หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การทำงานเป็นทีม / การบริการที่ประทับใจ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
ณ บ้านฝางสปอร์ต รีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 - 16 กุมภาพันธ์ 2556