หัวข้อ ธรรมชาติของคน / การสื่อสารและเทคนิคการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ E.Q.เพื่อความสำเร็จของคนและงาน / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 3 กันยายน 2556