หัวข้อ ทีมงานที่มีความสุข / พลังคิดบวก / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
บริษัท โซดิแอค แอร์เคเทอร์ริ่ง อิควิปเม้นต์ (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่ 16 ตุลาคม 2558