หัวข้อ เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / อบรมการขาย / พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัท เป๊ปซี่ โคล่า ไทยเทรดดิ้ง จำกัด
วันที่ 23 มิถุนายน 2559