หัวข้อ การทำงานเป็นทีม / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
บริษัท เทียนขำ แดรรี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ณ บ้านสวนสายป่าน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556