรัพย์สิน จำกัด
17 กันยายน 2559

 อบรมผู้นำ / ทักษะการเป็นผู้นำ / ศิลปะการเป็นผู้นำ /การสร้างแรงจูงใจให้ผู้บังคับบัญชา / พลังสู่ความสำเร็จ / หลักสูตรผู้บริหาร / อบรมผู้บริหาร / อบรมการบริหาร
เรียนศิลปะผู้นำ บริษัท จอร์จ เจนเซน (ประเทศไทย) จำกัด
13 กันยายน 2559

หัวข้อ อบรมผู้นำ / ทักษะการเป็นผู้นำ / ศิลปะการเป็นผู้นำ /การสร้างแรงจูงใจให้ผู้บังคับบัญชา / พลังสู่ความสำเร็จ / หลักสูตรผู้บริหาร / อบรมผู้บริหาร / อบรมการบริหาร

 เรื่องที่น่าสนใจ  การสร้างแรงบันดาลใจ พูดอารมณ์ขัน การพูดฉับพลันสมบูรณ์แบบ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน (ADVANCE) รุ่นที่ 94
10 - 11 กันยายน 2559

หัวข้อ เรื่องที่น่าสนใจ การสร้างแรงบันดาลใจ พูดอารมณ์ขัน การพูดฉับพลันสมบูรณ์แบบ

สถาบันวิทยาการศุลกากร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร หลักการพูดต่อหน้าชุมชน วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการนำเสนอ เทคนิคการเป็นวิทยากร
เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 10
สถาบันวิทยาการศุลกากร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
6 - 8 กันยายน 2559

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการนำเสนอ เทคนิคการเป็นวิทยากร

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ธรรมชาติของคน การทำงานเป็นทีม การบริการที่ประทับใจ  ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
5 กันยายน 2559

หัวข้อ ธรรมชาติของคน การทำงานเป็นทีม การบริการที่ประทับใจ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

 หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 92
2 - 4 กันยายน 2559

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

สถาบันวิทยาการศุลกากร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร หลักการพูดต่อหน้าชุมชน วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการนำเสนอ เทคนิคการเป็นวิทยากร
เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 9
สถาบันวิทยาการศุลกากร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
29 - 31 สิงหาคม 2559

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการนำเสนอ เทคนิคการเป็นวิทยากร

สถาบันวิทยาการศุลกากร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร หลักการพูดต่อหน้าชุมชน วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการนำเสนอ เทคนิคการเป็นวิทยากร
เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 8
สถาบันวิทยาการศุลกากร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
22 - 24 สิงหาคม 2559

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการนำเสนอ เทคนิคการเป็นวิทยากร

สถาบันวิทยาการศุลกากร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร หลักการพูดต่อหน้าชุมชน วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการนำเสนอ เทคนิคการเป็นวิทยากร
เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 7
สถาบันวิทยาการศุลกากร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร
16 - 18 สิงหาคม 2559

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน การพูดที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการนำเสนอ เทคนิคการเป็นวิทยากร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ธรรมชาติของคน  การทำงานเป็นทีม ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ทีมงานที่มีความสุข
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
15 สิงหาคม 2559

หัวข้อ ธรรมชาติของคน การทำงานเป็นทีม ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

 หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน/ การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 88
12 - 14 สิงหาคม 2559

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน/ การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

บริษัทคอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กลยุทธ์การบริหารจัดการลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ / ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
Course ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
บริษัทคอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
6 สิงหาคม 2559

หัวข้อ กลยุทธ์การบริหารจัดการลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ / ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ

 หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
การพูดต่อหน้าชุมชนและการนำเสนอ รุ่นที่ 87
29 - 31 กรกฎาคม 2559

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

บริษัท โซดิแอค แอร์เคเทอร์ริ่ง อิควิปเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด หลักสูตรผู้บริหาร / อบรมผู้บริหาร / อบรมการบริหาร / อบรมผู้นำ / ศิลปะการเป็นผู้นำ การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Management & supervisory development for Middle management
บริษัท โซดิแอค แอร์เคเทอร์ริ่ง อิควิปเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด
27 กรกฎาคม 2559

หัวข้อ หลักสูตรผู้บริหาร / อบรมผู้บริหาร / อบรมการบริหาร / อบรมผู้นำ / ศิลปะการเป็นผู้นำ การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

 การพูดปลุกใจ พูดอารมณ์ขัน นำเสนอ และพูดฉับพลันสมบูรณ์แบบ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน รุ่นที่ 86 (ADVANCE)
23 - 24 กรกฎาคม 2559

หัวข้อ การพูดปลุกใจ พูดอารมณ์ขัน นำเสนอ และพูดฉับพลันสมบูรณ์แบบ

 หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / ข้อแนะนำในการเลือกเรื่อง / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / ข้อควรระวังในการพูด / วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน / ขั้นตอนการพูด / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 84
18 - 20 กรกฎาคม 2559

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / ข้อแนะนำในการเลือกเรื่อง / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / ข้อควรระวังในการพูด / วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน / ขั้นตอนการพูด / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Organization Development: OD (รุ่น 2)
โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
15 กรกฎาคม 2559

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Organization Development: OD (รุ่น 1)
โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
14 กรกฎาคม 2559

