หัวข้อ ศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ / E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / พลังสู่ความสำเร็จ
สหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด
ณ บ้านทราบทอง บีช รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556