หัวข้อ ธรรมชาติของคน การทำงานเป็นทีม การบริการที่ประทับใจ ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
วันที่ 5 กันยายน 2559