หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / พลังคิดบวก / การบริการที่ประทับใจ / การพัฒนา E.Q. / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ณ โรงแรมแพร่ทาวเวอร์
วันที่ 16 มีนาคม 2559 - 18 มีนาคม 2559