หัวข้อ สอนออนไลน์ การพูดและการสื่อสารเพื่อการบริการที่ประทับใจ
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ศูนย์ฝึกอบรมโตโยต้า
วันที่ 1 ธันวาคม 2559