หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
บริษัท ศุภทัศนา จำกัด ณ เคียงทะเลรีสอร์ท
วันที่ 30 มกราคม 2559