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด กลยุทธ์การบริหารจัดการลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ / ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
หลักสูตร ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
9 กรกฎาคม 2559

หัวข้อ กลยุทธ์การบริหารจัดการลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ / ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ

บริษัท เป๊ปซี่ โคล่า ไทยเทรดดิ้ง จำกัด เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / อบรมการขาย / พลังสู่ความสำเร็จ
Courseเทคนิคการเจรจาต่อรองและการพูดโน้มน้าวจูงใจ (ภาคปฏิบัติ)
บริษัท เป๊ปซี่ โคล่า ไทยเทรดดิ้ง จำกัด
23 มิถุนายน 2559

หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / อบรมการขาย / พลังสู่ความสำเร็จ

 หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / ข้อแนะนำในการเลือกเรื่อง / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / ข้อควรระวังในการพูด / วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน / ขั้นตอนการพูด / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 83
17 - 19 มิถุนายน 2559

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / ข้อแนะนำในการเลือกเรื่อง / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / ข้อควรระวังในการพูด / วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน / ขั้นตอนการพูด / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

 หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / ข้อแนะนำในการเลือกเรื่อง / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / ข้อควรระวังในการพูด / วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน / ขั้นตอนการพูด / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 80
3 - 5 มิถุนายน 2559

หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / ข้อแนะนำในการเลือกเรื่อง / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / ข้อควรระวังในการพูด / วิธีการพูดต่อหน้าชุมชน / ขั้นตอนการพูด / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / การพูดในโอกาสต่างๆ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

บริษัท ลองเดอเซ่ จำกัด sales marketing / management of sales / professional selling skills / Learn about marketing / มาร์เก็ตติ้ง 4.0 / การขายสินค้าและบริการ / Service Sales / Product Promoting / Marketing Man
คอร์สเทคนิคการเพิ่มยอดขาย
บริษัท ลองเดอเซ่ จำกัด
1 มิถุนายน 2559

หัวข้อ sales marketing / management of sales / professional selling skills / Learn about marketing / มาร์เก็ตติ้ง 4.0 / การขายสินค้าและบริการ / Service Sales / Product Promoting / Marketing Man

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าว จูงใจ / ศิลปะการสื่อสาร ฯลฯ
Effective Communication – Elementary (รุ่นที่ 1)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
18 - 19 พฤษภาคม 2559

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าว จูงใจ / ศิลปะการสื่อสาร ฯลฯ

บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด ศิลปะการเป็นผู้นำ / เทคนิคการสอนงาน การมอบหมายงาน / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด
14 พฤษภาคม 2559

หัวข้อ ศิลปะการเป็นผู้นำ / เทคนิคการสอนงาน การมอบหมายงาน / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / พลังคิดบวก / ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จำกัด
7 พฤษภาคม 2559

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / พลังคิดบวก / ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ

โรงเรียนภัทรบพิตร จ.บุรีรัมย์ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังคิดบวก / การพัฒนา E.Q. / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
โรงเรียนภัทรบพิตร จ.บุรีรัมย์
3 - 4 พฤษภาคม 2559

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / พลังคิดบวก / การพัฒนา E.Q. / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
23 เมษายน 2559

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ณ โรงแรมแพร่ทาวเวอร์ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / พลังคิดบวก / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (2 รุ่น)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ณ โรงแรมแพร่ทาวเวอร์
16 - 18 มีนาคม 2559

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / พลังคิดบวก / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ
หลักสูตร 'พลังแห่งการพูด'
อาจารย์สุกิจ ศุภกิจเจริญ
13 มีนาคม 2559

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังคิดบวก / พลังสู่ความสำเร็จ
เรียน พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
8 มีนาคม 2559

หัวข้อ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังคิดบวก / พลังสู่ความสำเร็จ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังคิดบวก / พลังสู่ความสำเร็จ
คอร์ส พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
23 กุมภาพันธ์ 2559

หัวข้อ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข / พลังคิดบวก / พลังสู่ความสำเร็จ

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 75
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
16 - 28 กุมภาพันธ์ 2559

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

บริษัท เอสเอ็ม พรอพเพอร์ พลัส จำกัด ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / E.Q.เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท เอสเอ็ม พรอพเพอร์ พลัส จำกัด
3 - 4 กุมภาพันธ์ 2559

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / E.Q.เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ศุภทัศนา จำกัด ณ เคียงทะเลรีสอร์ท ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
บริษัท ศุภทัศนา จำกัด ณ เคียงทะเลรีสอร์ท
30 มกราคม 2559

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กระทรวงศึกษาธิการ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / E.Q.เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
Organization Development (OD)
โครงการเสริมสร้างศักยภาพ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ กระทรวงศึกษาธิการ
22 มกราคม 2559

หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / E.Q.เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด
Course พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด
19 มกราคม 2559

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด
หลักสูตรปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด
13 มกราคม 2559

 ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่74
8 - 10 มกราคม 2559

หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การเป็นพิธีกร / การเป็นวิทยากร / การนำเสนอ / การจัดลำดับขั้นตอนการพูด / การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า / ฝึกไหวพริบปฏิภาณ / การพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและเทคนิคการเป็นวิทยากร
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
6 มกราคม 2559

จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ให้ชุมชนเขาไผ่ จ.ระนอง
5 มกราคม 2559